Marketing News

Các Hội nghị và Sự kiện Tiếp thị vào tháng 11 năm 2014

Chỉ còn chưa đầy 8 tuần nữa là đến Giáng sinh, hãy đảm bảo rằng bạn không để 2014 lướt qua mình mà không tham gia vào một số sự kiện và hội nghị tiếp thị lớn của Úc sẽ được tổ chức vào tháng 11 ngay trên khắp đất nước. Bạn có thể tìm hiểu một số thông tin về các sự kiện dưới đây trên trang sự kiện và hội nghị tiếp thị của chúng tôi hoặc xem trên trang web của các nhà tổ chức sự kiện. Nếu bạn biết về một hội nghị tiếp thị hoặc quảng cáo tuyệt vời của Úc, buổi đào tạo, buổi gặp mặt, hội thảo hoặc sự kiện mà chúng tôi đã bỏ lỡ, vui lòng dành vài phút để chia sẻ với chúng tôi qua biểu mẫu trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo tải nó lên sớm nhất có thể và hoàn toàn miễn phí! Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy xem danh sách các sự kiện tuyệt vời cho tháng 11… Cuộc gặp gỡ SEO Melbourne Tháng 11 2014 Ngày 5 tháng 11, Melbourne http://marketing.com.au/event/melbourne- seo-meetup-november – 2014 / Dự đoán kỹ thuật số cho 2015 ngày 6 tháng 11, Brisbane http://marketing.com.au/event/digital-predictions – 2015 / 2014 Hội nghị ADMA WA ngày 7 tháng 11, Perth http://marketing.com.au/event/2014 – adma-wa-conference / Sự kiện EMV – Khởi đầu Sự nghiệp Tháng 11 11, Melbourne http://marketing.com.au/event/ emv-event-get-front-Career / Các chiến lược thu hút khách hàng cho các công ty khởi nghiệp và kinh doanh trực tuyến của Alaister Low tháng 11 12, Sydney http://marketing.com.au/ sự kiện / khách hàng-mua lại-chiến lược-khởi nghiệp-trực tuyến-kinh doanh-alaister-low / Chính phủ Úc: Cộng đồng và Tiếp thị 2014 Tháng 11 12 – 13, Canberra http://marketing.com.au/event/world-marketing-sales-forum/ Tiếp thị & Bán hàng Thế giới Diễn đàn tháng 11 12 – 13, Melbourne http://marketing.com.au/event/world- marketing-sales-forum / ADMA Engage 2014 – Melbourne Tháng 11 24, Melbourne http://marketing.com.au/event/ adma-Eng – 2014 – melbourne / IAB Đào tạo: Quảng cáo trên mạng xã hội Tháng 11 25, Sydney http://marketing.com.au/event / iab-training-social-ads / ADMA Engage 2014 – Sydney Tháng 11 26, Sydney http://marketing.com.au/event / adma-Eng – 2014 – sydney /

  • Trang chủ
  • Marketing News
  • Back to top button