Chính sách tham gia chương trình tiếp thị liên kết

[section label=”Content” bg=”23202″ bg_pos=”50% 79%” padding=”0px”]

[ux_banner height=”500px” bg=”23202″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”]

[text_box width=”96″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Kiếm thêm thu nhập bằng cách hợp tác với SEMTEK trong hệ thống tiếp thị liên kết

[button text=”CHÍNH SÁCH HOA HỒNG” radius=”4″ link=”https://www.semtek.com.vn/chinh-sach-tham-gia-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket/” target=”_blank”]

[button text=”ĐĂNG KÝ” style=”outline” radius=”4″ link=”https://www.semtek.com.vn/affiliate-register-page/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”Pricing Product Highlight” padding=”20px”]

Chính sách hoa hồng khi tham gia mô hình tiếp thị liên kết của SEMTEK?

SEMTEK Affiliate Program cung cấp mức chi hoa hồng hợp lý dựa vào hiệu suất làm việc của thành viên. Mong muốn một sự hợp tác bền vững & Dài lâu

[row label=”Intro” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

Bạn muốn thành công với mô hình tiếp thị liên kết của SEMTEK?

SEMTEK Affiliate Program cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để kiếm tiền trên mạng tăng thu nhập từ trang website và các ứng dụng của bạn thông qua mô hình chia sẻ doanh thu với hoa hồng theo hiệu suất làm việc của Bạn.

[gap]

[/col]

[/row]
[row label=”Bullets” style=”large” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”21951″ img_width=”25″ pos=”left” margin=”0px 0px 10px 0px” icon_color=”rgb(248, 149, 29)” class=”icon-sets”]

Mức hoa hồng tốt nhất trong lĩnh vực tiếp thị liên kết

[/featured_box]
[featured_box img=”21951″ img_width=”25″ pos=”left” margin=”0px 0px 10px 0px” icon_color=”rgb(248, 149, 29)” class=”icon-sets”]

Dễ dàng đăng ký và kích hoạt ngay lập tức

[/featured_box]
[featured_box img=”21951″ img_width=”25″ pos=”left” margin=”0px 0px 10px 0px” icon_color=”rgb(248, 149, 29)” class=”icon-sets”]

Tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất và với hàng chục sản phẩm/ dịch vụ

[/featured_box]
[featured_box img=”21951″ img_width=”25″ pos=”left” margin=”0px 0px 10px 0px” icon_color=”rgb(248, 149, 29)” class=”icon-sets”]

Các công cụ tiếp thị hiện đại. minh bạch

[/featured_box]
[featured_box img=”21951″ img_width=”25″ pos=”left” margin=”0px 0px 10px 0px” icon_color=”rgb(248, 149, 29)” class=”icon-sets”]

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và nhanh chóng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13368″]

[/col]

[/row]
[row label=”Boxes” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ bg_radius=”10″ depth=”2″]

[row_inner label=”Title” style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 30px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(111, 166, 212)” bg_radius=”10″ color=”light” border=”0px 0px 10px 0px” border_color=”rgb(255, 255, 255)”]

SEMTEK Member

Thành viên mới tham gia hệ thống

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Info” style=”collapse” padding=”0px 40px 0px 40px” padding__sm=”0px 30px 0px 30px” padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”22078″ image_hover=”zoom” link=”#”]

Mức hoa hồng 200 đ / visit

[button text=”Đăng ký” color=”success” size=”large” radius=”10″ expand=”true” link=”https://www.semtek.com.vn/affiliate-register-page/”]

[button text=”(*) Thanh toán theo block 1000 visit” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”link” size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ bg_radius=”10″ depth=”2″]

[row_inner label=”Title” style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 30px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(111, 166, 212)” bg_radius=”10″ color=”light” border=”0px 0px 10px 0px” border_color=”rgb(255, 255, 255)”]

SEMTEK VIP

Thành viên đã tham gia hệ thống

[row_inner_1 label=”Best Seller Badge” style=”collapse” h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”10″ span__sm=”10″ margin=”0px 0px -80px 0px” align=”center” bg_radius=”100″ color=”light”]

[button text=”NỔI BẬT” color=”alert” size=”small” radius=”5″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Info” style=”collapse” padding=”0px 40px 0px 40px” padding__sm=”0px 30px 0px 30px” padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”22078″ image_hover=”zoom” link=”#”]

Mức hoa hồng 400 đ / visit

[button text=”Đăng ký” color=”success” size=”large” radius=”10″ expand=”true” link=”https://www.semtek.com.vn/affiliate-register-page/”]

[button text=”(*) Thanh toán theo block 2000 visit” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”link” size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ bg_radius=”10″ depth=”2″]

[row_inner label=”Title” style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”30px 0px 30px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(111, 166, 212)” bg_radius=”10″ color=”light” border=”0px 0px 10px 0px” border_color=”rgb(255, 255, 255)”]

SEMTEK Prime

Thành viên lâu năm

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Info” style=”collapse” padding=”0px 40px 0px 40px” padding__sm=”0px 30px 0px 30px” padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”22078″ image_hover=”zoom” link=”#”]

Mức hoa hồng 800 đ / visit

[button text=”Đăng ký” color=”success” size=”large” radius=”10″ expand=”true” link=”https://www.semtek.com.vn/affiliate-register-page/”]

[button text=”(*) Thanh toán theo block 3000 visit” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”link” size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

Đối với chương trình tiếp thị liên kết SEMTEK Affiliate, chúng tôi hiện đang có rất nhiều sản phẩm / Dịch vụ từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công với mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với SEMTEK.

