Marketing News

Hướng dẫn từng bước để tạo một con bướm origami từ hậu kỳ.

Đối với chiến dịch mùa lễ hội này, chúng tôi lấy cảm hứng từ thương hiệu của mình và khái niệm về những ý tưởng lớn bắt đầu từ một chiếc khăn ăn và để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn từng bước này để làm một con bướm origami thú vị!


ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ 30 GỌI CHIẾN LƯỢC MIN VỚI NAPKIN MARKETING ĐỂ CÓ THÊM Ý TƯỞNG THÔNG MINH VỀ CÁCH THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN!

Back to top button