Marketing News

Cứ năm người dùng internet thì có gần một người sử dụng Twitter [REPORT]

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy khoảng 1/5 người lớn (hoặc khoảng 18% trên tất cả các mạng internet hoạt động người dùng) trên Twitter, với 72% người dùng nói chung hoạt động trên một số hình thức truyền thông xã hội. 72% này cho thấy rằng các mạng truyền thông xã hội tiếp tục phát triển và trưởng thành cùng với người dùng. Chỉ trong 12 năm, việc sử dụng mạng xã hội đã tăng lên 800% từ khi Pew lần đầu tiên bắt đầu khảo sát về mạng xã hội trong 2005. Từ biểu đồ, bạn có thể thấy rằng khái niệm “mạng xã hội” này đã trải qua sự phát triển bùng nổ cho đến khoảng thời gian 2010, khi mạng xã hội của bạn (được cho là) ​​tiếp cận với tập thể có ý thức và áp dụng rộng rãi hơn. Bốn trang mạng xã hội hàng đầu hiện nay là Facebook, Google+, Youtube và Twitter, với Twitter ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho mọi nhân khẩu học. Các kết quả khác từ nghiên cứu cho thấy rằng nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi vẫn có nhiều khả năng sử dụng và tương tác với mạng xã hội như một hoạt động với 89% trong số 18 – 29 tuổi trực tuyến. Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn nữa là tỷ lệ chấp nhận mạng xã hội của những người 65 trở lên đã tăng gấp ba lần trong bốn năm qua kể từ 13% trong mùa xuân của 2009 đến 43% trên các trang mạng xã hội trong năm nay. Bạn có thể đọc báo cáo tại đây. Trang chủ Tiếp thị nội dung Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số PPC SEO Trang điểm xã hội Phát triển web WordPress

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Data science
 • Back to top button