Marketing News

E&E News 'Emma Dumain nói về bối cảnh của cô ấy trên Đồi Capitol

Tập podcast mới nhất cung cấp cái nhìn hậu trường với một phóng viên chính trị, người làm việc để yêu cầu các nhà lập pháp có trách nhiệm về năng lượng và môi trường.

Mỗi tuần, Lisa Camooso Miller đưa người nghe đến hậu trường để tìm hiểu những câu chuyện mà các nhà báo đang tìm kiếm và cách họ làm việc để phục vụ khán giả của mình.

Trong tập tuần này, Miller đã trò chuyện với Emma Dumain của E&E News để thảo luận về lịch sử của cô ấy về các nhà lập pháp ở Washington, DC và những loại câu chuyện nào là kim chỉ nam cho một ấn phẩm về môi trường và chính sách năng lượng.

Hãy nhớ đăng ký vào thứ Sáu hàng tuần với tư cách “The Friday Reporter” xem xét công việc của các nhà báo và cách các chuyên gia PR có thể giúp họ kể những câu chuyện hay hơn. Đăng ký ở bất kỳ đâu bạn nghe podcast.

  • Trang chủ
  • CRM
  • Email doanh nghiệp
  • Email marketing
  • Marketing News
  • Marketing tổng thể
  • SEO
  • Thiết kế Website
  • Web Hosting
  • Chatbot

Back to top button