Xác định được chiến thuật trên nào sẽ là tốt nhất thì phụ thuộc vào loại hình kinh doanh cũng như tình hình cạnh tranh, mục tiêu tiếp thị của bạn, và tất nhiên ngân sách của bạn. Để tiết kiệm chi phí, tập trung đầu tiên trên phương tiện truyền thông xã hội và các email hàng loạt, và sau đó xem xét các lựa chọn khác khi ngân sách của bạn được linh hoạt hơn.

chiến dịch truyền thông xã hội
chiến dịch truyền thông xã hội