Marketing tổng thể

Quản Trị Rủi Ro | Giải Pháp Giúp Doanh Nghiệp Thành Công Toàn Diện

Quản trị rủi ro doanh nghiệp cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro. Tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh… Cùng Semtek tìm hiểu ngay nhé.

Quản trị rủi ro là gì? Mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

1. Quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là một quy trình được thực hiện bởi những vị trí cấp cao của doanh nghiệp. Để xác định những tình huống, vấn đề, sự kiện có thể ảnh hưởng đển doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời quản lý, ngăn chặn và hạn chế các múc độ rủi ro để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình.

quản trị rủi ro

2. Quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 • Hạn chế sử dụng lãng phí dòng tiền trong đầu tư

Quản trị rủi ro có thể chỉ ra những chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua đó, doanh nghiệp có được cái nhìn tổng thể về hoạt động đầu tư – kinh doanh để loại bỏ sự thừa thãi và hạn chế bất lợi.

 • Công cụ hiệu quả trong việc đầu tư và phát triển kinh doanh

Khi triển khai thành công hệ thống quản trị rủi ro tức là doanh nghiệp đã sở hữu một công cụ hữu ích. Có thể tạo thêm những giá trị kinh doanh mới, đem về các nguồn doanh thu mới.

Đồng thời, tăng tỷ lệ thành công của các dự án và bảo toàn các giá trị cho các doanh nghiệp.

 • Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

Quản trị rủi ro doanh nghiệp hỗ trợ tích cực cho quản trị doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp thông tin cho HĐQT/Hội đồng thành viên các rủi ro chủ yếu và các biện pháp cần thực hiện.

Một trong những mục tiêu chủ chốt trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đó là đảm bảo doanh nghiệp hoạt động bền vững và liên tục tăng cường các giá trị như tài chính, thị phần, thương hiệu

 • Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra

Doanh nghiệp cần xác định rõ quản trị rủi ro không tập trung vào tủi ro cụ thể mà chủ yếu là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ bộ phận quản lý cải thiện hiệu quả hoạt động để giảm thiểu các nguyên nhân dẫn tới giảm doanh thu, lợi nhuận, tránh các tình huống bị động.

Khi lập kế hoạch ứng phó với các rủi ro, các doanh nghiệp đang tự giúp mình ứng phó hiệu quả với môi trường kinh doanh, những thay đổi khách quan mà doanh nghiệp có thể lường trước được.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro còn giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng xảy ra và ảnh hưởng của các tình huống xấu, xây dựng các biện pháp ngăn ngừa, ứng phó. Hoặc quản lý ảnh hưởng của các tình huống tới doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra.

 • Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể phải công bố khả năng quản lý rủi ro để các nhà đầu tư, các tổ chức đánh giá tín dụng có cơ sở đánh giá mức độ tương quan giữa lợi nhuận có thể thu được và rủi ro có thể gặp phải.

Nếu các doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt sẽ xử lý được các vấn đề hiệu quả hơn đối với các rủi ro mới xuất hiện trong hoạt động kinh doanh. Đương nhiên, những doanh nghiệp như vậy sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

4 Loại rủi ro theo yếu tố từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu phân loại rủi ro theo yếu tố từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể chia rủi ro thành 4 loại dưới đây.

quản trị rủi ro

1. Rủi ro chiến lược quản trị rủi ro

Đây là các rủi ro xuất phát từ vấn đề quản trị, môi trường kinh doanh và các bên liên quan như khách hàng, đối thủ, nhà đầu tư… Ví dụ: kế hoạch và phân bổ nguồn lực, sáp nhập, mua lại, thoái vốn, môi trường kinh doanh, truyền thông và quan hệ với các bên liên quan…

Rủi ro chiến lược bao gồm đưa ra chiến lược sai lầm, thực hiện không đúng ý đồ chiến lược. Không điều chỉnh chiến lược kịp thời khi môi trường kinh doanh thay đổi. quản trị rủi ro

2. Rủi ro tài chính quản trị rủi ro

Đây là những rủi ro bắt nguồn từ các giao dịch có tính chất tài chính. Bao gồm việc mua, bán, các khoản đầu tư và cho vay hay các hoạt động kinh doanh khác. Ví dụ rủi ro về lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa, thuế, cấu trúc vốn, tính thanh khoản, tín dụng…

3. Rủi ro hoạt động quản trị rủi ro

Đây là các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong hoạt động hàng ngày. Hay ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài: quy trình, con người, quản lý thông tin, an toàn – sức khỏe – môi trường… quản trị rủi  ro

4. Rủi ro tuân thủ quản trị rủi ro

Đây là những rủi ro liên quan tới việc chấp hành các quy định/nội quy của doanh nghiệp. Các luật và văn bản pháp lý khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng/cam kết. quản trị rủi ro

Ngoài ra, có nhiều cách phân loại rủi ro khác như rủi ro chủ quan, khách quan; rủi ro tài chính, nhân lực, năng suất… Hay rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Dù phân chia rủi ro theo tiêu chí nào thì các loại rủi ro trên đều có khả năng làm doanh nghiệp bị thiệt hại về mặt lợi ích, doanh thu.

7 bước trong quy trình quản trị rủi ro

1. Thiết lập bối cảnh

Bây giờ, đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quy trình quản trị rủi ro. Trong bước này, việc thiết lập bối cảnh được thực hiện. Điều này bao gồm những thứ như lập kế hoạch cho phần còn lại của quá trình. Sau đó, nhiều phạm vi liên quan đến bài tập này được vạch ra là không cần thiết.

Tiếp theo là việc xác định các mục tiêu của các bên liên quan. Trên cơ sở này, các rủi ro sẽ được đánh giá. Sau đó, một khung được xác định cho toàn bộ quá trình và sau đó sẽ thiết lập một chương trình nghị sự cho cả quảng cáo nhận dạng để phân tích kế hoạch.

2. Xác định các rủi ro hoặc các mối đe dọa

Bây giờ một khi bối cảnh được thiết lập, bước tiếp theo của quy trình quản trị rủi ro để có thể xác định được các rủi ro tiềm ẩn. Rủi ro là những sự kiện không lường trước có thể gây ra một số vấn đề khi chúng được kích hoạt. Do đó, cách tiếp cận cơ bản để bắt đầu xác định rủi ro là xác định nguồn chính của vấn đề.

Điều cơ bản nhất cần có để xác định rủi ro là kiến ​​thức về tổ chức mà quy trình quản trị rủi ro đang được thực hiện. Chúng ta nên biết thực tế là các loại môi trường mà thị trường thường thực hiện là gì và cũng như cách nó hoạt động trong các môi trường khác nhau này.

Những môi trường này có thể là pháp lý xã hội, kinh tế, khí hậu, chính trị… Họ cũng nên nhận thức rõ về những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau của tổ chức.

Cùng với đó, họ nên biết về lỗ hổng có tổn thất ngoài dự kiến, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý và cơ chế kinh doanh mà nó hoạt động. Người ta phải rất chính xác trong khi phân tích rủi ro ở đây. Nếu không, nó có thể gây ra tổn thất đáng kể cho tổ chức.

Theo cách này, nền tảng của quản trị rủi ro được xây dựng trên cơ sở xác định rủi ro.

3. Đánh giá rủi ro

Bây giờ sau khi các rủi ro được xác định, chúng được đánh giá dựa trên mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của tổn thất và số lần chúng xảy ra. Đó là xác suất xảy ra. Trong quá trình này, phỏng đoán được thực hiện theo cách tốt nhất có thể.

Bây giờ khó khăn chính trong đánh giá rủi ro là không có thông tin thống kê về tỷ lệ xảy ra rủi ro trong tất cả các loại sự cố trong quá khứ. Đánh giá rủi ro có thể tạo ra loại dữ liệu đó để dễ hiểu các rủi ro chính.

