Marketing tổng thể

Google đang thuê Nhà phân tích chất lượng tìm kiếm để chống lại spam tìm kiếm

Google đang thuê một Nhà phân tích chất lượng tìm kiếm mới, người sẽ làm việc để chống lại spam trong các kết quả của Google Tìm kiếm. Một tin tuyển dụng mới của Google hiện đang nhận hồ sơ, công việc này dường như yêu cầu bạn phải có mặt để làm việc tại văn phòng Mountain View, California.

Chi tiết công việc. Mô tả công việc xác định công việc của Nhà phân tích chất lượng tìm kiếm là một người “sẽ làm việc để đo lường và ngăn chặn hành vi vô cơ của người dùng thông qua việc thực thi và phát triển các nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.” Nó cũng yêu cầu bạn “hỗ trợ khởi chạy xếp hạng tìm kiếm thông qua các phân tích định tính và định lượng.” Với tư cách là Nhà phân tích chất lượng tìm kiếm, Google cho biết, “bạn sẽ giải quyết các vấn đề trên các tập dữ liệu, với sức mạnh của công nghệ của Google để xác định các vấn đề xảy ra trong Google Tìm kiếm và các khu vực sản phẩm liên quan.”

Tạo nên sự khác biệt. Google cho biết công việc này sẽ tạo ra sự khác biệt và có “tác động trực tiếp đến người dùng mỗi ngày”. Ngoài ra, bạn sẽ được hợp tác “chặt chẽ với các kỹ sư và các nhà phân tích khác để khởi chạy các thuật toán và dẫn dắt các nỗ lực nhằm cải thiện trải nghiệm tìm kiếm tổng thể”. Nói tóm lại, bạn có thể hiểu các thuật toán xếp hạng tìm kiếm một cách sâu sắc hơn và thực sự hoạt động trên chất lượng tìm kiếm tổng thể.

Trách nhiệm. Google liệt kê đây là những trách nhiệm cốt lõi của công việc:

 • Ngăn chặn việc lạm dụng Google Tìm kiếm bằng cách phân tích xu hướng tìm kiếm, xác định hoạt động vô cơ và phát triển các giải pháp.
 • Giải quyết các vấn đề phân tích và áp dụng các phương pháp phân tích khi cần trong tập dữ liệu.
 • Tương tác đa chức năng với nhiều người và nhiều nhóm. Phối hợp chặt chẽ với các Kỹ sư và Nhà phân tích để dẫn đầu việc phát triển các giải pháp lâu dài.
 • Chuẩn bị và trình bày các khuyến nghị cho nhiều cấp độ của các bên liên quan.

Bằng cấp. Đây là danh sách tất cả các tiêu chuẩn để ứng tuyển cho công việc này:

Trình độ tối thiểu:

 • Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm việc với một hoặc nhiều ngôn ngữ sau: SQL, HTML, PHP, JavaScript, Python, Go và / hoặc C ++.
 • Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu hoặc làm nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích lạm dụng hoặc điều tra viên thực thi pháp luật.
 • Kinh nghiệm quản lý dự án và xác định phạm vi, mục tiêu và sản phẩm của dự án.

Bằng cấp ưu tiên:

 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành định lượng.
 • Có kinh nghiệm về Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) hoặc kinh nghiệm với tư cách là quản trị viên web.
 • Được viết xuất sắc và kỹ năng giao tiếp bằng lời nói.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Nếu bạn yêu thích tìm kiếm, SEO và cách các thuật toán tìm kiếm hoạt động, đây có thể là công việc dành cho bạn. Đối với một số người trong ngành SEO, đó là công việc mơ ước được làm việc tại Google trên Google Tìm kiếm, đặc biệt là làm việc về chất lượng tìm kiếm. Đối với những người khác, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về lý do tại sao chất lượng tìm kiếm lại quan trọng.

Chúng tôi thường chỉ nhìn thấy từ phía các nhà tiếp thị, chúng tôi muốn các trang web của mình ở đầu kết quả Tìm kiếm của Google. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về nó từ góc độ của công cụ tìm kiếm chưa?

 • Trang chủ

Back to top button