Rate nghĩa là gì

  • Marketing tổng thểrate la gi

    Discount rate là gì? Thông tin cơ bản về tỷ lệ chiết khấu

    Discount rate hay còn gọi bằng cái tên tỷ lệ chiết khấu thường được dùng khi các nhà đầu tư…

    Đọc thêm »
Back to top button