Data science

Làm thế nào để làm cho các hồ dữ liệu trở nên đáng tin cậy

Các chuyên gia dữ liệu trong các ngành công nghiệp nhận ra rằng họ phải khai thác hiệu quả dữ liệu cho doanh nghiệp của mình để đổi mới và đạt được lợi thế cạnh tranh. Dữ liệu chất lượng cao, đáng tin cậy tạo thành xương sống cho tất cả các nỗ lực dữ liệu thành công, từ báo cáo và phân tích đến học máy. Delta Lake là một lớp lưu trữ mã nguồn mở giải quyết nhiều mối quan tâm xung quanh các hồ dữ liệu và làm cho các hồ dữ liệu trở nên đáng tin cậy. Nó cung cấp: Giao dịch ACIDXử lý siêu dữ liệu có thể thay đổi tỷ lệ Xử lý dữ liệu hàng loạt và phát trực tuyến hợp nhấtDelta Lake chạy trên hồ dữ liệu hiện có của bạn và hoàn toàn tương thích với các API Apache Spark ™. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ứng dụng Delta Lake để giải quyết bốn trường hợp sử dụng phổ biến trong ngành với các phương pháp tiếp cận và các mẫu mã có thể tái sử dụng. Chúng có thể được sử dụng lại để giải quyết các thách thức về dữ liệu của chính bạn và trao quyền cho người dùng hạ nguồn với dữ liệu đáng tin cậy. Tìm hiểu cách bạn có thể xây dựng đường ống dữ liệu để: Truyền phát trực tuyến phân tích dữ liệu chứng khoán tài chính cung cấp đồng thời tính nhất quán giao dịch của dữ liệu kế thừa và dữ liệu truyền trực tuyến để cho phép tính toán số liệu nhanh chóng và chia tỷ lệ đáp ứng Tải xuống hướng dẫn miễn phí này tại đây.

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Data science
 • Back to top button