Marketing tổng thể

Giờ đây, các nhà quảng cáo ứng dụng có thể sử dụng Chiến dịch ứng dụng để tương tác mà không cần triển khai liên kết sâu

Google Ads đã thông báo vào thứ Hai. Là một tùy chọn mới, nhà quảng cáo có thể chọn “Đặt thành trang chủ ứng dụng” trong quá trình tạo nhóm quảng cáo để hướng người dùng đến trang chủ ứng dụng.

app campaigns engagement deep link
Hình ảnh: Google.

Tại sao chúng tôi quan tâm

Triển khai liên kết sâu thường có nghĩa là nhận được sự hỗ trợ của nhà phát triển, đây có thể là một nguồn lực hạn chế trong tổ chức của bạn. Tùy chọn mới này cho phép các nhà quảng cáo ứng dụng sử dụng Chiến dịch ứng dụng để tương tác mà không cần phải yêu cầu hỗ trợ đó, điều này có thể có nghĩa là chiến dịch của bạn có thể bắt đầu nhanh hơn. Tuy nhiên, liên kết sâu vẫn hữu ích vì nó cho phép loại quảng cáo này đưa người dùng đến một phần cụ thể trong ứng dụng của bạn, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn so với việc chỉ đưa họ đến trang chủ ứng dụng.

Thông tin thêm về Chiến dịch ứng dụng để tương tác

  • Các chiến dịch thúc đẩy tương tác với ứng dụng được thiết kế để nhắm mục tiêu đến người dùng hiện tại của ứng dụng để đưa họ trở lại ứng dụng và thúc đẩy lòng trung thành và mức độ tương tác.
  • Để sử dụng loại chiến dịch này, nhà quảng cáo phải cung cấp văn bản, hình ảnh, video và chỉ định giá thầu khởi điểm và ngân sách. Sau đó, tính năng tự động hóa của Google Ads sẽ thiết kế nhiều loại quảng cáo ở các định dạng khác nhau. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm, YouTube, Google Play và trong các ứng dụng khác trên Mạng hiển thị của Google.
  • Chiến dịch thúc đẩy tương tác với ứng dụng được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 2019 và được triển khai trên toàn cầu vào tháng 12 2020.
  • Trang chủ

Back to top button