Nếu bạn là một người sáng tạo nội dung, còn gọi là Content Producer

 • Với hàng các sản phẩm / dịch vụ ở SEMTEK, Bạn có thể tuỳ ý chọn sản phẩm / dịch vụ nào phù hợp với nội dung của họ để giới thiệu tới khán giả và kiếm thu nhập
 • Bên cạnh đó, đối tác của SEMTEK Affiliate còn thuộc các nhóm, như: trang so sánh giá, trang mã giảm giá, trình duyệt web,… và mỗi loại hình sẽ có hình thức hợp tác riêng biệt. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hình thức hợp tác phù và cách kiếm tiền trên mạng hợp nhất với bạn.

Truy cập vào giao diện tài khoản liên kết SEMTEK Affiliates (tiếp thị liên kết)

Bạn sẽ tạo một mật khẩu để bạn có thể vào giao diện tài khoản liên kết an toàn của SEMTEK. Từ trang web này bạn sẽ có thể nhận được các báo cáo sẽ mô tả tính toán hoa hồng của chúng tôi cho bạn. Tỷ lệ hoa hồng cao nhất và rất nhiều hoa hồng đặc biệt với cơ hội thậm chí tăng gấp đôi thu nhập của bạn trên mỗi chiến dịch. Hoa hồng được tính theo tối đa mỗi block truy cập (visit) vào website

(*) Tỷ lệ hoa hồng trên trang web này có quyền thay đổi tùy thuộc vào phân khúc Affiliate của bạn. Mức hoa hồng cụ thể sẽ được thể hiện trong hệ thống.

Điều khoản & Điều kiện tham gia SEMTEK Affiliate Program

 1. SEMTEK và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi nền tảng Hệ Thống của SEMTEK bằng cách sử dụng cookie trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về một nhà liên kết cụ thể và sử dụng thiết bị ID để theo dõi giao dịch được thực hiện từ chương trình ứng dụng của SEMTEK.
 2. SEMTEK tính một giao dịch cho Bên Liên Kết là giao dịch được nhấp chuột cuối cùng trong một chuỗi nhiều lần nhấp chuột. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, phân bổ sau nhấp chuột được sử dụng và thứ tự được quy cho liên kết trả tiền cuối cùng, bất kể nhấp chuột vào các liên kết kênh tiếp thị không phải trả tiền khác.
 3. Trong trường hợp một giao dịch không được theo dõi theo cách thức được đề cập tại Điều 9.1 và 9.2, SEMTEK sẽ có quyền theo dõi khối lượng giao dịch được phân bổ cho Bên Liên Kết trên cơ sở dữ liệu của SEMTEK.

Những điều Bên Liên Kết không được thực hiện với SEMTEK Affiliate Program

 1. Bên Liên Kết không hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua các nền tảng Hệ Thống của SEMTEK, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá cho SEMTEK, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 3. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 4. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hiện diện của SEMTEK trên các trang mạng/ điện thoại di động.
 5. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu SEMTEK hoặc nhãn hiệu riêng để dẫn đến trang Sản phẩm của SEMTEK.
 6. Việc quảng cáo cho SEMTEK thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 7. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 8. Nghiêm cấm việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay xổ số nào, trừ khi được SEMTEK đồng ý bằng văn bản.
 9. Bên Liên Kết không được thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên website www.SEMTEK.vn dưới bất kì hình thức nào.

Trách nhiệm của Bên Liên Kết SEMTEK Affiliate Program

 1. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường lệ của Kênh truyền thông hoặc các Kênh truyền thông có liên quan khác của mình.
 2. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với SEMTEK, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của SEMTEK không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác.
 3. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các cookie chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Liên kết SEMTEK đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức.
 4. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi mà SEMTEK đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết.
 5. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của SEMTEK khỏi trang mạng điện tử của Bên Liên Kết khi SEMTEK có yêu cầu.
 6. Nếu SEMTEK bị bên thứ ba kiện dựa trên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp Đồng của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết liên quan đến vị trí đăng tải các tài liệu quảng cáo của SEMTEK, Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho SEMTEK đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên.
 7. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để triển khai các vấn đề dự tính trong Hợp Đồng này và sẽ thực hiện Hợp Đồng này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
 8. Bên Liên Kết phải xác nhận với SEMTEK từng đơn vị thứ cấp của mình, bao gồm việc xác định sự phân chia, hoạt động, và chèn các tham số theo dõi riêng biệt để cho phép theo dõi hoạt động kinh doanh.

Từ khóa liên quan: affiliate marketing, affiliate marketing là gì, tiếp thị liên kết, Affiliate Program

SEMTEK Co,. LTD

2N Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh
098 300 9285
quang.nguyen@semtek.com.vn
https://www.semtek.com.vn/

[/col]

[/row]

Back to top button