Marketing tổng thể

Dẫn đầu vào năm 2022 bằng cách xây dựng giá trị và niềm tin, mỗi người một nơi

Người tiêu dùng muốn chia sẻ nhiều hơn về họ, vì vậy các thương hiệu đã làm đúng. Nhưng không phải dữ liệu cá nhân của họ phải trả giá.

Khi chúng tôi xem xét 2022, thương hiệu nào sẽ nổi bật trong mắt người tiêu dùng? Cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng sẽ thúc đẩy cách các tổ chức xây dựng và duy trì giá trị thương hiệu của họ như thế nào? Người tiêu dùng sẽ tin tưởng ai với sự bảo vệ dữ liệu của bên thứ nhất?

Tham gia cùng các chuyên gia để tham gia hội thảo trực tiếp trên web và tìm hiểu cách bạn có thể mang đến trải nghiệm mà khách hàng mong muốn.

Đăng ký ngay hôm nay cho “ Các chiến lược để dẫn đầu 2022: Xây dựng giá trị và Tin cậy, Một người tiêu dùng tại một thời điểm , ”do Redpoint trình bày.

Back to top button