Thiết kế Website

Hành trình của khách hàng ảnh hưởng đến chiến lược nội dung như thế nào?

Bạn đang tìm cách tối ưu hóa hành trình của khách hàng và thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn? Bạn muốn tìm hiểu cách biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền? Bằng cách vạch ra từng giai đoạn của kênh bán hàng, bạn có thể xác định các cơ hội để tinh chỉnh chiến lược nội dung của mình và chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Vào ngày 8 tháng 3, tôi đã điều hành một hội thảo trực tuyến với Wayne Cichanski, Phó Chủ tịch Tìm kiếm và Trải nghiệm Trang web tại iQuanti, và Jill Perlberg, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Nội dung và Tiếp thị Trải nghiệm Khách hàng tại Northwestern Mutual.

Cichanski và Perlberg đã trình bày cách tạo nội dung phù hợp và có giá trị cho từng giai đoạn trong hành trình của khách hàng, giúp bạn chuyển khách hàng tiềm năng từ trạng thái quan tâm sang hành động.

Đây là bản tóm tắt của hội thảo trên web.

Để truy cập toàn bộ bản trình bày, hãy hoàn thành biểu mẫu.

Bài học chính

Để chuyển khách hàng tiềm năng từ sở thích sang hành động trong hành trình của khách hàng, bạn sẽ cần:

Xác định bối cảnh thị trường của bạn: Tiếp cận nghiên cứu của bạn bằng khoa học dữ liệu và sử dụng các chủ đề và cụm mục đích.
Tạo hành trình người dùng của bạn: Xác định các cá tính và áp dụng khoa học dữ liệu vào hành trình.
Tính toán khoảng cách nội dung của bạn: Kiểm tra độ sâu chủ đề của đối thủ cạnh tranh và lập bản đồ các URL hiện có.
Tạo kế hoạch nội dung được ưu tiên: Đảm bảo tham gia vào các luồng công việc song song.

1. Nhắm mục tiêu theo từ khóa có thể giúp bạn xác định bối cảnh thị trường

Bối cảnh và chủ đề từ khóa là một trong những cách tốt nhất để xác định thị trường của bạn.

Để làm điều này:

Nhìn vào dấu chân từ khóa hiện tại của bạn.
Kiểm tra những từ khóa có thương hiệu và không có thương hiệu mà trang web của bạn xếp hạng ngày hôm nay. Dữ liệu này tạo thành thành phần đầu tiên trong danh sách hạt giống của bạn.
Ghi lại dấu chân của đối thủ cạnh tranh của bạn.
Nghiên cứu từ khóa dựa trên cụm từ chính hoặc cụm nội dung mà cả bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn đều không được xếp hạng. Điều này sẽ tạo nên danh sách hạt giống chính.
Nhóm các từ khóa của bạn thành các chủ đề phụ theo mục đích. Cuối cùng, mục tiêu của bạn là để một chủ đề phụ tương đương với một trang trong chiến lược nội dung của bạn.
Tổ chức một hệ thống phân cấp để họ tạo ra một cụm nội dung.

[Tìm hiểu danh sách hạt giống là gì và nó báo hiệu thành công của bạn như thế nào] Truy cập ngay vào hội thảo trên web →

How A Customer Journey Influences Your Content StrategyImage created by iQuanti, February 2023

[Lấy ví dụ về quy trình này] Truy cập ngay hội thảo trên web →

2. Tạo hành trình của người dùng bằng cách hiểu cách người dùng tìm kiếm

Bây giờ bạn đã có dữ liệu, chủ đề và nhịp độ cạnh tranh từ bước trước, bạn có thể bắt đầu tạo kênh hành trình người dùng của mình.

Điều này sẽ giúp bạn hiểu nội dung nào là cần thiết để giúp các cá nhân cụ thể của bạn đi qua toàn bộ kênh của bạn.

Bắt đầu bằng cách tổng hợp đối tượng và cá tính được nhắm mục tiêu của bạn.
Hiểu nhu cầu của họ (hay còn gọi là hiểu mục đích tìm kiếm của họ) trên toàn bộ kênh từ đầu (nhận thức) đến cuối (mua hàng).
Lập bản đồ tính cách của bạn trong toàn bộ cuộc hành trình.

