Lãnh đạo trong tổ chức

Lãnh đạo trong tổ chức
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Những nhà quản lý hiệu quả không nhất thiết phải là những nhà lãnh đạo thực thụ. Nhiều quản trị viên, người giám sát và thậm chí cả những nhà điều hành hàng đầu thực hiện thành công trách nhiệm của họ mà không cần phải là những nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhưng những vị trí này tạo cơ hội cho lãnh đạo. Khi đó, khả năng lãnh đạo hiệu quả sẽ khiến những nhà quản lý xuất sắc trở nên khác biệt với những nhà quản lý trung bình.

Khi ban quản lý phải đối phó với sự phức tạp đang diễn ra hàng ngày của các tổ chức, thì sự lãnh đạo thực sự bao gồm việc điều phối hiệu quả những thay đổi quan trọng. Trong khi quản lý đòi hỏi phải lập kế hoạch và lập ngân sách thường xuyên, lãnh đạo bao gồm thiết lập phương hướng (tạo tầm nhìn) cho công ty Quản lý yêu cầu cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự cho tổ chức với những người có năng lực và giám sát các hoạt động; lãnh đạo vượt ra ngoài các chức năng này bằng cách truyền cảm hứng cho mọi người để đạt được tầm nhìn. Các nhà lãnh đạo vĩ đại khiến mọi người tập trung vào việc đưa tổ chức hướng tới tương lai lý tưởng của nó, thúc đẩy họ vượt qua bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường.

Các tổ chức thành công hay thất bại không chỉ do họ được lãnh đạo tốt như thế nào mà còn do nhân viên tuân theo tốt như thế nào. Giống như các nhà quản lý không nhất thiết phải là nhà lãnh đạo giỏi, mọi người không phải lúc nào cũng là những người theo dõi tốt. Những người phục tùng hiệu quả nhất có khả năng suy nghĩ độc lập và đồng thời cam kết tích cực với các mục tiêu của tổ chức. Là người quản lý, bạn sẽ được yêu cầu đóng vai trò của cả người lãnh đạo và người theo dõi. Khi bạn lãnh đạo những người báo cáo cho bạn, bạn sẽ báo cáo với sếp của mình. Bạn sẽ là thành viên của một số nhóm và ủy ban, và bạn có thể chủ trì những nhóm khác. Những người theo dõi hiệu quả là

được phân biệt với những người không hiệu quả bởi sự nhiệt tình và cam kết của họ đối với tổ chức và đối với một người hoặc mục đích khác ngoài bản thân họ hoặc lợi ích của chính họ. Họ thành thạo các kỹ năng hữu ích cho tổ chức của mình và họ tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất cao hơn yêu cầu. Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, trước tiên bạn phải trở thành một người phục tùng tốt.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan