BẢNG GIÁ & SO SÁNH CÁC GÓI EMAIL SERVER DOANH NGHIỆP

(*) Ghi chú

  • Các email tùy chỉnh (@yourcompany.com), không giới hạn băng thông gởi & nhận email, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%.
  • Bảng giá trên tính theo đơn vị năm (Một năm) và thanh toán 1 lần. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.