Marketing tổng thể

Quy trình quản trị rủi ro và giải pháp giúp doanh nghiệp thành công

Quy trình quản trị rủi ro là một quy trình được thực hiện bởi những vị trí cấp cao của doanh nghiệp. Quản trị rủi ro doanh nghiệp cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro. Tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh… Cùng Semtek tìm hiểu ngay nhé.

Quy trình quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

1. Quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là một quy trình được thực hiện bởi những vị trí cấp cao của doanh nghiệp. Để xác định những tình huống, vấn đề, sự kiện có thể ảnh hưởng đển doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời quản lý, ngăn chặn và hạn chế các múc độ rủi ro để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình.

13 1

2. Quy trình quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

 • Hạn chế sử dụng lãng phí dòng tiền trong đầu tư

Quản trị rủi ro có thể chỉ ra những chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua đó, doanh nghiệp có được cái nhìn tổng thể về hoạt động đầu tư – kinh doanh để loại bỏ sự thừa thãi và hạn chế bất lợi.

 • Công cụ hiệu quả trong việc đầu tư và phát triển kinh doanh

Khi triển khai thành công hệ thống quản trị rủi ro tức là doanh nghiệp đã sở hữu một công cụ hữu ích. Có thể tạo thêm những giá trị kinh doanh mới, đem về các nguồn doanh thu mới.

Đồng thời, tăng tỷ lệ thành công của các dự án và bảo toàn các giá trị cho các doanh nghiệp.

 • Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

Quản trị rủi ro doanh nghiệp hỗ trợ tích cực cho quản trị doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp thông tin cho HĐQT/Hội đồng thành viên các rủi ro chủ yếu và các biện pháp cần thực hiện.

Một trong những mục tiêu chủ chốt trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đó là đảm bảo doanh nghiệp hoạt động bền vững và liên tục tăng cường các giá trị như tài chính, thị phần, thương hiệu…

 • Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra

Doanh nghiệp cần xác định rõ quản trị rủi ro không tập trung vào tủi ro cụ thể mà chủ yếu là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ bộ phận quản lý cải thiện hiệu quả hoạt động để giảm thiểu các nguyên nhân dẫn tới giảm doanh thu, lợi nhuận, tránh các tình huống bị động.

Khi lập kế hoạch ứng phó với các rủi ro, các doanh nghiệp đang tự giúp mình ứng phó hiệu quả với môi trường kinh doanh, những thay đổi khách quan mà doanh nghiệp có thể lường trước được.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro còn giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng xảy ra và ảnh hưởng của các tình huống xấu, xây dựng các biện pháp ngăn ngừa, ứng phó. Hoặc quản lý ảnh hưởng của các tình huống tới doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra.

 • Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể phải công bố khả năng quản lý rủi ro để các nhà đầu tư, các tổ chức đánh giá tín dụng có cơ sở đánh giá mức độ tương quan giữa lợi nhuận có thể thu được và rủi ro có thể gặp phải.

Nếu các doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt sẽ xử lý được các vấn đề hiệu quả hơn đối với các rủi ro mới xuất hiện trong hoạt động kinh doanh. Đương nhiên, những doanh nghiệp như vậy sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

4 Loại rủi ro theo yếu tố từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu phân loại rủi ro theo yếu tố từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể chia rủi ro thành 4 loại dưới đây.

quy trinh quan tri rui ro
quy trinh quan tri rui ro

1. Rủi ro chiến lược

Đây là các rủi ro xuất phát từ vấn đề quản trị, môi trường kinh doanh và các bên liên quan như khách hàng, đối thủ, nhà đầu tư… Ví dụ: kế hoạch và phân bổ nguồn lực, sáp nhập, mua lại, thoái vốn, môi trường kinh doanh, truyền thông và quan hệ với các bên liên quan…

Rủi ro chiến lược bao gồm đưa ra chiến lược sai lầm, thực hiện không đúng ý đồ chiến lược. Không điều chỉnh chiến lược kịp thời khi môi trường kinh doanh thay đổi. quản trị rủi ro

2. Rủi ro tài chính

Đây là những rủi ro bắt nguồn từ các giao dịch có tính chất tài chính. Bao gồm việc mua, bán, các khoản đầu tư và cho vay hay các hoạt động kinh doanh khác. Ví dụ rủi ro về lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa, thuế, cấu trúc vốn, tính thanh khoản, tín dụng…