4. Xử lý rủi ro tiềm năng

Bây giờ sau khi xác định và đánh giá rủi ro đã được thực hiện. Sau đó đến việc quản trị rủi ro. Nhưng trước khi xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể được xác định. Điều quan trọng hơn là xác định loại rủi ro có thể thuộc một trong bốn loại được đề cập dưới đây.

 • Chuyển giao rủi ro

Trong trường hợp này, bên dự kiến ​​sẽ chuyển toàn bộ hoặc một phần tổn thất của rủi ro rủi ro sang một phần khác với chi phí xác định. Ở đây những điều liên quan đến hợp đồng cá nhân là những rủi ro chuyển giao. Ngoài ra, có nhiều kỹ thuật khác mà việc chuyển rủi ro có thể diễn ra.

 • Tránh rủi ro

Bây giờ tránh các rủi ro hoặc bỏ qua các trường hợp có thể dẫn đến một loại tổn thất khác. Điều này có thể bao gồm các khía cạnh như không thực hiện một hoạt động cụ thể có thể mang lại rủi ro nhất định.

Bây giờ trong khi tránh rủi ro nhìn chung khá an toàn. Nhưng đôi khi, điều này cũng có thể có nghĩa là người ta đang mất đi lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy, những người chọn không tham gia kinh doanh chỉ để họ không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro nào. Có nghĩa là họ cũng đang tránh các cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận từ nó. quản trị rủi ro

 • Duy trì rủi ro

Điều này ngụ ý rằng những tổn thất đã tăng do rủi ro phải được giữ lại. Hoặc họ cũng có thể được giả định bởi tổ chức hoặc thực thể kinh doanh. Nó thường được gọi là một quyết định có chủ ý cho bất kỳ thực thể nào có một loại đặc điểm cụ thể. Về cơ bản có hai phương pháp khác nhau được sử dụng để duy trì. Đây là những bảo hiểm bị giam cầm và thứ hai là tự bảo hiểm.

 • Kiểm soát rủi ro

Kiểm soát rủi ro có thể được thực hiện theo nhiều cách. Người ta có thể tránh các rủi ro hoặc có thể cố gắng kiểm soát tổn thất nhiều nhất có thể.

5. Tạo kế hoạch

Bây giờ để tạo một kế hoạch, điều đầu tiên người ta cần làm id để quyết định sự kết hợp các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng cho mọi rủi ro riêng lẻ. Mỗi quyết định được thực hiện với mục tiêu quản trị rủi ro cần được ghi lại chính xác và hết sức cẩn thận. Sau đó, nó sẽ nhận được sự chấp thuận từ cấp độ thích hợp của ban quản lý.

Một kế hoạch tốt nên có kiểm soát an ninh có thể áp dụng cũng như hiệu quả. Nó nên chứa một lịch trình để thực hiện kế hoạch và những người chịu trách nhiệm thực hiện một phần cụ thể của kế hoạch. Người ta phải đảm bảo rằng kế hoạch quản trị rủi ro được đo lường hiệu quả.

6. Thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro

Sau khi tất cả các kế hoạch được thực hiện thành công. Sau đó đến bước cuối cùng là thực hiện kế hoạch. Bây giờ để bảo vệ chống lại những điều đã được đoán hoặc dự đoán. Người ta có thể mua các chính sách bảo hiểm sẽ giúp giảm thiểu tác động của rủi ro. Nếu chúng xảy ra và cũng sẽ giảm được nhiều gánh nặng tài chính từ vai của một người.

Bằng cách này, hầu như tất cả các rủi ro có thể tránh được mà không cần phải hy sinh bất kỳ mục tiêu nào của thực thể. Hoặc giảm bớt các mục tiêu của người khác.

7. Xem xét và đánh giá kế hoạch

Bây giờ ban đầu hiếm khi thấy rằng các kế hoạch quản trị rủi ro là hoàn hảo. Trong khi kế hoạch đang được thực hiện, luôn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trong kế hoạch trên cơ sở thực tiễn, tổn thất và kinh nghiệm.

Ngoài ra, thông tin thu được giúp đưa ra nhiều quyết định khác để trong tương lai rủi ro có thể được xử lý theo những cách tốt hơn nhiều.

