Marketing News

Công cụ tìm kiếm Brave – Xem trước và so sánh sớm

Công cụ tìm kiếm ưu tiên quyền riêng tư mới từ Brave hiện đang ở chế độ xem trước và thử nghiệm. Mục tiêu của họ là vượt qua Google bằng cách lập chỉ mục nhiều trang web hơn, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tìm cách cung cấp cho nhà xuất bản sự ghi nhận nội dung phù hợp. Có nhiều lý do khiến Brave có thể thành công khi trở thành kẻ thách thức Google.

The People Behind Brave Search

Brave là một công ty đã tạo ra một trình duyệt đầu tiên về quyền riêng tư có tên là Brave. Một trong những người sáng lập công ty là người phát minh ra JavaScript và là đồng sáng lập của Mozilla trong khi những người khác đến từ Mozilla, Evernote và các công ty hàng đầu khác.

Cách tiếp cận web mà Brave đang sử dụng là một công ty tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cả những nhà xuất bản tạo ra nội dung mà công cụ tìm kiếm hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình của SERP Brave Search dành cho Diễn viên phim

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Brave Search for Movie Cast” width=”700″ height=”593″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/informational-search-cast-60c9ee70cc055.jpg 700w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/informational-search-cast-60c9ee70cc055-480×407.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/informational-search-cast-60c9ee70cc055-680×576.jpg 680w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/informational-search-cast-60c9ee70cc055.jpg” />

Đây là Brave Search

Brave Search là công cụ tìm kiếm bảo mật đầu tiên . Nó hiện không hiển thị quảng cáo.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Brave Search có thể hiển thị quảng cáo trong tương lai nhưng theo cách không vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Đây là tuyên bố của Brave:

“Brave Search không theo dõi bạn, tìm kiếm của bạn hoặc nhấp chuột của bạn; Brave không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho bất kỳ ai.

Bất kỳ quảng cáo nào trong tương lai mà chúng tôi có thể hỗ trợ sẽ được ẩn danh (giống như tất cả các quảng cáo khác của Brave) và sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ cung cấp tính năng tìm kiếm không có quảng cáo trả phí. ”

Ảnh chụp màn hình của Tìm kiếm Công thức trong Công cụ Tìm kiếm Brave

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Screenshot of Brave Search Recipe SERPs” width=”700″ height=”470″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-recipe-serps-60c9ef1cc9e4f.jpg 700w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-recipe-serps-60c9ef1cc9e4f-480×322.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-recipe-serps-60c9ef1cc9e4f-680×457.jpg 680w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-recipe-serps-60c9ef1cc9e4f.jpg” />

Thuật toán xếp hạng tìm kiếm Brave

Brave dường như đang sử dụng thuật toán xếp hạng độc quyền của riêng họ. Nếu người dùng muốn xem kết quả tìm kiếm từ Google mà họ đã quen thuộc, có một cách để bật “ chèn lấp ”để xem kết hợp các kết quả tìm kiếm của Google.

Quảng cáo
Tiếp tục Đọc Dưới đây

Brave đã xuất bản một tuyên bố khẳng định cam kết của họ trong việc hiển thị các kết quả tìm kiếm không thiên vị và đa dạng hơn.

Đây là của họ tuyên bố:

“Brave Search sẽ không sử dụng các phương pháp hoặc thuật toán bí mật để thiên vị hoặc kiểm duyệt kết quả. Nó sẽ sử dụng các đóng góp ẩn danh của cộng đồng để tinh chỉnh và các mô hình xếp hạng thay thế do cộng đồng tạo ra để đảm bảo tính đa dạng. ”

SERP của Brave Search Stock Stock

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Brave Search Stock Price SERPs” width=”700″ height=”886″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-stock-search-results-60c9f0060074e.png 700w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-stock-search-results-60c9f0060074e-480×608.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-stock-search-results-60c9f0060074e-680×861.png 680w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-search-stock-search-results-60c9f0060074e.png” />

Brave Search and Publisher Content Attribution

Một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất (và gây tranh cãi) chống lại Google là Google sẵn sàng sử dụng nội dung web mà không gửi lưu lượng truy cập quay lại những người đã tạo ra lưu lượng truy cập.

