Marketing tổng thể

Google khuyên bạn nên đặt video trên các trang dành riêng để hiển thị tối đa

Google đã cập nhật tài liệu trợ giúp về các phương pháp hay nhất về video để thêm phần xoay quanh cách giúp video của bạn đạt được mức hiển thị tối đa trong Google Tìm kiếm. Phần cập nhật cho biết “để video của bạn hiển thị tối đa, hãy tạo một trang dành riêng cho mỗi video, nơi video là chủ đề nổi bật nhất trên trang.

Trang dành riêng cho video. Tóm lại, nếu bạn muốn video hoạt động tốt nhất trong Google Tìm kiếm, Google cho biết hãy đặt video đó trên trang dành riêng của mình và đảm bảo video được đặt ở khu vực “nổi bật nhất” của trang.

Vị trí đặt video. Google cho biết bạn không chỉ nên đặt video trên trang riêng của mình mà còn phải đặt video đó là “chủ đề nổi bật trên trang”. Google thậm chí còn minh họa vị trí đặt video trên trang trong hình dưới đây, hiển thị vị trí video ở đầu trang:

Có thể yêu cầu kết quả nhiều định dạng. Google cũng bổ sung rằng một số tính năng của Google Tìm kiếm, như các khoảnh khắc quan trọng , huy hiệu trực tiếp và một số kết quả nhiều định dạng, yêu cầu video phải có trang riêng. Google đã viết “Một số tính năng yêu cầu loại trang video đó, bao gồm Khoảnh khắc chính, Huy hiệu trực tiếp và các định dạng kết quả nhiều định dạng khác.”

Video được đặt ở nhiều vị trí. Google cho biết điều này không có nghĩa là bạn không thể đặt video trên các trang khác trên trang web của mình – bạn có thể. Google cho biết “việc đưa cùng một video lên cả trang chuyên dụng và trang gốc của nó cùng với thông tin khác, chẳng hạn như một bài báo hoặc trang chi tiết sản phẩm là rất tốt.” Nhưng bạn cũng nên tìm cách đặt video này trên trang chuyên dụng của riêng nó.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Tại đây, Google sẽ đưa ra lời khuyên trực tiếp và rõ ràng rằng nếu bạn muốn video của mình hoạt động tốt hơn trong Google Tìm kiếm, thì hãy cung cấp cho video đó trang đích chuyên dụng, với vị trí nổi bật trên trang đó.

Có thể bạn cũng nên thêm tiêu đề video, mô tả và thậm chí cả bản ghi của video trên trang đó.

Back to top button