Marketing News

Hội thảo trên web: Sử dụng sức mạnh của AI để thúc đẩy ROI

Trí tuệ nhân tạo đang biến đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Và thậm chí hơn thế nữa, AI hứa hẹn những trải nghiệm khách hàng có ý nghĩa để xây dựng lòng trung thành thương hiệu sâu sắc hơn và mối quan hệ khách hàng lâu dài. Nhưng làm thế nào để bạn đảm bảo trải nghiệm khách hàng của mình là cá nhân, phù hợp và con người khi sử dụng AI và máy học để cải thiện CX?

Tham gia Annette Franz của CX Journey với Steve của Redpoint Global Zisk khi họ khám phá tác động của trí tuệ nhân tạo đối với khách hàng của bạn.

Đăng ký ngay hôm nay cho “ Sử dụng sức mạnh của AI để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, “ được trình bày bởi Điểm màu đỏ.

  • Trang chủ
  • CRM
  • Email doanh nghiệp
  • Thư điện tử quảng cáo
  • Tin tức tiếp thị
  • Marketing tổng thể
  • SEO
  • Thiế t kế Trang web
  • Web hosting
  • Chatbot

Back to top button