Marketing tổng thể

Nghiên cứu ABM mới cho biết không có gì sai với chiến lược của bạn nhưng việc thực hiện của bạn không thành công

webinar red ss 1920x1080

Phán quyết là: Bán hàng và Tiếp thị phù hợp với chiến lược ABM nhưng không thực hiện được. Trong khi 96% các nhà lãnh đạo Bán hàng và Tiếp thị đồng ý rằng thông tin liên lạc được cá nhân hóa tới khách hàng tiềm năng là hiệu quả nhất, đa số đồng ý rằng tính khả thi là một thách thức lớn đối với cá nhân hóa trên quy mô lớn. Ngừng bỏ lỡ cơ hội! Đã đến lúc bạn tận dụng tối đa các khoản đầu tư của mình vào ABM.

Tham gia hội thảo trên web này để tìm hiểu các phát hiện nghiên cứu mới từ Renegade và Conversica và khám phá các mẹo thực tế để thực hiện tiếp cận khách hàng tiềm năng như một nhà vô địch.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận “Không có gì sai với chiến lược ABM của bạn, nhưng việc thực thi của bạn không thành công , “ do Conversica trình bày.

  • Trang chủ

Back to top button