Thiết kế Website

Khi đăng kí tên miền cần phải nắm những thủ tục nào

Tên miền (domain) là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp trên môi trường kỹ thuật số. Chính vì vậy việc đăng kí tên miền cần phải được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Một tên miền trùng với thương hiệu sẽ có giá trị truyền thông hữu ích. Dưới đây là một số phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến tên miền

Thủ tục đăng kí tên miền và việc sử dụng tên miền

“Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam.

đăng ký tên miền

Đăng kí tên miền

1. Quy định chung về đặt tên miền:

Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

 • Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
 • Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
 • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
 • Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
 • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
 • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
 • Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
 • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

– Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

2. Hồ sơ đăng ký tên miền

– Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng kí tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” quy định tại Website của Nhà đăng kí, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

1) Đối với tổ chức:

 • Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
 • Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
 • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

2) Đối với cá nhân:

 • Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
 • Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền

Tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

4. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Danh sách các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” và thông tin địa chỉ liên hệ được công bố tại Website: www.nhadangky.vn

Sử dụng và quản lý khi đã đăng kí tên miền

Trách nhiệm của chủ thể đăng kí sử dụng tên miền

– Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng kí sử dụng tên miền” tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý tài nguyên Internet, cụ thể như sau:

– Chủ thể đăng kí sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động,.thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

 • Các thông tin về tình trạng hoạt động,.thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ .
 • Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi.đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

đăng ký tên miền

Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:

– Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

– Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng.kí giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

– Phải đăng kí và được Trung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .

– Phải đăng kí với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào.sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

– Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.

– Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng kí, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

Thay đổi thông tin tên miền

– Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền,.chủ thể phải đăng kí các thay đổi đó với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình và thực hiện quy trình thay đổi thông tin tên miền theo hướng dẫn của Nhà đăng ký trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi.

– Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan,.tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức,.cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng kíý tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình.biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc.thực hiện thủ tục duy trì tên miền. Khi nhận được các thông tin thay đổi, Nhà đăng ký tên miền ”.vn” có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào.cơ sở dữ liệu khách hàng của minh và cập nhật các thông tin thay đổi đó về VNNIC.

Chuyển đổi Nhà đăng kí quản lý tên miền

– Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng kí,.duy trì tên miền qua các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền.có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền “.vn” mới.

– Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi,.ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã.thống nhất cam kết với Nhà đăng kí cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.

– Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng kí quản lý tên miền, chủ thể đăng kí cần phải hoàn tất các thủ tục sau:

 • Phải đã lựa chọn được một Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.
 • Nộp về Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới hồ sơ chuyển đổi nhà đăng kí tên miền theo quy định của Nhà đăng kí tên miền “.vn” mới. Đảm bảo hồ sơ chuyển đổi nhà đăng kí tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của Nhà đăng kí tên miền “.vn” cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ.
 • Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đăng kí tên miền “.vn” mới gửi yêu cầu chuyển đổi về Trung tâm Internet Việt Nam để thực hiện chuyển đổi nhà đăng kí quản lý tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.

Tên miền sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng kí trong các trường hợp sau:

 • Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm.
 • Tên miền hết thời hạn sử dụng, đang trong giai đoạn gia hạn nộp phí (tối đa không quá 30 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết thời hạn sử dụng).

Quản lý và đăng kí tên miền theo quy định của pháp luật

đăng ký tên miền

I. Về vấn đề đăng kí tên miền

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế mà tổ chức quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam

2. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế.

3. Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện thông qua nhà đăng ký tên miền “.vn”.

4. Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Bình đẳng, không phân biệt đối xử;

b) Đăng kí trước được quyền sử dụng trước,.trừ các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Tuân thủ các quy định về bảo vệ tên miền quốc gia.Việt Nam “.vn” theo Điều 68 Luật công nghệ thông tin;

d) Tuân thủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng.quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông.

5. Tên miền do tổ chức, cá nhân đăng kí phải bảo đảm không.có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp.với đạo đức xã hội, thuần phong, .mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên.tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

6. Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ.quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước;.tổ chức, cá nhân khác không được đăng kí, sử dụng các tên miền này.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện,.quy trình, thủ tục đăng kí, thu hồi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

II. Quy định về hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là hệ thống kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động cho tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trên Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

III. Quy định về nhà đăng kí tên miền “.vn”

a) Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN);

d) Ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam để trở thành nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Nhà đăng ký tên miền “.vn” có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc đăng kí, duy trì tên miền theo quy định của pháp luật;

b) Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Được hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc đăng ký tên miền và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

h) Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

i) Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

IV. Quy định về nhà đăng kí tên miền quốc tế tại Việt Nam

Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam;

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý thông tin về tổ chức,.cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình.bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại,.số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày,.tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp,.địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân;

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền.quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của.Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

d) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà mình quản lý.

Cùng tìm hiểu tiếp những thủ tục cần lưu ý khi đăng ký tên miền ở phần 2 nhé.

Tìm kiếm liên quan

 • Thủ tục đăng ký tên miền
 • Cách đăng ký tên miền
 • Đăng ký tên miền vn miễn phí
 • Mua tên miền
 • Kiểm tra tên miền
 • Nhà đăng ký tên miền
 • Quy định về đăng ký tên miền
 • Đăng ký tên miền miễn phí
Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button