Marketing tổng thể

Bảng tri thức podcast xuất hiện trực tuyến trong Google Tìm kiếm

Google dường như đang triển khai bảng tri thức dựa trên podcast trong Google Tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm podcast yêu thích của mình, bạn có thể thấy một bảng tri thức mới hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Thí dụ. Đây là một ví dụ cho podcast Azeem Digital Asks hiển thị với một bảng tri thức mới ở phía bên phải của trang kết quả tìm kiếm của Google dành cho máy tính để bàn :

azeeem podcast google

Điều này hiển thị cho nhiều podcast, mặc dù không phải tất cả, vì vậy có vẻ như Google vẫn đang cố gắng triển khai điều này một cách đầy đủ hơn. Google vẫn chưa chính thức công bố tính năng tìm kiếm mới này.

Dưới đây là một số ví dụ khác mà cộng đồng SEO đang nói đến trên Twitter:

Tại sao chúng tôi quan tâm. Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn chạy podcast, hãy kiểm tra xem bạn có nhận thấy bảng tri thức mới này trong kết quả tìm kiếm của Google hay không. Nếu không, nó có thể liên quan đến nguồn cấp dữ liệu RSS mà podcast của bạn được tạo ra. Đáng buồn là không có tài liệu chính thức về cách podcast của bạn có thể hiển thị dưới dạng bảng tri thức.

  • Trang chủ

Back to top button