Data science

Phân tích nâng cao tự phục vụ cung cấp môi trường cộng tác, được trao quyền

Nhấp để tìm hiểu thêm về tác giả Kartik Patel. Việc sử dụng trí tuệ kinh doanh và phân tích kinh doanh ngày càng tăng trong mọi ngành và chức năng kinh doanh và trong các công ty thuộc mọi quy mô. Trên thực tế, 48% CIO doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trả lời khảo sát của Gartner tiết lộ rằng thông tin kinh doanh (BI), dữ liệu và phân tích là một trong những lĩnh vực công nghệ sẽ có số tiền chi tiêu mới hoặc bổ sung lớn nhất. Phần lớn đã được thực hiện bởi động thái SME triển khai các phân tích nâng cao cho cộng đồng người dùng doanh nghiệp và dẫn đến sự cải thiện trong quá trình ra quyết định và năng suất, nhưng có một yếu tố khác phát sinh. Với sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các nguồn lực tốt nhất và các thành viên trong nhóm, các doanh nghiệp SME trung bình gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, tìm kiếm và giữ chân những tài năng tốt nhất cũng như sử dụng tài năng đó để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ trên thị trường. Kiến thức về Dữ liệu (Data Literacy) là điều mà hầu hết các doanh nghiệp muốn khuyến khích. Khi doanh nghiệp có thể cung cấp các công cụ và giải pháp phù hợp, doanh nghiệp đó có thể đảm bảo sự thành công một cách đáng tin cậy hơn ở cấp độ cá nhân, nhóm và đơn vị kinh doanh. Với các công cụ phù hợp, các thành viên trong nhóm ít có khả năng thất vọng với các quy trình và hoạt động và có nhiều khả năng cảm thấy rằng họ là tài sản của tổ chức và nhận ra rằng họ hiểu những gì cần thiết để đạt được kết quả trong môi trường kinh doanh. Khi một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ triển khai các giải pháp phân tích tăng cường tự phục vụ, mọi nhân viên đều có thể hoạt động như một nhà khoa học dữ liệu công dân và kiến ​​thức của họ cũng như việc sử dụng giải pháp phân tích tiên tiến sẽ nâng cao giá trị và trao quyền cho tài năng kinh doanh và tạo ra sự hài lòng của nhân viên và chia sẻ dữ liệu. Nhưng ngoài ra, thành viên trong nhóm sẽ cảm thấy được trao quyền và sẽ được phép sử dụng một cách sáng tạo các phân tích nâng cao để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu. Bằng cách cung cấp cho nhân viên các công cụ phù hợp, doanh nghiệp có thể quy trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm và khuyến khích những người sử dụng thành thạo tạo ra sự phổ biến của dữ liệu và đầu tư vào môi trường cộng tác, để mọi thành viên trong nhóm cảm thấy tự tin và hiểu giá trị của họ đối với tổ chức. Khi một doanh nghiệp đang xem xét sáng kiến ​​công cụ thông minh kinh doanh tự phục vụ và triển khai các công cụ phân tích tiên tiến, thì doanh nghiệp đó nên bao gồm việc trao quyền cho nhân viên, tối ưu hóa và hiện thực hóa tiềm năng của nhân viên cũng như sự hài lòng của thành viên trong nhóm trong các tiêu chí đánh giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, phân tích kinh doanh có thể giúp tổ chức lập kế hoạch, dự báo và dự đoán chính xác hơn, đồng thời loại giải pháp này có thể cải thiện vị trí cạnh tranh, thu hút và sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, trong một thế giới mà các doanh nghiệp ngày càng khó thu hút và giữ chân nhân tài giỏi, các phân tích nâng cao có thể giúp nhân viên đạt được tiềm năng của họ và tạo ra một môi trường hợp tác, bổ ích hơn cho mọi thành viên trong nhóm.

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Data science
 • Back to top button