Marketing News

Cách các nhà tiếp thị bị khách hàng ám ảnh thành công với cá nhân hóa

 Quảng cáo

Ở trong 60 phút, tìm hiểu cách đơn giản hóa quy trình cá nhân hóa và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Nghe about:

  • Nghiên cứu mới nhất của Forrester về xu hướng cá nhân hóa
  • Thông tin chi tiết và công cụ giúp quá trình cá nhân hóa hoạt động từ khách mời đặc biệt Rusty Warner của Forrester
  • Những câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm trong việc xác định cách tiếp cận phù hợp để cá nhân hóa từ các chuyên gia tiếp thị tại Sleep Number, Dow Jones và TIGI

Xem theo yêu cầu ngay

Back to top button