How A Customer Journey Influences Your Content StrategyImage created by iQuanti, February 2023

Đây là nơi khoa học dữ liệu phát huy tác dụng. Bây giờ bạn đã biết người tiêu dùng cần gì ở bạn và bạn cần cung cấp những gì. Khoa học dữ liệu sẽ cho bạn biết đâu là cơ hội lớn nhất cho thông tin đó.

Bây giờ, bạn có thể làm việc để khám phá:

Nơi bạn có thể đạt được sự thâm nhập và thu hút thị trường.
Những gì còn thiếu trong kho nội dung của bạn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

How A Customer Journey Influences Your Content StrategyImage created by iQuanti, February 2023

Khi bạn biết những khoảng trống trong nội dung của mình, bạn sẽ biết mình cần tạo ra điều gì.

Điều này có nghĩa là phải rất có mục đích và có mục đích rõ ràng khi tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

[Tìm nơi nhận khoa học dữ liệu của bạn] Truy cập ngay vào hội thảo trên web →

3. Xây dựng cụm nội dung

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu xây dựng chiến lược với các cụm nội dung.

Cụm nội dung không gì khác hơn là tổ chức dữ liệu chủ đề của bạn theo thứ bậc.

Ý tưởng là thu hút khán giả của bạn bằng nội dung có ý nghĩa. Khi bạn làm như vậy, khán giả của bạn sẽ tiếp tục nhấp, nhấp đúp và cuối cùng đi sâu vào nội dung của bạn.

How A Customer Journey Influences Your Content StrategyImage created by iQuanti, February 2023
iQuanti, tháng 3 năm 2023

Các cụm có thể giúp bạn cung cấp cho Google thông tin phù hợp để giúp bạn xếp hạng một cách tổng thể.

[Xem các cụm nội dung đang hoạt động] Truy cập ngay vào hội thảo trên web →

4. Tính toán khoảng cách nội dung của bạn

Để tính toán khoảng cách nội dung của bạn, bạn sẽ phải:

Bước 1. Nhìn vào độ sâu tại chỗ

Chiều sâu chủ đề là lượng nội dung bạn có về một chủ đề cụ thể. Điều này ảnh hưởng đến các tín hiệu liên quan tổng thể ở một miền và cấp độ ngữ nghĩa đối với Google.

[Bạn nên có bao nhiêu nội dung?] Tìm hiểu trong hội thảo trên web theo yêu cầu →

Bước 2. Kiểm tra nội dung cuộc thi của bạn

Quan sát cách thương hiệu của bạn so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh của bạn có đang nhấn mạnh vào một giai đoạn khác của kênh tiếp thị so với bạn không?

Bước 3. Ánh xạ các trang hiện có của bạn tới dữ liệu chủ đề mới

Bạn sẽ muốn xem liệu bạn có bất kỳ URL nào được xuất bản phù hợp với từ khóa chính của cụm chủ đề của bạn hay không. Nếu bạn không có thì chiến lược của bạn đang thiếu nội dung chính.

Cuối cùng, khi bạn thực hiện bài tập này, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra lỗ hổng nội dung.

[Nhận hướng dẫn] Truy cập ngay hội thảo trên web →

5. Tạo kế hoạch nội dung ưu tiên

Khi bạn biết những gì cần được tối ưu hóa, bạn có thể tạo một quy trình mạnh mẽ, tuần tự để xuất bản nội dung.

How A Customer Journey Influences Your Content Strategy

Categories

  • Home
  • Digital marketing tips

Tags:

  • Ví dụ về hành trình khách hàng
  • hành trình khách hàng (customer journey)
  • hành trình khách hàng của coca-cola
  • Bản đồ hành trình khách hàng
  • Hành trình khách hàng trong Digital Marketing
  • Xây dựng hành trình khách hàng
  • Hành trình khách hàng la gì
  • Hành trình khách hàng kết thực khi nào

Show More

Related Articles

Back to top button