Marketing News

Google khởi chạy Thông tin chi tiết về Search Console

Google sẽ giới thiệu một trải nghiệm mới có tên là Search Console Insights được thiết kế để giúp chủ sở hữu trang web hiểu rõ hơn về đối tượng của họ.

Trải nghiệm này kết hợp dữ liệu từ cả Search Console và Google Analytics trong một nỗ lực chung để dễ hiểu về hiệu suất nội dung.

” sizes=”(max-width: 540px) 100vw, 540px” alt=”Google Launches Search Console Insights” width=”540″ height=”521″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-60c893c44ab82.png 1660w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-60c893c44ab82-480×463.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-60c893c44ab82-680×655.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_search-console-insights-60c893c44ab82-768×740.png 768w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_search-console-insights-60c893c44ab82-1024×987.png 1024w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-60c893c44ab82-1600×1542.png 1600w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-60c893c44ab82.png” />

Dữ liệu trong Thông tin chi tiết về Search Console sẽ giúp chủ sở hữu trang web trả lời các câu hỏi như:

  • Nội dung hoạt động tốt nhất của bạn là gì và nội dung nào đang thịnh hành ?
  • Làm cách nào để mọi người khám phá nội dung của bạn trên web?
  • Mọi người tìm kiếm gì trên Google trước khi họ truy cập nội dung của bạn?
  • Bài viết nào đề cập đến người dùng trang web và nội dung của bạn?

Chủ sở hữu trang web có thể truy cập Thông tin chi tiết về Search Console thông qua liên kết mới ở đầu trang Tổng quan. Nó sẽ sớm có thể truy cập được từ ứng dụng Googles iOS, với sự hỗ trợ cho ứng dụng Android cũng đang được lên kế hoạch.

” sizes=”(max-width: 755px) 100vw, 755px” alt=”Google Launches Search Console Insights” width=”755″ height=”499″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-entry-points-60c897d457825.png 2458w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-entry-points-60c897d457825-480×317.png 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-entry-points-60c897d457825-680×449.png 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_search-console-insights-entry-points-60c897d457825-768×507.png 768w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1_search-console-insights-entry-points-60c897d457825-1024×677.png 1024w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-entry-points-60c897d457825-1600×1057.png 1600w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/search-console-insights-entry-points-60c897d457825.png” />

Một cách khác để truy cập dữ liệu là tìm kiếm trên Google một truy vấn mà trang web của bạn xếp hạng. Thao tác này sẽ trả về kết quả do Google cung cấp ở đầu trang có tiêu đề “Hiệu suất tìm kiếm cho truy vấn này.”

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Kết quả đó sẽ chứa một điểm vào Search Console Insights mà bạn có thể xem ví dụ bên dưới.

” alt=”Google Launches Search Console Insights” width=”352″ height=”519″ data-srcset=”” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/img_60e2c84d4c136.” />

Có thể sử dụng Search Console Insights mà không cần Google Analytics, mặc dù cần phải liên kết hai để có được trải nghiệm đầy đủ.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Search Console Insights chỉ hỗ trợ các thuộc tính UA của Google Analytics tại thời điểm này, mặc dù công ty đang nỗ lực pport Google Analytics 4.

Trải nghiệm mới này sẽ dần được triển khai cho tất cả người dùng Search Console trong những ngày tới.

Gần một năm thử nghiệm

Google đã thử nghiệm Search Console Insights trong gần một năm. Chúng tôi đã đề cập đến việc khởi chạy thử nghiệm beta kín trở lại vào tháng 8 2020.

Có vẻ như công cụ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta. Điểm khác biệt chính giữa hai đợt phát hành là Thông tin chi tiết về Search Console sẽ sớm được cung cấp cho tất cả mọi người, trong khi năm ngoái, thông tin này chỉ có sẵn khi được mời.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Ngoài tính khả dụng, không có thay đổi nào được công bố giữa phiên bản có sẵn trong Tháng 8 2020 và phiên bản sẽ có sẵn trong những ngày tới.

Thật hợp lý khi nghĩ rằng Google có thể đã chỉnh sửa một vài thứ trong thời gian đó, nhưng công ty không đánh dấu bất kỳ bản cập nhật nào.

Tìm dữ liệu mới này sẽ sớm có trong trang tổng quan Search Console của bạn.

Nguồn: Blog Trung tâm Tìm kiếm của Google

Back to top button