Customer lifetime value

  • Marketing tổng thểlifetime value

    Customer Lifetime Value là gì? Cách tính Customer Lifetime Value như thế nào?

    Giá trị vòng đời người sử dụng (Customer Lifetime Value – CLV) là giá trị của một người tiêu dùng…

    Đọc thêm »
Back to top button