Marketing News

Google công bố quảng cáo mới Creative Studio

Google đã công bố ra mắt một công cụ mới dành cho các công cụ quảng cáo sáng tạo, được gọi là “Ads Creative Studio”, nhằm mục đích hợp nhất nhiều công cụ sáng tạo.

Ads Creative Studio sẽ kết hợp các công cụ sau:

  • Director Mix (Một công cụ cho phép các thương hiệu tạo nội dung video trên quy mô lớn mà trước đây không có sẵn cho tất cả các nhà quảng cáo.)
  • Công cụ tạo Hiển thị Động & HTML5
  • Bộ trộn âm thanh và các công cụ Âm thanh động
  • Thư viện dự án

Thay đổi này có nghĩa là gì?

Mục tiêu của sự thay đổi này là giúp việc xây dựng nhiều phần nội dung trở nên dễ dàng hơn.

Ads Creative Studio sẽ có các thư viện riêng biệt cho nội dung, hãy coi đây là các khối xây dựng cho quảng cáo và thư viện dự án, nơi những người sáng tạo cộng tác trong việc tạo quảng cáo.

Cảm ơn nội dung thư viện, nó nhằm hợp lý hóa việc quản lý tài sản. Nó có thể cho phép một nhóm quản lý tài sản thô, trong khi nhóm khác sử dụng chúng để tạo quảng cáo.

” sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” alt=”Google Ads Creative Studio Asset Library” width=”1000″ height=”711″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/google-ads-creative-studio-asset-library-60d0188b91b5e.jpg 1000w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/google-ads-creative-studio-asset-library-60d0188b91b5e-480×341.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/google-ads-creative-studio-asset-library-60d0188b91b5e-680×483.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_google-ads-creative-studio-asset-library-60d0188b91b5e-768×546.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/google-ads-creative-studio-asset-library-60d0188b91b5e.jpg” />

Tương tự như vậy, một nhóm có thể sử dụng nội dung thô để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh trong khi nhóm khác sử dụng chúng để tạo quảng cáo trên YouTube và giữ mọi thứ ở một nơi sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người đang sử dụng cùng một nhóm nội dung đã được phê duyệt dễ dàng hơn.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Đối với các nhóm có nguyên tắc thương hiệu nghiêm ngặt, các nhóm thương hiệu và sáng tạo có thể thích tạo ra đầy đủ và sau đó chuyển chúng cho nhóm truyền thông. Cái hay của công cụ này là, vì nó tách biệt với các nền tảng và công cụ truyền thông, nên sẽ có rủi ro thấp khi cho phép các nhà quản lý sáng tạo truy cập chỉnh sửa. Trong trường hợp đó, sau đó họ sẽ giao quảng cáo cho nhóm truyền thông để thực hiện sau khi chúng được hoàn thiện.

Quảng cáo cũng sẽ có sẵn để sử dụng trên các dự án, sau khi được tạo.

” sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” alt=”Ads Creative Studio Project Library” width=”1000″ height=”313″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/ads-creative-studio-project-library-60d018894ba53.png 1000w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/ads-creative-studio-project-library-60d018894ba53-480×150.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/ads-creative-studio-project-library-60d018894ba53-680×213.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_ads-creative-studio-project-library-60d018894ba53-768×240.png 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/ads-creative-studio-project-library-60d018894ba53.png” />

Tôi vẫn có thể tạo quảng cáo trong giao diện hiện tại được không Tôi đã quen với việc sử dụng?

Nhà quảng cáo vẫn có thể tạo nội dung hiển thị động trong cả Hiển thị & Video 360 và Google Ads, nếu họ thích.

Được thiết kế để tăng khả năng cộng tác

Ads Creative Studio được thiết kế để cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm quảng cáo và truyền thông.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Các nhóm có thể làm việc cùng nhau để cộng tác trên các mẫu, thực hiện đề cập đến các quy tắc thiết kế và thực hiện tất cả các quy trình QA thông qua công cụ mới.

Quảng cáo được triển khai như thế nào?

Một lần quảng cáo được tạo, chúng có thể được xuất sang Google Ads, Display & Video 360 và Campaign Manager 360 để sử dụng.

” sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” alt=”Export from Google Ads Creative Studio” width=”1000″ height=”656″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/export-from-google-ads-creative-studio-60d0188d5528a.jpg 1000w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/export-from-google-ads-creative-studio-60d0188d5528a-480×315.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/export-from-google-ads-creative-studio-60d0188d5528a-680×446.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_export-from-google-ads-creative-studio-60d0188d5528a-768×504.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/export-from-google-ads-creative-studio-60d0188d5528a.jpg” />

Tương lai của việc tạo ra với Google

Ngoài công cụ mới, Google đã thông báo rằng Create with Google đã hợp nhất với Think with Google. Giờ đây, tất cả thông tin chi tiết dành cho người sáng tạo và nhóm truyền thông sẽ được lưu trữ ở cùng một nơi.

Quảng cáo
Tiếp tục Đọc Dưới đây

Back to top button