Người ta phải đảm bảo rằng tất cả các quy trình này được thực hiện chính xác nhất để có kết quả tốt nhất. Sau đó đưa ra quyết định có thể bảo vệ họ khỏi mọi rủi ro hoặc mối đe dọa đối với tổ chức hoặc tổ chức kinh doanh.

10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro

1. Quản lý rủi ro luôn được đề cập đến đầu tiên

Hầu hết các nhà quản lý thường đề cập đến những kế hoạch kinh doanh mới, những bước phát triển đầy tham vọng và những viễn cảnh tuyệt vời trong tương lai, nhưng thường bỏ qua các rủi ro. quản trị rủi ro

Theo một khảo sát từ Havard Business Review từ năm 2011. Có khoảng 42% các công ty 10.000 nhân viên có thêm vị trí Giám đốc Quản lý rủi ro (CRO). Các công ty có thêm vị trí này thường có các công cụ lập kế hoạch cho những rủi ro về tài chính, chi phí vốn…

Thông báo cho nội bộ. Điển hình như tại General Electric, hàng năm ban Giám đốc sẽ phát triển một danh sách các rủi ro mà công ty sẽ phải đối mặt trong năm tới và danh sách này được công khai trong nội bộ công ty. Giám đốc Quản lý rủi ro sẽ trực tiếp điều phối các hoạt động, đảm bảo quản lý được các rủi ro trong mọi tình hình.

Ngoài ra còn đưa ra các dự báo, kịch bản cho những rủi ro mà công ty có thể sẽ gặp trong thời gian tới. Giải trình cũng nhưng báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính.

2. Quản lý rủi ro không chỉ là lý thuyết

Quản lý rủi ro không thể chỉ là lý thuyết trên giấy. Không chỉ là nhận biết để tránh phải đối mặt với những rủi ro. Các doanh nghiệp lớn nếu không khéo sẽ biến những lý thuyết về rủi ro chỉ mãi là lý thuyết riêng biệt xa rời với những rủi ro thực tế mà họ phải đối mặt.

Các rủi ro cần phải bám sát tình hình thực tế đang diễn ra của công ty. Sự tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình vận hành của công ty là điều cần thiết. Điều này giúp các nhà quản lý hiểu rõ được phạm vi rủi ro mà công ty đang phải đối mặt bằng cách xác định lĩnh vực rủi ro chính, đánh giá khả năng rủi ro. Từ đó sẽ có những kế hoạch giảm nhẹ hoặc tận dụng ngược lại các rủi ro.

3. Phức tạp không là cách giải quyết

Các hệ thống quản lý rủi ro không phải là hệ thống vận hành công việc. Chính vì vậy sự phụ thuộc vào các chỉ số phân tích chuyên sâu là điều không quá cần thiết. Những rủi ro được giả định chứ không phải là mục tiêu là mà các nhà kinh doanh hướng đến. Một hệ thống xử lý đơn giản nhưng bao quát là điều cần thiết cho quản lý những rủi ro

4. Chiến lược quản trị rủi ro

Hầu hết các công ty có xu hướng nghĩ về rủi ro chủ yếu là về rủi ro tài chính tiềm ẩn. Mặc dù đây là một khía cạnh quan trọng nhưng chưa thật sự đủ để nói về các rủi ro tiểm ẩn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trong số 100 công ty bị thua lỗ giá cổ phiếu lớn nhất trong giai đoạn từ từ 1995 đến 2004. Có 37 công ty bị ảnh hưởng bởi rủi ro tài chính. Trong khi số công ty còn lại, gần gấp đôi do bị ảnh hưởng bởi những rủi ro đến từ chiến lược thực thi.

Điều quan trọng là cần có chiến lược cho những rủi ro có thể xảy đến trong tương lai. Xem nó là một phần không thể thiếu của chiến lược kinh doanh. Các rủi ro trên các phương diện cũng cần được xem xét kỹ lượng cũng như rủi ro xuất phát từ tài chính.