Đây có thể là vấn đề với một số đoạn trích nổi bật trong đó có thể một số lượng người dùng nhất định tìm thấy câu trả lời của họ trong đoạn mã và không nhấp qua trang web đã tạo nội dung.

Các nhà sản xuất công cụ tìm kiếm Brave đã biết về vấn đề này và đã xuất bản một tuyên bố về vấn đề này.

“Xin lưu ý rằng Brave tôn trọng việc phân bổ nội dung và chúng tôi nhận thức được rằng những đoạn trích tốt có thể dẫn đến việc giảm lưu lượng truy cập (tức là ít nhấp chuột hơn ugh) cho các trang web cung cấp nội dung.

Chúng tôi cần cân nhắc điều này so với kỳ vọng của người dùng về việc đã sử dụng các công cụ tìm kiếm khác cung cấp thông tin theo cách này — việc bỏ qua các đoạn trích nổi bật sẽ có hại cho trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi đang mâu thuẫn về vấn đề mất lưu lượng truy cập này và hy vọng sẽ sớm đưa ra giải pháp dũng cảm cho vấn đề hóc búa này. ”

Tìm kiếm dũng cảm tốt như thế nào?

Tìm kiếm dũng cảm hiện đang ở chế độ thử nghiệm. Vì vậy, thật không công bằng khi đưa ra đánh giá về một sản phẩm chưa hoàn thiện.

Điều đó nói rằng, chất lượng của các kết quả tìm kiếm mà tôi đã thấy là vượt trội về mức độ hữu ích.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Trong một số tìm kiếm, tôi nhận thấy một số miền đông đúc nhưng thật khó để chỉ trích Brave về điều đó vì công cụ tìm kiếm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Xem xét điều đó trạng thái, Tìm kiếm Brave có thể được cho là làm rất tốt trong việc xếp hạng thông tin hữu ích.

Ví dụ: Tìm kiếm Brave hiểu các thực thể (người, địa điểm và sự vật) và có thể hiển thị tin tức thịnh hành khi một đối tượng được liên kết với nó.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình cho thấy cách nhập tên sẽ dẫn đến đề xuất tìm kiếm cho biết Brave hiểu thực thể.

” sizes=”(max-width: 564px) 100vw, 564px” alt=”Screenshot of trending topics in Brave Search” width=”564″ height=”466″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/entities-trending-brave-60c9ed6a0fcda.png 564w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/entities-trending-brave-60c9ed6a0fcda-480×397.png 480w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/entities-trending-brave-60c9ed6a0fcda.png” />

Trang kết quả tìm kiếm (SERP) cho người chạy, Shelby Houlihan, hiển thị bảng tri thức ở bên phải bao gồm các liên kết đến hồ sơ xã hội. Bản thân SERP hiển thị kết hợp các mục đích của người dùng bao gồm tin tức, trang hồ sơ và tổng quan về người đó.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Ảnh chụp màn hình của Tìm kiếm dũng cảm Hiện đang ở Chế độ thử nghiệm

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of Brave Search” width=”800″ height=”551″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-entity-serps-60c9ed1067a16.jpg 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-entity-serps-60c9ed1067a16-480×331.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-entity-serps-60c9ed1067a16-680×468.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_brave-entity-serps-60c9ed1067a16-768×529.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-entity-serps-60c9ed1067a16.jpg” /> Đây là kết quả tìm kiếm của Google cho cùng một tìm kiếm trông giống như sau:

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot Google” width=”800″ height=”532″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/google-entity-serps-60c9ecefa74e7.jpg 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/google-entity-serps-60c9ecefa74e7-480×319.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/google-entity-serps-60c9ecefa74e7-680×452.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_google-entity-serps-60c9ecefa74e7-768×511.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/google-entity-serps-60c9ecefa74e7.jpg” />

Trải nghiệm người dùng tốt hơn?

Điều nâng cao kết quả tìm kiếm của Brave là cách nó quản lý để trông gọn gàng trong khi hoàn thành rất nhiều.

