Hoạt động kinh doanh thông minh và quản lý hiệu suất chuỗi cung ứng – Mô hình SCOR

Hoạt động kinh doanh thông minh và quản lý hiệu suất chuỗi cung ứng – Mô hình SCOR
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Với việc tích hợp ứng dụng doanh nghiệp thúc đẩy rất nhiều thay đổi trong các tổ chức, các phương pháp đo lường hiệu suất kinh doanh truyền thống cần được tăng cường.

Các tổ chức không chỉ phải hoạt động tốt: họ phải có khả năng xác định cách họ thực hiện, tốt hay kém – và tại sao. Thông tin nội bộ là chưa đủ: các công ty cần xem xét và phân tích thông tin từ các đối tác kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Hoạt động kinh doanh thông minh và quản lý hiệu suất là các quy trình cung cấp cho công ty của bạn khả năng truy xuất và hành động dựa trên thông tin kinh doanh quan trọng, kịp thời từ khắp các hoạt động của bạn. Các công ty ngày nay cần phần mềm kinh doanh thông minh theo thời gian thực để nắm bắt, xử lý và phân tích thông tin từ tất cả các sự kiện và giao dịch, giữa các chức năng, phòng ban và tổ chức. Dữ liệu này phải được tích hợp để phản hồi cho các hệ thống vận hành.

Khi các doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm những cách tốt nhất để tối đa hóa hiệu suất của chuỗi cung ứng, các câu trả lời quan trọng có thể nằm trong một mô hình duy nhất có tên là SCOR. Trong quá trình tìm kiếm không ngừng để cải thiện lợi tức đầu tư và khả năng cạnh tranh thị trường, một số tập đoàn lớn nhất thế giới đang áp dụng một mô hình được gọi là SCOR – mô hình Tham chiếu Hoạt động Chuỗi Cung ứng – để tối đa hóa hiệu quả.

Siemens, Hewlett Packard, Intel, BASF và Coca-Cola đều sử dụng mô hình SCOR vì họ biết rằng để tồn tại trong thị trường khốc liệt ngày nay đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng và tái cấu trúc mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng – từ nhà cung cấp của nhà cung cấp đến khách hàng của khách hàng. Nhận thấy sức mạnh của mô hình, nhiều công ty phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tích hợp đang phát triển các sản phẩm phần mềm độc lập để quản lý và phân tích hiệu suất dựa trên SCOR.

Mô hình SCOR là tiêu chuẩn thực tế của ngành để cung cấp dữ liệu Mô hình hóa quy trình kinh doanh, số liệu để đánh giá thông tin về Quản lý hiệu suất và Thông lệ tốt nhất thu được từ kinh nghiệm của các học viên. Nó hoàn toàn độc lập với nhà cung cấp và công nghệ và là mô hình tham chiếu chuyên sâu độc lập thực sự duy nhất cho chuỗi cung ứng hoàn chỉnh của tất cả các công ty.

SCOR cho phép so sánh hiệu suất chuỗi cung ứng giữa các công ty theo ngành. Nó cũng cung cấp các quy trình lập bản đồ để tạo mối quan hệ hiệu quả hơn giữa các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng: nó là một công cụ để hồi sinh giải pháp ERP của bạn cả bên trong và bên ngoài. Các công ty triển khai SCOR đã cắt giảm đáng kể chi phí và tăng lợi nhuận. Ví dụ, sử dụng mô hình SCOR, Siemens Medical đã có thể cắt giảm 30% chi phí, giảm 60% hàng tồn kho và cắt giảm thời gian đặt hàng từ 22 tuần xuống chỉ còn 2 tuần. Mô hình SCOR được tổ chức xung quanh năm quy trình quản lý chính: Lập kế hoạch, Nguồn, Sản xuất, Phân phối và Trả lại.

Mỗi quá trình này được kiểm tra trên ba cấp độ chi tiết. Cấp độ đầu tiên là chiến lược, công ty muốn gì từ mỗi khu vực quy trình. Cấp độ thứ hai vạch ra chính xác những gì hiện đang xảy ra trong mỗi khu vực quy trình. Cấp độ thứ ba kiểm tra cấp độ hoạt động của các khu vực quy trình, khu vực mà việc thực hiện có thể được thay đổi.

SCOR không cho bạn biết những thay đổi cần thực hiện nhưng nó chỉ ra vị trí của các liên kết yếu. Sau đó, cần phải áp dụng các điều chỉnh thực thi phù hợp dành riêng cho chuỗi cụ thể. Quản lý chuỗi cung ứng thành công là về sự giám sát nhất quán, nhận thông tin theo thời gian thực để bạn có thể phản ứng với hiệu suất thấp hơn mức tối ưu. Nó cũng có nghĩa là nhận được thông tin kinh doanh hoạt động chất lượng. Các công ty sẽ thành công trong dài hạn là những công ty nhận ra câu trả lời nằm ở việc tối đa hóa hiệu quả của chuỗi cung ứng.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan