Phân rã thuật toán so với phân rã hướng đối tượng

Phân rã thuật toán so với phân rã hướng đối tượng
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Các kỹ thuật lập trình truyền thống đã sử dụng phân rã thuật toán. Thuật toán hoặc phân tách chức năng xem phần mềm như một quá trình. Nó phân tách phần mềm thành các mô-đun đại diện cho các bước của quy trình. Các mô-đun này được triển khai bởi các cấu trúc ngôn ngữ, chẳng hạn như các hàm trong C. Cấu trúc dữ liệu cần thiết để triển khai chương trình là mối quan tâm thứ yếu, được giải quyết sau khi dự án đã được phân tách thành các mô-đun chức năng.

Phân tách hướng đối tượng xem phần mềm như một tập hợp các đối tượng được xác định rõ mô hình hóa các thực thể trong miền ứng dụng. Các đối tượng này tương tác với nhau để tạo thành một hệ thống phần mềm. Phân rã chức năng được giải quyết sau khi hệ thống đã được phân tách thành các đối tượng. Một đối tượng là một thực thể thực hiện tính toán và có trạng thái cục bộ. Do đó, nó có thể được xem như là sự kết hợp của dữ liệu và các yếu tố thủ tục.

Phương pháp hướng đối tượng là một phương pháp thực hiện trong đó

1) Các đối tượng là các khối xây dựng cơ bản.

2) Mỗi ​​đối tượng là một thể hiện của một số loại hoặc lớp.

3) Các lớp có quan hệ với nhau bằng quan hệ kế thừa.

Ưu điểm chính của phân rã hướng đối tượng là nó khuyến khích sử dụng lại phần mềm. Điều này dẫn đến các hệ thống phần mềm linh hoạt có thể phát triển khi yêu cầu hệ thống thay đổi. Nó cho phép một lập trình viên sử dụng các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng một cách hiệu quả. Phân tách hướng đối tượng cũng trực quan hơn so với phân tách hướng thuật toán vì các đối tượng mô hình hóa các thực thể một cách tự nhiên trong miền ứng dụng.

Thiết kế hướng đối tượng là một chiến lược thiết kế trong đó các nhà thiết kế hệ thống nghĩ về ‘mọi thứ’ thay vì các hoạt động hoặc chức năng. Hệ thống thực thi được tạo thành từ các đối tượng tương tác duy trì trạng thái cục bộ của riêng chúng và cung cấp các hoạt động trên thông tin trạng thái đó. Chúng che giấu thông tin về sự thể hiện của trạng thái và do đó giới hạn quyền truy cập vào nó. Một quá trình thiết kế hướng đối tượng bao gồm

thiết kế các lớp đối tượng và mối quan hệ giữa các lớp này. Khi thiết kế được thực hiện như một chương trình thực thi, các đối tượng cần thiết được tạo động bằng cách sử dụng các định nghĩa lớp.

Các hệ thống hướng đối tượng nên được bảo trì vì các đối tượng là độc lập. Chúng có thể được hiểu và sửa đổi như các thực thể độc lập. Thay đổi việc thực hiện một đối tượng hoặc thêm dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng hệ thống khác. Bởi vì các đối tượng được liên kết với mọi thứ, nên thường có một ánh xạ rõ ràng giữa các thực thể trong thế giới thực (chẳng hạn như các thành phần phần cứng) và các đối tượng kiểm soát chúng trong hệ thống. Điều này cải thiện tính dễ hiểu và do đó khả năng bảo trì của thiết kế.

Hai cách tiếp cận giống nhau ở chỗ cả hai đều tin rằng cách để phát triển một hệ thống phức tạp là sử dụng triết lý chia để trị; đó là chia nhỏ một dự án thiết kế phần mềm phức tạp thành một số tiểu dự án đơn giản hơn, và sau đó giải quyết các tiểu dự án này một cách riêng lẻ. Hai cách tiếp cận không đồng ý về cách một dự án nên được phân tách.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan