Giá trị (Value) là gì? Phân biệt giá trị và định giá của một công ty

Giá trị là một khái niệm trừu tượng, là ý nghĩa của sự vật trên phương diện phù hợp với nhu cầu của con người. Tạm thời có thể xem giá trị kinh tế của sự vật liên quan mật thiết đến ba mặt chính yếu của nhu cầu là sản xuất, tiêu thụ, sở hữu, của chủ thể kinh tế ở bất kỳ cấp bậc nào (cá nhân, công ty, nhà nước, toàn thế giới). Sau đây hãy cùng SEMTEK tìm hiểu về value là gì? Cách phân biệt các loại value thế nào nhé!

Giá trị (Value) là gì?

Giá trị là tiền tệ, vật chất hoặc value được đánh giá của một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ. “Giá trị” gắn liền với vô số khái niệm, bao gồm lợi ích cổ đông, value của một công ty, giá trị hợp lí, giá trị sổ sách, giá trị doanh nghiệp, value tài sản ròng, value thị trường, value thị trường tư nhân, cổ phiếu value, đầu tư value, value nội tại, value gia tăng, value gia tăng kinh tế, chuỗi value, đề xuất value và những thứ khác.

Quy luật giá trị

Cần phải lưu ý rằng, những value tiềm năng của các sản phẩm từ tự nhiên xét cho cùng chính là “tiềm năng” + Lao động. Loại trừ những sự may mắn, những sản phẩm từ tự nhiên như vàng, bạc, đá quý…đều phải liên quan đến lao động. Người ta phải mất rất nhiều công sức, thậm chí mất mạng, vì việc tìm kiếm, bào chế, chế tác…các quặng hay những phôi….để có được sản phẩm có value.

Như vậy, value của sản phẩm của nó trước hết là do lao động tạo nên, có nguồn gốc từ lao động. Còn value tiềm năng thể hiện ở tính chất và công dụng của vật chất. Cả hai thứ đó đề liên quan những bài viết và quan điểm của K.Max, vì thế theo K. Max thì mọi value đều liên quan và có nguồn gốc từ lao động, là không thể bị bác bỏ.

gia tri

Phân biệt giá trị và định giá của một công ty

Hai thuật ngữ “value công ty” (value) và “định giá công ty” (valuation) thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng đối với các nhà đầu tư, value của một công ty là một con số, trong khi định giá được biểu thị bằng bội số của thu nhập, EBIT, dòng tiền hoặc một số liệu hoạt động khác.

Trong tài chính doanh nghiệp, value của một công ty thường được lấy từ phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), một mô hình chủ yếu chiết khấu dòng tiền tự do của công ty cho đến hiện tại. Kết quả sẽ là value nội tại – một con số, có thể là hàng trăm ngàn, hàng triệu hoặc hàng tỉ. Giá trị trên mỗi cổ phiếu của công ty sau đó có thể được tính bằng cách chia value đó cho số cổ phiếu đang lưu hành.

Sử dụng phép nhân trên cho phép so sánh định giá giữa các nhóm công ty ngang hàng. Một nhà đầu tư không thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nếu value của công ty A là 4 tỉ USD và công ty B là 9 tỉ USD. Để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, nhà đầu tư nên tính định giá của công ty A là 15 x EPS và công ty B là 18 x EPS, trong đó 15 và 18 lần lượt là giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu công ty A và B.

5 10

Khái niệm value của hàng hoá

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá.

Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và value trao đổi.

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại hàng hoá này được trao đổi với value sử dụng khác. Ví dụ 1 m vải có thể đổi được 4 kg gạo. Gạo và vải, tại sao lại trao đổi được với nhau, hơn nữa lại trao đổi được theo một tỉ lệ nhất định như vậy, rõ ràng nó phải có một cơ sở chung, đó không phải là giá trị sử dụng của chúng vì vải và gạo có value sử dụng hoàn toàn khác nhau, cái chung đó là cả vải và gạo đều là sản phẩm của lao động, do lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá.

Đây là khái niệm được khẳng định trong các giáo trình kinh tế chính trị. Nếu xét nó trên quan điểm của trường phái hiệu dụng biên thì vẫn đạt được lý lẽ hoàn chỉnh. Theo đó, đối tượng chung của nhu cầu có trong các cá nhân khác nhau vẫn đảm bảo cơ sở cho trao đổi.

gia tri
gia tri

Phân biệt value với một số khái niệm sau

  • value sử dụng
  • value trao đổi
  • Giá cả

Karl Marx cho rằng sản phẩm lao động mang giá trị sử dụng và value tiềm năng – phần value của sản phẩm dôi dư mà cá thể tạo ra chúng. Khi tham gia vào quá trình trao đổi value sử dụng giãn rộng ra phần value tiềm năng và tạo thành value trao đổi. Có thể hiểu rằng, giá trị trao đổi vẫn chỉ là giá trị sử dụng trong quy mô xã hội, ở đó diễn ra sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa. value sử dụng được biểu hiện bằng tiền nếu xã hội áp dụng định chế tiền tệ, đó là giá cả.

Xuất phát từ đây ý nghĩ về quy luật value, hay là “giá cả xoay quanh giá trị”. Có thể suy ra rằng sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả chính là phần giá trị tiềm năng. Như vậy phạm trù giá trị không chỉ thu hẹp trong phạm vi trao đổi vì giá trị tiềm năng chưa thuộc quan hệ trao đổi. Nghĩa là không thể phân định được ranh giới giữa value kinh tế, theo Marx K.

Định lượng value

Định lượng value là vấn đề quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế lý thuyết. Các nhà kinh tế chính trị cổ điển và Marx K. cho rằng tính chất chung của giá trị xuất phát từ lao động. value lao động được đo bằng thời gian lao động. Giá trị của hàng hóa là lượng lao động trung bình cần thiết để sản xuất hàng hóa đó. Tuy nhiên lý thuyết này không giải thích được value của tài nguyên, yếu tố chưa liên quan đến lao động.

Trường phái hiệu dụng biên cho rằng cơ sở value của sản phẩm là tính ích dụng và sự khan hiếm. Tính ích dụng đối với từng cá nhân và ở những thời điểm, hoàn cảnh khác nhau cũng khác nhau. Nhờ vào lý thuyết cận biên trong toán học được lập ra ở cuối thế kỷ XIX, các nhà nghiên cứu của trường phái này đã giải thích hoàn chỉnh nguồn gốc value của hàng hóa. Tuy nhiên học thuyết này cũng gặp phải sự phê phán khi bỏ qua vai trò của lao động trong việc tạo ra value.

gia tri

Liên hệ với SEMTEK để tháo nút thắt cho website của bạn bằng giải pháp về Marketing!

SEMTEK Co,.LTD

🏡 Địa chỉ: 2N Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
📧 Email: info@semtek.com.vn
☎️ Hotline: (+84)098.300.9285

Từ khóa:

  • Khái niệm value
  • Giá trị la gì cho ví dụ
  • Chất của value hàng hóa là gì
  • Giá trị sử dụng của hàng hóa là gì

Nội dung liên quan: