Đánh giá – Huấn luyện điều hành Tài liệu liên quan – Phần V

Đánh giá – Huấn luyện điều hành Tài liệu liên quan – Phần V
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Goleman (1998) mô tả một giao thức phát triển bao gồm tất cả để đánh giá các năng lực cốt lõi quan trọng và định hướng phát triển chuyên môn của một nhà điều hành. Ngược lại, Levinson (1996) dựa trên cách tiếp cận của ông dựa trên các kỹ năng và hiểu biết tâm lý. Peterson (1996) đề xuất một cách tiếp cận dựa trên năm chiến lược huấn luyện được hỗ trợ bởi kinh nghiệm tại Tổ chức Quyết định Nhân sự Quốc tế, công ty tư vấn quản lý đầu tiên cung cấp một chương trình huấn luyện vừa có cấu trúc vừa dựa trên từng cá nhân.

Orenstein (2004) đã phát triển một phương pháp tích hợp để huấn luyện điều hành và mô tả ứng dụng của nó trong ba tổ chức với tám cá nhân. Mô hình bao gồm một quá trình tám bước:

(a) liên hệ ban đầu,

(b) phỏng vấn sơ bộ,

(c) thiết lập mục tiêu chung,

(d) phê duyệt hợp đồng,

(e) đánh giá chính thức,

(f) phản hồi,

(g) huấn luyện, và

(h) chấm dứt.

Phương pháp của Orenstein (2004) dựa trên bốn tiền đề:

1) vô thức đóng vai trò chính trong hành vi cá nhân và nhóm,

2) huấn luyện điều hành là sự can thiệp với một cá nhân cụ thể, trong một tổ chức cụ thể, nhằm mục đích cải thiện hiệu suất liên quan đến công việc,

3) nó phải xem xét cá nhân, tổ chức và sự tương tác của họ, và

4) các tổ chức bao gồm các nhóm được tạo thành từ các cá nhân có hành vi cá nhân của tổ chức.

Mô hình mà Orenstein (2004) trình bày được phát triển trong lĩnh vực này và dựa trên những ý tưởng không mới nhưng đã được tích hợp và áp dụng theo một phương pháp mới. Orenstein xác định bằng các phương tiện định tính rằng việc triển khai mô hình mới của cô ấy đã thành công. Những người được hỏi đã báo cáo sự cải thiện tích cực trong môi trường làm việc và các kỹ năng, những điều này đã được đề cập trong các buổi huấn luyện. Trong các đánh giá phản hồi giống như 360 độ sau đó, đồng nghiệp của những người tham gia cũng báo cáo sự cải thiện tích cực trong thói quen làm việc và thay đổi môi trường.

Cuộc điều tra của Trudeau (2004) về một phương pháp khái niệm cho huấn luyện điều hành trong một nghiên cứu Dự báo Delphi đã sửa đổi, có sự tham gia của 16 huấn luyện viên điều hành. Trudeau đã sử dụng một thiết kế phương pháp hỗn hợp để thu thập dữ liệu của học viên về các chiến lược và thực tiễn của các huấn luyện viên điều hành tham gia. Phần định lượng chiếm ưu thế của thông tin được phát triển thông qua các khảo sát hạng mục theo thang đo kiểu Likert. Phân tích định tính thứ cấp đã xác định các giai đoạn chung của quá trình huấn luyện.

Phân tích dữ liệu cho thấy sự đồng thuận của nhóm trong một số lĩnh vực huấn luyện điều hành, bao gồm các kỹ thuật huấn luyện, kỹ năng và các khía cạnh mối quan hệ cần thiết để làm rõ và hiểu thêm về các hoạt động huấn luyện trong các tổ chức ở Hoa Kỳ. Trudeau (2004) đã phát triển một phương pháp khái niệm gồm tám giai đoạn dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các huấn luyện viên điều hành trả lời và tích hợp các khái niệm được ghi lại trong tài liệu chuyên môn.

Một hạn chế trong nghiên cứu của Trudeau (2004) là để thiết lập độ tin cậy, nghiên cứu của cô yêu cầu tối thiểu 13 huấn luyện viên tham gia cả ba vòng khảo sát của cô. May mắn thay, 16 huấn luyện viên điều hành đã thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, quy mô nhóm khá nhỏ đã hạn chế khả năng cung cấp các mối tương quan thống kê phù hợp (Dalkey & Helmer, 1963).

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan