Data science

Đánh giá sách: Dữ liệu lớn trong doanh nghiệp nhỏ: Tăng trưởng theo hướng dữ liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dữ liệu lớn trong doanh nghiệp nhỏ xem xét cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thể phát triển mạnh mẽ trong thời đại dữ liệu lớn Dữ liệu lớn trong doanh nghiệp nhỏ: Tăng trưởng theo hướng dữ liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được viết bởi Lund Pedersen, Carsten, Lindgreen, Adam, Ritter, Thomas, Ringberg và Torsten. Cuốn sách quan trọng này xem xét cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thể phát triển mạnh mẽ trong thời đại dữ liệu lớn. Để giải quyết vấn đề trọng tâm này từ nhiều góc độ, các biên tập viên giới thiệu một bộ sưu tập kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc và hướng dẫn từ nhiều nhà nghiên cứu chuyên gia, mỗi người trong số họ cung cấp một phần để giải câu đố này. Nó bắt đầu với phần giới thiệu về dữ liệu lớn trong các doanh nghiệp nhỏ và xa hơn về cách trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn có thể làm tăng sự thành công của doanh nghiệp nhỏ? Bạn cũng sẽ được đọc về quy trình xử lý dữ liệu lớn tuân thủ GDPR trong các doanh nghiệp nhỏ, dữ liệu lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như về quyền số hóa là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với mọi người? Các nhà biên tập đã chứng minh kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau như chiến lược và điều chỉnh nguồn lực, phân tích và phát triển khả năng số hóa cho các dự án theo hướng dữ liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa tất cả các lĩnh vực kinh doanh sang chế độ dữ liệu lớn và tận dụng phân tích nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ có các chủ đề được đề cập một cách đáng kinh ngạc như cách dữ liệu thử nghiệm có thể tối ưu hóa việc học trực tuyến? Dữ liệu lớn tác động đến các mối quan hệ thị trường kinh doanh như thế nào? Làm thế nào để xác định tiềm năng tăng trưởng bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và thông tin chi tiết về khách hàng? Như bạn đã biết, dữ liệu lớn là một lĩnh vực xử lý các cách thức để phân tích, trích xuất thông tin một cách có hệ thống hoặc nói cách khác là xử lý các tập dữ liệu quá lớn hoặc phức tạp để xử lý bằng phần mềm ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống. Và nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng trưởng kinh doanh. Xét về mọi thứ, cuốn sách được viết rất tốt, các chi tiết liên quan đến vai trò của dữ liệu lớn trong doanh nghiệp nhỏ được đề cập sâu sắc, rất phù hợp cho những ai là một bộ phận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc muốn trở thành trong tương lai gần. Nếu bạn hoàn toàn không quen với thuật ngữ dữ liệu lớn thì cuốn sách này chắc chắn được tạo ra cho bạn.

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Data science
 • Back to top button