5. Hơn cả đó chính là văn hoá

Quản lý rủi ro là cả một nền văn hóa. Mục tiêu của hệ thống quản lý rủi ro không chỉ để thực thi các chính sách mới mà còn để tạo nên văn hóa tổ chức. Thúc đẩy tính chủ động trong việc giải quyết chứ không chỉ phản ứng lại các rủi ro.

Mục tiêu của “văn hóa nhận thức rủi ro” không phải để né tránh hay tiến tới cân bằng rủi ro. Trong một số trường hợp, rủi ro là điều cần phải chấp nhận để nắm bắt được những cơ hội quan trọng khác.

6. Nhận thức rủi ro cho toàn chi nhánh

Dữ liệu về những rủi ro tiềm ẩn không chỉ nên gói gọn trong ban giám đốc mà cần có sự thông tin đến các bộ phận trong công ty. Thông tin lưu thông trong nội bộ công ty để mỗi cá nhân có sự nhận thức. Hiểu rõ những rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của cả công ty cũng như bộ phận mình phụ trách.

Các Giám đốc tài chính cần có sự thông tin cũng như cập nhật liên tục đến các trưởng bộ phận, đồng thời ghi nhận các trường hợp thực tế từ các nhân viên. quản trị rủi ro

7. Không phải báo cáo bàn về những rủi ro

Quản lý rủi ro chính xác là những dự đoán về một tương lai không chắc chắn. Và thực tế rằng không một nhà kinh doanh hay quản lý nào muốn những số liệu trong kế hoạch rủi ro chính xác hoàn toàn. Quản lý rủi ro là nhận thức về mức độ những tác động ngoài mong muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của công việc kinh doanh. Từ đó có sự chuẩn bị cho những tổn thất ở mức thấp nhất hoặc là chuyển hóa những rủi ro thành cơ hội phát triển mới. quản trị rủi ro

8. Không có câu trả lời chính xác cho rủi ro

Các rủi ro không bao giờ là bất động, nó thay đổi dựa trên nhiều yếu tố xuất phát từ bên trong doanh nghiệp hoặc tác động từ tình hình chung của thị trường kinh tế. Các giả định về những rủi ro thường thay đổi nhanh chóng. Không loại trừ sự thay đổi xu hướng từ thị trường kinh tế cũng đều có thể tạo nên những rủi ro mới. Các rủi ro cần phải được rà soát liên tục cũng như cập nhật kịch bản về những tình huống có thể xảy đến trong tương lai.

9. Chuẩn bị cho những rủi ro không tưởng

Các sự kiện “black-swan” đều có thể xảy ra mà không một báo trước, hoàn toàn bất ngờ và hoàn toàn mới lạ, thị trường tài chính hay kinh tế phải tập quen dần với điều này. Một trường hợp đến từ Nhật Bản năm 2011 khi trận động đất và sóng thần Tohoku ấp đến kéo theo hàng loạt những thiệt hại cho ngành điện hạt nhân. Theo nghiên cứu từ BCG cũng đã cho thấy rằng những công ty có khả năng thích ứng cao với những rủi ro bất ngờ có khả năng phát triển hơn các công ty không có khả năng này đặc biệt là trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

10. Thành công từ rủi ro

Hướng giải quyết của các nhà kinh doanh với những rủi ro thường là né tránh hoặc do lo sợ những tổn thất về doanh thu hoặc mất đi các lợi ích. Thay vì vậy các công ty có thể nắm bắt những cơ hội có trong rủi ro để đảo ngược tình thế hoặc tạo ra những đột phá khác biệt. Các nhà quản lý có thể biến những kịch bản trong trường hợp xấu thành trở thành một kịch bản hoàn hảo cho tình trạng khủng khoảng đang diễn ra.

 

Tìm kiếm liên quan đến quản trị rủi ro

 • quản trị rủi ro pdf
 • lợi ích của quản trị rủi ro
 • mô hình quản trị rủi ro
 • tại sao phải quản trị rủi ro
 • quản trị rủi ro tài chính
 • quản trị rủi ro doanh nghiệp erm
 • quản trị rủi ro doanh nghiệp pdf
 • ví dụ về quản trị rủi ro trong kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button