Mỗi ​​phần thông tin là nằm trong một khu vực được phân chia tinh tế giúp dễ dàng quét các phần khác nhau của kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Dưới đây là so sánh song song giữa Brave và Google cho thiết bị di động:

Ảnh chụp màn hình So sánh các phiên bản di động của Brave Search và Google

” sizes=”(max-width: 500px) 100vw, 500px” alt=”Screenshot of Brave and Google search comparison” width=”500″ height=”433″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/mobile-comparison-60c9ec94bcb75.jpg 500w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/mobile-comparison-60c9ec94bcb75-480×416.jpg 480w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/mobile-comparison-60c9ec94bcb75.jpg” />

Google nhồi nhét tin tức về Câu chuyện hàng đầu băng chuyền ở trên cùng cộng với các liên kết đến các tính năng thông tin khác. Ngược lại, Brave hiển thị tổng quan về con người.

Kết quả tìm kiếm của Google không có đường viền rõ ràng như vậy giữa các phần nội dung khác nhau, điều này khiến nó trông lỏng lẻo và có phần hỗn loạn hơn so với cách Brave hiển thị kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Trước đây tôi chưa bao giờ nhận thấy kết quả tìm kiếm của Google không tinh tế và thô như thế nào cho đến khi tôi bắt đầu sử dụng tìm kiếm Brave .

Google đã tạo ra kỳ vọng về kết quả tìm kiếm sẽ như thế nào và tất cả các công cụ tìm kiếm đã đi theo con đường của Google, bao gồm Yahoo, Bing và DuckDuckGo.

Quay lại Tìm kiếm trên thiết bị di động Brave, cuộn xuống sẽ hiển thị băng chuyền phong cách tin bài hàng đầu.

Ảnh chụp màn hình của Tìm kiếm Brave trên thiết bị di động

” alt=”Screenshot of Brave Search on a Mobile Device” width=”260″ height=”500″ data-srcset=”” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/brave-mobile-2-60c9ebef0b7ef.jpg” />

Brave thiếu sự lộn xộn khiến nó trở nên khác biệt không chỉ từ Google mà từ Bing và DuckDuckGo.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Sau khi sử dụng Brave, tôi nghi ngờ rằng một lý do tại sao Tôi không chấp nhận Bing, mặc dù thích kết quả tìm kiếm Bings, nhưng Bing có cảm giác giống với Google không.

Mặt khác, Brave cung cấp cho tôi một điều gì đó khác biệt và khiến tôi muốn quay lại với nó , điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy khi sử dụng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác của Google.

Trước khi sử dụng Brave search, tôi thấy ổn với cách hiển thị kết quả tìm kiếm của Google.

Nhưng sau khi sử dụng Brave Tôi bắt đầu nhận thấy sự thiếu tinh tế trong cách hiển thị kết quả tìm kiếm của Google và muốn quay lại trải nghiệm người dùng lỏng lẻo được cung cấp bởi tìm kiếm Brave.

Google so với DuckDuckGo so với Bing so với Brave

Đây là so sánh giữa ba công cụ tìm kiếm. Truy vấn tìm kiếm là một truy vấn mơ hồ có chứa nhiều mục đích tìm kiếm: Lollipop.

Tìm kiếm “kẹo mút” có thể là kẹo, bài hát, video về các ca sĩ của bài hát, v.v. .

Kết quả tìm kiếm của Google cho kẹo que truy vấn tìm kiếm

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Google search results for query lollipop” width=”800″ height=”499″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-google-60c9eb079ef44.jpg 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-google-60c9eb079ef44-480×299.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-google-60c9eb079ef44-680×424.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_lollipop-google-60c9eb079ef44-768×479.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-google-60c9eb079ef44.jpg” />

SERP của Bing cho Lollipop

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Screenshot of Bing Search results for lollipop” width=”700″ height=”468″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-serps-bing-60c9eb9ac5406.jpg 700w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-serps-bing-60c9eb9ac5406-480×321.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-serps-bing-60c9eb9ac5406-680×455.jpg 680w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-serps-bing-60c9eb9ac5406.jpg” />

Đây là Kết quả Tìm kiếm Ad Laden của DuckDuckGo

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of DuckDuckGo Search results for lollipop” width=”800″ height=”731″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-duck-60c9e9b711cc1.png 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-duck-60c9e9b711cc1-480×439.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-duck-60c9e9b711cc1-680×621.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_lollipop-duck-60c9e9b711cc1-768×702.png 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-duck-60c9e9b711cc1.png” />

