Công cụ của Google để báo cáo các vấn đề về xác minh miền và quản lý người dùng với Search Console

Google Search Console đang thử nghiệm một phương pháp mới để liên hệ với Google để được hỗ trợ liên quan đến Google Search Console. Trước đây, Google đã mở một phương thức để liên hệ với Google về các vấn đề lập chỉ mục . Công cụ mới này là để liên hệ với Google về các vấn đề xác minh miền và quản lý người dùng với Google Search Console, công ty cho biết trên Twitter.

Công cụ mới. Google cho biết “Đầu năm nay, chúng tôi đã mở rộng chương trình dành cho chủ sở hữu trang web để báo cáo các lỗi khẩn cấp hoặc các vấn đề khác liên quan đến lập chỉ mục. Chương trình đó đã hoạt động tốt, vì vậy chúng tôi đang mở rộng nó để xử lý các vấn đề về xác minh miền và quản lý người dùng cho Search Console. ”

Báo cáo vấn đề xác minh. Giờ đây, bạn có thể báo cáo các vấn đề xác minh trong tài liệu trợ giúp của Google Search Console tại đây. Nếu tất cả việc gỡ lỗi của bạn không thành công, hãy cuộn xuống dưới cùng của tài liệu trợ giúp đó và nhấp vào “báo cáo vấn đề xác minh.”

google search console domain verificaton contact

Báo cáo các vấn đề về quản lý người dùng . Bạn cũng có thể báo cáo các vấn đề về quản lý người dùng trong một tài liệu trợ giúp khác của Google Search Console , tại đây . Nếu bạn đang gặp sự cố với quản lý người dùng trong Search Console và bạn không thể tìm ra, hãy nhấp vào nút “báo cáo sự cố quản lý người dùng”.

google search console domain user management

Phát hành thử nghiệm. Bạn có thể chưa thấy tính năng này trong tài liệu trợ giúp. Google cho biết tính năng này “hiện chỉ đang thử nghiệm tính năng này ở Hoa Kỳ và tính năng này sẽ được cung cấp đầy đủ cho tất cả mọi người ở Hoa Kỳ trong vòng một tuần hoặc ít hơn.” Thêm vào đó, tính năng này hiện chỉ được hỗ trợ cho tiếng Anh. Google cho biết công ty sẽ “đánh giá lại tính hữu ích của việc mở rộng hỗ trợ theo hướng này trong vài tuần nữa.”

Tại sao chúng tôi quan tâm. Đối với một số người, việc xác minh tên miền của bạn và giành quyền truy cập vào Google Search Console có thể là một vấn đề. Các phương thức liên hệ mới này sẽ cung cấp cho những người gặp sự cố nhiều phương pháp hơn để xác minh và giành quyền truy cập vào các trang web của họ trong Google Search Console. Và quyền truy cập vào Google Search Console mở ra rất nhiều thông tin hữu ích, báo cáo và gỡ lỗi cho chủ sở hữu trang web.

  • Trang chủ