3. Rủi ro hoạt động

Đây là các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong hoạt động hàng ngày. Hay ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài: quy trình, con người, quản lý thông tin, an toàn – sức khỏe – môi trường… quản trị rủi  ro

4. Rủi ro tuân thủ

Đây là những rủi ro liên quan tới việc chấp hành các quy định/nội quy của doanh nghiệp. Các luật và văn bản pháp lý khác của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng/cam kết. quản trị rủi ro

Ngoài ra, có nhiều cách phân loại rủi ro khác như rủi ro chủ quan, khách quan; rủi ro tài chính, nhân lực, năng suất… Hay rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Dù phân chia rủi ro theo tiêu chí nào thì các loại rủi ro trên đều có khả năng làm doanh nghiệp bị thiệt hại về mặt lợi ích, doanh thu.

7 bước trong quy trình quản trị rủi ro

1. Thiết lập bối cảnh trong quy trình quản trị rủi ro

Bây giờ, đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quy trình quản trị rủi ro. Trong bước này, việc thiết lập bối cảnh được thực hiện. Điều này bao gồm những thứ như lập kế hoạch cho phần còn lại của quá trình. Sau đó, nhiều phạm vi liên quan đến bài tập này được vạch ra là không cần thiết.

Tiếp theo là việc xác định các mục tiêu của các bên liên quan. Trên cơ sở này, các rủi ro sẽ được đánh giá. Sau đó, một khung được xác định cho toàn bộ quá trình và sau đó sẽ thiết lập một chương trình nghị sự cho cả quảng cáo nhận dạng để phân tích kế hoạch.

2. Xác định các rủi ro hoặc các mối đe dọa

Bây giờ một khi bối cảnh được thiết lập, bước tiếp theo của quy trình quản trị rủi ro để có thể xác định được các rủi ro tiềm ẩn. Rủi ro là những sự kiện không lường trước có thể gây ra một số vấn đề khi chúng được kích hoạt. Do đó, cách tiếp cận cơ bản để bắt đầu xác định rủi ro là xác định nguồn chính của vấn đề.

Điều cơ bản nhất cần có để xác định rủi ro là kiến ​​thức về tổ chức mà quy trình quản trị rủi ro đang được thực hiện. Chúng ta nên biết thực tế là các loại môi trường mà thị trường thường thực hiện là gì và cũng như cách nó hoạt động trong các môi trường khác nhau này.

Những môi trường này có thể là pháp lý xã hội, kinh tế, khí hậu, chính trị… Họ cũng nên nhận thức rõ về những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau của tổ chức.

Cùng với đó, họ nên biết về lỗ hổng có tổn thất ngoài dự kiến, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý và cơ chế kinh doanh mà nó hoạt động. Người ta phải rất chính xác trong khi phân tích rủi ro ở đây. Nếu không, nó có thể gây ra tổn thất đáng kể cho tổ chức.

Theo cách này, nền tảng của quản trị rủi ro được xây dựng trên cơ sở xác định rủi ro.

quy trinh quan tri rui ro
quy trinh quan tri rui ro

3. Đánh giá rủi ro

Bây giờ sau khi các rủi ro được xác định, chúng được đánh giá dựa trên mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của tổn thất và số lần chúng xảy ra. Đó là xác suất xảy ra. Trong quá trình này, phỏng đoán được thực hiện theo cách tốt nhất có thể.

Bây giờ khó khăn chính trong đánh giá rủi ro là không có thông tin thống kê về tỷ lệ xảy ra rủi ro trong tất cả các loại sự cố trong quá khứ. Đánh giá rủi ro có thể tạo ra loại dữ liệu đó để dễ hiểu các rủi ro chính.

4. Xử lý rủi ro tiềm năng trong quy trình quản trị rủi ro

Bây giờ sau khi xác định và đánh giá rủi ro đã được thực hiện. Sau đó đến việc quản trị rủi ro. Nhưng trước khi xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể được xác định. Điều quan trọng hơn là xác định loại rủi ro có thể thuộc một trong bốn loại được đề cập dưới đây.

 • Chuyển giao rủi ro

Trong trường hợp này, bên dự kiến ​​sẽ chuyển toàn bộ hoặc một phần tổn thất của rủi ro rủi ro sang một phần khác với chi phí xác định. Ở đây những điều liên quan đến hợp đồng cá nhân là những rủi ro chuyển giao. Ngoài ra, có nhiều kỹ thuật khác mà việc chuyển rủi ro có thể diễn ra.

 • Tránh rủi ro

Bây giờ tránh các rủi ro hoặc bỏ qua các trường hợp có thể dẫn đến một loại tổn thất khác. Điều này có thể bao gồm các khía cạnh như không thực hiện một hoạt động cụ thể có thể mang lại rủi ro nhất định.

Bây giờ trong khi tránh rủi ro nhìn chung khá an toàn. Nhưng đôi khi, điều này cũng có thể có nghĩa là người ta đang mất đi lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy, những người chọn không tham gia kinh doanh chỉ để họ không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro nào. Có nghĩa là họ cũng đang tránh các cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận từ nó. quản trị rủi ro

 • Duy trì rủi ro

Điều này ngụ ý rằng những tổn thất đã tăng do rủi ro phải được giữ lại. Hoặc họ cũng có thể được giả định bởi tổ chức hoặc thực thể kinh doanh. Nó thường được gọi là một quyết định có chủ ý cho bất kỳ thực thể nào có một loại đặc điểm cụ thể. Về cơ bản có hai phương pháp khác nhau được sử dụng để duy trì. Đây là những bảo hiểm bị giam cầm và thứ hai là tự bảo hiểm.

 • Kiểm soát rủi ro

Kiểm soát rủi ro có thể được thực hiện theo nhiều cách. Người ta có thể tránh các rủi ro hoặc có thể cố gắng kiểm soát tổn thất nhiều nhất có thể.

5. Tạo kế hoạch

Bây giờ để tạo một kế hoạch, điều đầu tiên người ta cần làm id để quyết định sự kết hợp các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng cho mọi rủi ro riêng lẻ. Mỗi quyết định được thực hiện với mục tiêu quản trị rủi ro cần được ghi lại chính xác và hết sức cẩn thận. Sau đó, nó sẽ nhận được sự chấp thuận từ cấp độ thích hợp của ban quản lý.

Một kế hoạch tốt nên có kiểm soát an ninh có thể áp dụng cũng như hiệu quả. Nó nên chứa một lịch trình để thực hiện kế hoạch và những người chịu trách nhiệm thực hiện một phần cụ thể của kế hoạch. Người ta phải đảm bảo rằng kế hoạch quản trị rủi ro được đo lường hiệu quả.

6. Thực hiện kế hoạch quy trình quản trị rủi ro

Sau khi tất cả các kế hoạch được thực hiện thành công. Sau đó đến bước cuối cùng là thực hiện kế hoạch. Bây giờ để bảo vệ chống lại những điều đã được đoán hoặc dự đoán. Người ta có thể mua các chính sách bảo hiểm sẽ giúp giảm thiểu tác động của rủi ro. Nếu chúng xảy ra và cũng sẽ giảm được nhiều gánh nặng tài chính từ vai của một người.

Bằng cách này, hầu như tất cả các rủi ro có thể tránh được mà không cần phải hy sinh bất kỳ mục tiêu nào của thực thể. Hoặc giảm bớt các mục tiêu của người khác.

quy trinh quan tri rui ro
quy trinh quan tri rui ro

7. Xem xét và đánh giá kế hoạch

Bây giờ ban đầu hiếm khi thấy rằng các kế hoạch quản trị rủi ro là hoàn hảo. Trong khi kế hoạch đang được thực hiện, luôn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trong kế hoạch trên cơ sở thực tiễn, tổn thất và kinh nghiệm.

Ngoài ra, thông tin thu được giúp đưa ra nhiều quyết định khác để trong tương lai rủi ro có thể được xử lý theo những cách tốt hơn nhiều.

Người ta phải đảm bảo rằng tất cả các quy trình này được thực hiện chính xác nhất để có kết quả tốt nhất. Sau đó đưa ra quyết định có thể bảo vệ họ khỏi mọi rủi ro hoặc mối đe dọa đối với tổ chức hoặc tổ chức kinh doanh.

Tìm kiếm liên quan

 • quản trị rủi ro pdf
 • lợi ích của quản trị rủi ro
 • mô hình quản trị rủi ro
 • tại sao phải quản trị rủi ro
 • quản trị rủi ro tài chính

Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button