B2b2c là gì

  • Marketing tổng thểb2c

    B2C (Business To Consumer) là gì? Các loại mô hình kinh doanh B2C

    Khác với B2B, mô hình B2C (Business To Consumer) đề cập đến giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu…

    Đọc thêm »
Back to top button