Tác động của suy thoái đối với việc phát triển chiến lược khen thưởng – Phần 2

Tác động của suy thoái đối với việc phát triển chiến lược khen thưởng – Phần 2
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Tiếp theo từ ‘Tác động của suy thoái kinh tế đối với việc phát triển chiến lược khen thưởng – Phần 1’, bài viết này mở rộng dựa trên các nguyên tắc SAM có hiệu quả trong việc phát triển các mục tiêu cơ bản cho một kế hoạch thưởng. SAM là viết tắt của;

  • Thực hiện thành công chiến lược kinh doanh
  • Gói tổng thưởng hấp dẫn và cạnh tranh
  • Phần thưởng quản lý phù hợp với lợi ích của cổ đông

Thực hiện thành công chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh thường bao gồm các mục tiêu tài chính và phi tài chính. Thiết kế chương trình tiền thưởng có thể tính đến điều này, ví dụ bằng cách sử dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng. Những thách thức trong 12 tháng qua có thể ít tập trung hơn vào chiến lược dài hạn và tập trung nhiều hơn vào các chiến thuật tồn tại ngắn hạn, do đó, nói một cách nghiêm túc, mức tiền thưởng nên ở mức thấp hơn.

Áp lực đối với các khoản thanh toán tiền thưởng sẽ là để công nhận việc đạt được các mục tiêu ngắn hạn trong bối cảnh điều chỉnh giảm các mục tiêu thu nhập kinh doanh. Tuy nhiên, đây có thể là một trường hợp đặc biệt khó tranh luận khi các khoản tiền thưởng cần có sự chấp thuận của cổ đông.

Gói tổng thưởng hấp dẫn và cạnh tranh

Trọng tâm cơ bản là cung cấp phần thưởng phù hợp với thị trường. Cách tiếp cận này theo truyền thống dựa trên tiêu chuẩn thị trường như một trong những công cụ chính để ra quyết định. Các khoản tiền thưởng có thể được xác định nhiều hơn dựa trên số tiền mà các công ty khác đang trả thay vì kết quả kinh doanh thực sự đạt được.

Cách tiếp cận này rất hấp dẫn đối với những người tham gia chương trình khi mức tiền thưởng chung ngày càng tăng (như trường hợp của thập kỷ trước). Ngụ ý là nếu có sự cắt giảm chung trong các khoản tiền thưởng thì những gì cấu thành “hấp dẫn và đầy đủ” cũng nên được điều chỉnh xuống. Thách thức sẽ là thu thập đủ dữ liệu thị trường chất lượng để hỗ trợ quyết định này.

Phần thưởng quản lý phù hợp với lợi ích của cổ đông

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền thưởng và hiệu suất tài chính. Đối với các cổ đông, hiệu quả tài chính chủ yếu là về giá cổ phiếu và mức cổ tức. Mặc dù có một thành phần thị trường mạnh mẽ trong giá cổ phiếu tuyệt đối, nhưng thu nhập được cho là động lực chính của cả giá cổ phiếu tương đối và cổ tức.

Với thu nhập giảm trong năm 2009, kỳ vọng là tiền thưởng cũng sẽ giảm. Đối với quản lý cấp cao, trọng tâm khen thưởng có thể chuyển sang thiết kế và trao thưởng kế hoạch khuyến khích dài hạn. Thách thức sẽ là thiết kế các chương trình này sao cho chúng thưởng cho những thành tựu thực sự thay vì công nhận những lợi ích trời cho do những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Tóm lại là

Có một sự kết hợp thú vị đang nổi lên giữa những thách thức mà các Giám đốc điều hành và Nhà quản lý phải đối mặt trong năm 2009. Cụ thể là, tiến độ đạt được để đảm bảo rằng các doanh nghiệp tồn tại và cách điều này chuyển thành các khoản tiền thưởng.

Tùy thuộc vào nguyên tắc SAM nào chiếm ưu thế trong thiết kế chương trình tiền thưởng, quy trình ra quyết định sẽ khác nhau nhưng kết quả sẽ giống nhau – sẽ có xu hướng giảm về mức chi trả tiền thưởng thực sự được thực hiện ở hầu hết các doanh nghiệp.

Xu hướng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược thưởng cho nhân viên trong một công ty nhất định sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng của doanh nghiệp và trọng tâm chính của phương pháp thưởng được áp dụng. Dữ liệu thị trường sẽ trở thành một chỉ số kém tin cậy hơn về mức độ thanh toán tiền thưởng thích hợp và việc tập trung nội bộ nhiều hơn vào thành tích thực tế sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan