Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục website này: Hướng dẫn cách thực hiện

Khi bạn tạo một trang web, bạn sẽ muốn kiểm soát việc công khai thông tin của mình trên các công cụ tìm kiếm. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

Cách ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web

1. Tại sao bạn nên ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn?

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn. Một trong những lý do phổ biến nhất là để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn hoặc tránh bị sao chép nội dung. Nếu trang web của bạn chứa thông tin nhạy cảm, bạn có thể muốn giữ nó ngoài tầm với của các công cụ tìm kiếm.

ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục
ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục

Vì sao bạn muốn search engine không index website của bạn?

Khi bạn vừa mới bắt đầu, và bạn đang đưa dữ liệu lên trang của bạn, có thể bạn vừa làm trực tiếp website khi nó đã publish ra internet hoàn toàn. Trong tình trạng này, site và nội dụng của bạn chưa thật hoàn hảo, và bạn không muốn ai thấy nó. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, bạn muốn loại website của bạn ra khỏi google search cho tới khi bạn đã sẳn sàng để mọi người xem website của bạn.

Có thể bạn nghĩ kể cả khi bạn vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ liên kết nào được hình thành và search engine không thể tìm thấy, bạn đã lầm nhé. Search engins không chỉ tìm dựa trên links, nó còn hoạt động trên nội dung. Nhưng đừng lo lắng, vì rất dễ để giấu website WordPress khỏi search engine.

Vậy làm thế nào để chặn search engine crawl site của bạn? Sau đây là một vài thủ thuật và mẹo mà bạn cần biết để làm việc này. Đọc qua bài hướng dẫn này để biết làm thế nào để ngăn search engine tìm đến website của bạn.

2. Cách ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn

Có nhiều cách để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn. Một trong những cách đơn giản nhất là bằng cách sử dụng robots.txt. Robots.txt là một tệp văn bản đặt tại thư mục gốc của trang web của bạn và cho phép bạn kiểm soát các trang và phần của trang web mà bạn không muốn được đánh chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể sử dụng robots.txt để chỉ định rằng các công cụ tìm kiếm không được truy cập vào một số trang hoặc phần của trang web của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một trang web đăng nhập cho người dùng của bạn, bạn có thể muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang đăng nhập của bạn.

ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục
ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục

3. Các hướng dẫn cơ bản để sử dụng robots.txt

Để sử dụng robots.txt, bạn cần biết cách viết tệp văn bản. Bạn cần tạo một tệp văn bản mới và lưu nó với tên “robots.txt”. Tệp robots.txt của bạn sẽ được đặt tại thư mục gốc của trang web của bạn.

Các chỉ thị trong tệp robots.txt sẽ giúp các robots của các công cụ tìm kiếm hiểu được các trang web và phần của trang web mà bạn không muốn được đánh chỉ mục. Ví dụ, nếu bạn muốn ngăn chặn các robots tìm kiếm không truy cập vào các trang trong thư mục “private”, bạn có thể sử dụng chỉ thị sau:

User-agent: *
Disallow: /private/

4. Các quy tắc để tạo robots.txt

Khi tạo robots.txt, bạn cần tuân theo các quy tắc sau:

– Chỉ định một user-agent trên mỗi dòng.
– Chỉ định một chỉ thị trên mỗi dòng.
– Sử dụng các ký tự chữ thường để viết robots.txt.
– Sử dụng các ký tự được phép, bao gồm các ký tự chữ, số và dấu gạch ngang (-).
– Không bao giờ sử dụng robots.txt để ẩn các thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.

ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục
ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục

5. Điều gì xảy ra nếu bạn không sử dụng robots.txt?

Nếu bạn không sử dụng robots.txt, các robots của các công cụ tìm kiếm sẽ đánh chỉ mục toàn bộ trang web của bạn. Điều này có thể là một vấn đề nếu trang web của bạn chứa thông tin nhạy cảm hoặc bị sao chép nội dung.

Tóm lại, nếu bạn muốn kiểm soát việc công khai thông tin trên các công cụ tìm kiếm hoặc bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể sử dụng robots.txt để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn. Bạn cần tuân theo các quy tắc để tạo robots.txt và cập nhật nó thường xuyên để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm không đánh chỉ mục các trang hoặc phần của trang web mà bạn muốn giữ riêng tư.

Các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web là một công việc quan trọng giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn hoặc tránh bị sao chép nội dung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công cụ ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

1. Google Search Console

Google Search Console là một công cụ quản lý trang web của Google. Nó cho phép bạn kiểm tra trạng thái đánh chỉ mục của trang web của bạn và cũng cung cấp cho bạn các công cụ để kiểm soát các trang web của bạn trên Google.

Để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn bằng Google Search Console, bạn có thể sử dụng tính năng “Remove URLs”. Tính năng này cho phép bạn yêu cầu Google loại bỏ các URL cụ thể khỏi kết quả tìm kiếm của họ.

2. Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools là một công cụ quản lý trang web của Bing. Nó cho phép bạn kiểm tra trạng thái đánh chỉ mục của trang web của bạn và cung cấp các công cụ để kiểm soát các trang web của bạn trên Bing.

Để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn bằng Bing Webmaster Tools, bạn có thể sử dụng tính năng “Block URLs”. Tính năng này cho phép bạn chỉ định các URL cụ thể mà bạn muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục.

prevent search engines from

3. Yoast SEO

Yoast SEO là một plugin SEO phổ biến cho WordPress. Nó cung cấp cho bạn các công cụ để tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm và cũng cho phép bạn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

Để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn bằng Yoast SEO, bạn có thể sử dụng tính năng “noindex”. Tính năng này cho phép bạn chỉ định rằng các trang cụ thể không nên được đánh chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm.

4. All in One SEO Pack

All in One SEO Pack là một plugin SEO phổ biến khác cho WordPress. Nó cung cấp cho bạn các công cụ để tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm và cũng cho phép bạn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

Để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn bằng All in One SEO Pack, bạn có thể sử dụng tính năng “noindex”. Tính năng này cho phép bạn chỉ định rằng các trang cụ thể không nên được đánh chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm.

prevent search engines from

5. Meta Robots WordPress Plugin

Meta Robots WordPress Plugin là một plugin WordPress khác cho phép bạn kiểm soát cách các trang của bạn được đánh chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Điều này có thể giúp bạn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn.

Plugin này cho phép bạn chọn các tùy chọn khác nhau để chỉ định cách mà các robots của các công cụ tìm kiếm sẽ xử lý các trang của bạn. Bạn có thể chọn để các trang của bạn được đánh chỉ mục, không được đánh chỉ mục hoặc chỉ được đánh chỉ mục một phần.

Tóm lại, nếu bạn muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục trang web của bạn, có nhiều công cụ và plugin hữu ích có thể giúp bạn làm điều đó. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ cách sử dụng các công cụ này để đảm bảo rằng bạn không gặp phải bất kỳ vấn đề bảo mật hoặc SEO nào.

Từ khóa:

  • Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục website này
  • Không #phát hiện thấy ‘noindex trong thẻ meta robots
  • Noindex

Nội dung liên quan: