Marketing News

Nghiên cứu điển hình về video: Digital Reno – Xây dựng trang web của kiến ​​trúc sư

Khi kiến ​​trúc sư ở Toronto, Craig Race, tiếp cận chúng tôi để xây dựng”> trang web , chúng tôi biết rằng một thiết kế hiện đại và gọn gàng là có trật tự, phản ánh cách tiếp cận và thẩm mỹ kiến ​​trúc đương đại của riêng Craig.

Cũng giống như xây một ngôi nhà, phát triển một trang web yêu cầu phải hiểu “chủ nhà”, hay còn gọi là khách hàng / chủ doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như “khách”, khách hàng của họ.

Từ wireframe đến lần ra mắt cuối cùng, hãy tìm hiểu cách kiến ​​trúc sư từng đoạt giải thưởng này thiết kế web đến với nhau và xem chi tiết trong Trang danh mục đầu tư của chúng tôi .


ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ 30 GỌI CHIẾN LƯỢC MIN VỚI NAPKIN MARKETING ĐỂ CÓ THÊM Ý TƯỞNG THÔNG MINH VỀ CÁCH THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN!

Back to top button