Dựa trên tài liệu – Một loại hệ thống hỗ trợ quyết định

Dựa trên tài liệu – Một loại hệ thống hỗ trợ quyết định
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) nói chung là một tập hợp các hệ thống dữ liệu được vi tính hóa hỗ trợ một số hành động ra quyết định. Chúng bao gồm các hệ thống và hệ thống con dựa trên máy tính tương tác và bao gồm một số loại. Một trong số đó là DSS hướng tài liệu. Các hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) có thể trình bày thông tin dưới dạng đồ họa và bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc hệ thống chuyên gia. Đây có thể là mục tiêu của các giám đốc điều hành doanh nghiệp hoặc những người lao động tri thức có thể khác. Các hệ thống và hệ thống con được sử dụng để hỗ trợ những người ra quyết định sử dụng dữ liệu, kiến ​​thức, công nghệ truyền thông và mô hình để hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Các hệ thống hỗ trợ quyết định có khả năng thu thập và trình bày một số thông tin điển hình như số liệu dữ liệu so sánh, truy cập tài sản thông tin bao gồm các nguồn dữ liệu quan hệ và kế thừa, hệ quả của các lựa chọn thay thế quyết định đa dạng, cung cấp kinh nghiệm trong quá khứ trong một bối cảnh cụ thể cũng như các số liệu dự báo theo giả định hoặc dữ liệu mới.

Có một số loại DSS bao gồm DSS hướng giao tiếp, DSS hướng tri thức, DSS hướng mô hình, DSS hướng dữ liệu và cuối cùng là DSS hướng tài liệu. Về cơ bản, loại dựa trên tài liệu là ứng dụng hỗ trợ phổ biến nhất được nhắm mục tiêu trong số nhiều người dùng. Chức năng chính của nó là tìm kiếm các trang web và tìm tài liệu dựa trên bộ từ khóa hoặc thuật ngữ chính xác. Chúng cũng được thiết kế đặc biệt để chuyển đổi tài liệu thành dữ liệu kinh doanh quan trọng. Các phương pháp công nghệ phổ biến được sử dụng để thiết lập DSS như vậy là thông qua hệ thống máy khách hoặc máy chủ hoặc qua web.

So với DSS dựa trên dữ liệu dựa trên dữ liệu hiện có ở định dạng được tiêu chuẩn hóa để phân tích và lưu trữ cơ sở dữ liệu, loại hỗ trợ dựa trên tài liệu sẽ sử dụng dữ liệu không dễ lưu trữ hoặc chuẩn hóa. Về cơ bản, có ba loại dữ liệu chính được sử dụng trong DSS hướng tài liệu, đó là loại nói hoặc hội thoại được sao chép, loại video hoặc báo cáo tin tức và quảng cáo trên truyền hình và loại văn bản như bản ghi nhớ, báo cáo và email.

Không có định dạng dữ liệu nào trong số này có thể dễ dàng cho phép phân tích và lưu trữ cơ sở dữ liệu được tiêu chuẩn hóa, vì vậy các nhà quản lý sẽ cần một số công cụ DSS để chuyển đổi dữ liệu thành thứ gì đó có giá trị trong quá trình ra quyết định. Hệ thống hỗ trợ dựa trên tài liệu là bộ phận nghiên cứu mới nhất trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ về các hệ thống có thể được tìm thấy trong một số công cụ tìm kiếm trên internet, nơi chúng được phát minh đặc biệt để sàng lọc một lượng lớn dữ liệu chưa được sắp xếp thông qua tìm kiếm bằng từ khóa. Tôi hy vọng bạn có kiến ​​​​thức đúng đắn sau khi đọc bài viết này.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan