Marketing tổng thể

Brand Image là gì? Tầm quan trọng đối doanh nghiệp ra sao?

Hình ảnh phát triển theo thời gian. Khách hàng hình thành hình ảnh dựa trên những tương tác và trải nghiệm của họ với thương hiệu. Những tương tác này diễn ra dưới nhiều hình thức và không nhất thiết phải liên quan đến việc mua hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Brand Image là gì? Hãy cùng tìm hiểu cách khách hàng nghĩ về một thương hiệu . Nó có thể được định nghĩa là sự cảm nhận về thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

brand image
brand image

Brand Image là gì?

Hình ảnh là tập hợp các niềm tin, ý tưởng và ấn tượng mà một người nắm giữ về một đối tượng. – Kotler

Brand image là sự cảm nhận về thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Nó là tổng hợp những niềm tin, ý tưởng và ấn tượng mà khách hàng có được về thương hiệu.

Một định nghĩa đơn giản về hình ảnh thương hiệu có thể là – nhận thức của khách hàng về thương hiệu. Dựa trên những tương tác và trải nghiệm của họ với thương hiệu hoặc niềm tin của họ về những gì thương hiệu có thể là.

Các khách hàng khác nhau có thể cảm nhận một thương hiệu khác nhau. Do đó, việc hình thành một hình ảnh thương hiệu nhất quán là một nhiệm vụ rất lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Khái niệm chính đằng sau hình ảnh thương hiệu là khách hàng không chỉ mua sản phẩm. Hoặc dịch vụ mà còn là hình ảnh gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Các công ty nên cố gắng hết sức để làm cho hình ảnh thương hiệu trở nên độc đáo, tích cực và tức thì. Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu cũng có thể được củng cố thông qua việc tận dụng các phương tiện truyền thông thương hiệu như bao bì, quảng cáo, quảng bá thông qua truyền miệng và các công cụ khuyến mại khác.

Tầm Quan Trọng Của Brand Image

Mọi công ty đều cố gắng xây dựng một hình ảnh trong brand image là gì? Bởi vì nó giúp thực hiện các động cơ kinh doanh của họ. Một hình ảnh thương hiệu mạnh có những ưu điểm sau:

  • Nhiều lợi nhuận hơn khi khách hàng mới bị thu hút bởi thương hiệu.
  • Dễ dàng giới thiệu sản phẩm mới dưới cùng một nhãn hiệu.
  • Nâng cao niềm tin của khách hàng hiện tại. Giúp giữ lại chúng.
  • Mối quan hệ Doanh nghiệp – Khách hàng tốt hơn.

Một công ty có hình ảnh xấu có thể gặp khó khăn trong hoạt động và không thể tung ra sản phẩm mới với cùng một thương hiệu.

brand image
brand image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button