Ảnh chụp màn hình của Kết quả tìm kiếm Brave cho Lollipop:

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of Brave Search results” width=”800″ height=”658″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-brave-60c9e83855705.png 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-brave-60c9e83855705-480×395.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-brave-60c9e83855705-680×559.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_lollipop-brave-60c9e83855705-768×632.png 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/lollipop-brave-60c9e83855705.png” />

SERPs cho nhiều mục đích tìm kiếm

Một trong những thách thức đối với tìm kiếm là hiển thị kết quả cho các truy vấn mơ hồ có nhiều mục đích tìm kiếm. Ví dụ điển hình là từ, jaguar, có thể có nghĩa là ô tô, động vật và một đội thể thao.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Đây là cách Google hiển thị Jaguar SERP:

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of Google search results for jaguar” width=”800″ height=”547″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-google-60c9e90ce44e1.png 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-google-60c9e90ce44e1-480×328.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-google-60c9e90ce44e1-680×465.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_multiple-intents-jaguar-google-60c9e90ce44e1-768×525.png 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-google-60c9e90ce44e1.png” />

Đây là SERP của DuckDuckGo dành cho Jaguar

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of DuckDuckGo search results for jaguar” width=”800″ height=”583″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-duck-60c9e8c7b1e85.png 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-duck-60c9e8c7b1e85-480×350.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-duck-60c9e8c7b1e85-680×496.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_multiple-intents-jaguar-duck-60c9e8c7b1e85-768×560.png 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-duck-60c9e8c7b1e85.png” />

Ảnh chụp màn hình của Brave Search SERP cho Jaguar

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”Screenshot of Brave Search results for jaguar” width=”800″ height=”658″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-brave-search-60c9e88ac91eb.jpg 800w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-brave-search-60c9e88ac91eb-480×395.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-brave-search-60c9e88ac91eb-680×559.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_multiple-intents-jaguar-brave-search-60c9e88ac91eb-768×632.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/multiple-intents-jaguar-brave-search-60c9e88ac91eb.jpg” />

Của ba kết quả tìm kiếm rõ ràng là Brave hiển thị kết quả tìm kiếm rõ ràng nhất mà nhiều người có thể thấy hài lòng vì Brave hiện không hiển thị quảng cáo.

Brave Search có ý định tốt hơn các công cụ khác

Không hiển thị quảng cáo là chiến lược y mà Google đã sử dụng trong nhiều năm để tách người dùng ra khỏi các công cụ tìm kiếm và cổng Internet thống trị trong thời kỳ đầu 2000 của.

Quảng cáo
Tiếp tục Đọc Dưới đây

Brave có thể đang sử dụng chiến lược tương tự đó là không hiển thị quảng cáo để loại bỏ người dùng khỏi các công cụ tìm kiếm thống trị cho đến khi nó tiếp cận được số lượng người dùng quan trọng.

Một điều đó là rõ ràng là Brave Search có ý định thu phục người dùng khỏi Google và Bing.

Theo Brave:

“Mục tiêu của Brave là giảm tầm với của các công cụ tìm kiếm khác. … Trong một thời gian ngắn, kết quả tìm kiếm của chúng tôi sẽ thực sự vượt qua các công cụ khác, bằng cách chống lại sự thiên vị thuật toán xếp hạng của chúng và bằng cách lập chỉ mục một tập hợp đầy đủ hơn của các trang đáng đọc trên Web. ”

Brave Search vẫn đang ở chế độ thử nghiệm. Nhưng ngay cả trong chế độ thử nghiệm, Brave Search vẫn cho thấy các kết quả tìm kiếm hữu ích đáng kể.

Một số người dùng Internet không thích điều này ít hơn là kiểu thiết kế thẩm mỹ hơn, vì vậy vẫn phải xem liệu người dùng có thích Brave đủ để thực hiện chuyển đổi.

Có một điều có lợi cho nó là việc thể hiện trải nghiệm người dùng mới là một chiến lược mà những người thách thức trước đó đã không thử và có thể giải thích cho việc họ không thể vượt qua Google.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Brave vẫn đang ở chế độ xem trước nhưng những gì hiện có ở đó đầy hứa hẹn.

Trích dẫn

Danh sách chờ để xem trước Tìm kiếm dũng cảm

Back to top button