Gianni Giacomelli

  • Marketing tổng thểTiếp thị nội dung đã thay đổi vai trò của CMO như thế nào

    Tiếp thị nội dung đã thay đổi vai trò của CMO như thế nào

    Trong hơn hai năm rưỡi, Gianni Giacomelli là CMO và SVP về đổi mới sản phẩm tại Genpact, một công…

    Đọc thêm »
Back to top button