Kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cho một nhà hàng

Kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cho một nhà hàng
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào, bắt đầu với một kế hoạch tốt và hiệu quả và điều này đúng trong trường hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống như nhà hàng. Nói chung, việc lập kế hoạch kinh doanh thực phẩm Khởi nghiệp cho một nhà hàng nên bắt đầu bằng một bản tóm tắt điều hành, bản tóm tắt này sẽ đưa ra một bản tóm tắt hoặc tổng quan về toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Điều này có thể đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết để hướng dẫn các doanh nhân từ giai đoạn ban đầu đến 3-5 năm đầu tiên hoạt động. Kế hoạch này sẽ ghi lại từng chi tiết về hoạt động của nhà hàng.

Tóm tắt điều hành: Khi hỏi một nhà tư vấn kinh doanh nhượng quyền dịch vụ thực phẩm chuyên nghiệp, chuyên gia sẽ gợi ý rằng bản tóm tắt điều hành sẽ xác định số tiền cần thiết để bắt đầu hoạt động. Nó cũng sẽ xác định nguồn vốn cần thiết cho đến khi việc kinh doanh thực phẩm bắt đầu có lãi. Các chuyên gia cho rằng dự báo thu nhập trong 3 đến 5 năm đầu tiên cũng nên được trình bày trong bản tóm tắt này. Phần này cũng nên bao gồm một mô tả về nhà hàng được đề xuất xác định các khía cạnh độc đáo của hoạt động.

Khái niệm: Nhà tư vấn kinh doanh nhượng quyền dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp cũng sẽ gợi ý rằng khái niệm, chủ đề và loại hình ẩm thực sẽ được phục vụ trong nhà hàng và các thành phần quan trọng cần được ghi lại chi tiết trong kế hoạch khởi nghiệp dịch vụ ăn uống. Ở đây, vị trí của nhà hàng nên được xác định.

Chi phí khởi động: Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh thực phẩm khởi động, điều quan trọng là kế hoạch phù hợp phải được ghi lại cho các chi phí dự kiến. Nói chung, sẽ có chi phí ban đầu liên quan đến việc thành lập nhà hàng và tất nhiên nó sẽ bao gồm các chi phí một lần như mua đồ nội thất, thiết bị nhà bếp thương mại, thay đổi tòa nhà và xây dựng ban đầu. Ngoài ra, các chi phí khởi nghiệp khác bao gồm đồ thủy tinh, khăn trải bàn, cách sắp đặt bàn theo chủ đề, v.v. Ngoài những chi phí này, sẽ có các chi phí hành chính như giấy phép của sở y tế, phí cấp giấy phép kinh doanh, v.v.

Ngân sách: Khi chuẩn bị ngân sách, chi phí thiết lập ban đầu cần được xác định. Ở đây, cả chi phí cố định và chi phí biến đổi phải được xác định. Chi phí cố định bao gồm những chi phí giống nhau mỗi tháng như thanh toán tiền thuê. Chi phí biến đổi bao gồm các mục menu thông thường, có chi phí sẽ thay đổi theo mùa.

Có những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, những người có thể giúp những người lập kế hoạch bắt đầu bất kỳ loại hình kinh doanh nào liên quan đến thực phẩm như kinh doanh xe tải thực phẩm. Họ có thể đưa ra gợi ý thích hợp để lên kế hoạch kinh doanh xe bán đồ ăn. Họ cho rằng một số hạng mục nêu trên như ngân sách và chi phí khởi động nên được đưa vào quá trình lập kế hoạch kinh doanh xe bán đồ ăn.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan