Marketing tổng thể

Giá trị (Value) là gì? Phân biệt giá trị và định giá của một công ty

Giá trị là một khái niệm trừu tượng, là ý nghĩa của sự vật trên phương diện phù hợp với nhu cầu của con người. Tạm thời có thể xem giá trị kinh tế của sự vật liên quan mật thiết đến ba mặt chính yếu của nhu cầu là sản xuất, tiêu thụ, sở hữu, của chủ thể kinh tế ở bất kỳ cấp bậc nào (cá nhân, công ty, nhà nước, toàn thế giới). Sau đây hãy cùng SEMTEK tìm hiểu về giá trị là gì? Cách phân biệt các loại giá trị thế nào nhé!

Giá trị (Value) là gì?

Giá trị là tiền tệ, vật chất hoặc giá trị được đánh giá của một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ. “Giá trị” gắn liền với vô số khái niệm, bao gồm lợi ích cổ đông, giá trị của một công ty, giá trị hợp lí, giá trị sổ sách, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản ròng, giá trị thị trường, giá trị thị trường tư nhân, cổ phiếu giá trị, đầu tư giá trị, giá trị nội tại, giá trị gia tăng, giá trị gia tăng kinh tế, chuỗi giá trị, đề xuất giá trị và những thứ khác.

gia tri la gi
gia tri la gi

Phân biệt giá trị và định giá của một công ty

Hai thuật ngữ “giá trị công ty” (value) và “định giá công ty” (valuation) thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng đối với các nhà đầu tư, giá trị của một công ty là một con số, trong khi định giá được biểu thị bằng bội số của thu nhập, EBIT, dòng tiền hoặc một số liệu hoạt động khác.

Giá trị là gì? Trong tài chính doanh nghiệp, giá trị của một công ty thường được lấy từ phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), một mô hình chủ yếu chiết khấu dòng tiền tự do của công ty cho đến hiện tại. Kết quả sẽ là giá trị nội tại – một con số, có thể là hàng trăm ngàn, hàng triệu hoặc hàng tỉ. Giá trị trên mỗi cổ phiếu của công ty sau đó có thể được tính bằng cách chia giá trị đó cho số cổ phiếu đang lưu hành.

Sử dụng phép nhân trên cho phép so sánh định giá giữa các nhóm công ty ngang hàng. Một nhà đầu tư không thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nếu giá trị của công ty A là 4 tỉ USD và công ty B là 9 tỉ USD. Để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, nhà đầu tư nên tính định giá của công ty A là 15 x EPS và công ty B là 18 x EPS, trong đó 15 và 18 lần lượt là giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu công ty A và B.

gia tri la gi
gia tri la gi

Khái niệm giá trị của hàng hoá

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá.

Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi.

Giá trị là gì? Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại hàng hoá này được trao đổi với giá trị sử dụng khác. Ví dụ 1 m vải có thể đổi được 4 kg gạo. Gạo và vải, tại sao lại trao đổi được với nhau, hơn nữa lại trao đổi được theo một tỉ lệ nhất định như vậy, rõ ràng nó phải có một cơ sở chung, đó không phải là giá trị sử dụng của chúng vì vải và gạo có giá trị sử dụng hoàn toàn khác nhau, cái chung đó là cả vải và gạo đều là sản phẩm của lao động, do lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá.

Đây là khái niệm được khẳng định trong các giáo trình kinh tế chính trị. Nếu xét nó trên quan điểm của trường phái hiệu dụng biên thì vẫn đạt được lý lẽ hoàn chỉnh. Theo đó, đối tượng chung của nhu cầu có trong các cá nhân khác nhau vẫn đảm bảo cơ sở cho trao đổi.

Phân biệt giá trị với một số khái niệm sau

  • Giá trị sử dụng
  • Giá trị trao đổi
  • Giá cả

Giá trị là gì? Karl Marx cho rằng sản phẩm lao động mang giá trị sử dụng và giá trị tiềm năng – phần giá trị của sản phẩm dôi dư mà cá thể tạo ra chúng. Khi tham gia vào quá trình trao đổi giá trị sử dụng giãn rộng ra phần giá trị tiềm năng và tạo thành giá trị trao đổi. Có thể hiểu rằng, giá trị trao đổi vẫn chỉ là giá trị sử dụng trong quy mô xã hội, ở đó diễn ra sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa. Giá trị sử dụng được biểu hiện bằng tiền nếu xã hội áp dụng định chế tiền tệ, đó là giá cả.

Xuất phát từ đây ý nghĩ về quy luật giá trị, hay là “giá cả xoay quanh giá trị”. Có thể suy ra rằng sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả chính là phần giá trị tiềm năng. Như vậy phạm trù giá trị không chỉ thu hẹp trong phạm vi trao đổi vì giá trị tiềm năng chưa thuộc quan hệ trao đổi. Nghĩa là không thể phân định được ranh giới giữa giá trị kinh tế, theo Marx K.

Định lượng giá trị

Giá trị là gì? Định lượng giá trị là vấn đề quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế lý thuyết. Các nhà kinh tế chính trị cổ điển và Marx K. cho rằng tính chất chung của giá trị xuất phát từ lao động. Giá trị lao động được đo bằng thời gian lao động. Giá trị của hàng hóa là lượng lao động trung bình cần thiết để sản xuất hàng hóa đó. Tuy nhiên lý thuyết này không giải thích được giá trị của tài nguyên, yếu tố chưa liên quan đến lao động.

Trường phái hiệu dụng biên cho rằng cơ sở giá trị của sản phẩm là tính ích dụng và sự khan hiếm. Tính ích dụng đối với từng cá nhân và ở những thời điểm, hoàn cảnh khác nhau cũng khác nhau. Nhờ vào lý thuyết cận biên trong toán học được lập ra ở cuối thế kỷ XIX, các nhà nghiên cứu của trường phái này đã giải thích hoàn chỉnh nguồn gốc giá trị của hàng hóa. Tuy nhiên học thuyết này cũng gặp phải sự phê phán khi bỏ qua vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị.

gia tri la gi
gia tri la gi

Từ khóa:

  • Khái niệm giá trị
  • Giá trị la gì cho ví dụ
  • Chất của giá trị hàng hóa là gì
  • Quy luật giá trị là gì
  • Giá trị sử dụng của hàng hóa là gì

Nội dung liên quan:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button