Tạo thêm khách hàng tiềm năng trực tuyến thông qua công cụ tạo khách hàng tiềm năng

Tạo thêm khách hàng là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của khách hàng và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch sau này. Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.

Tạo thêm khách hàng tiềm năng trực tuyến thông qua công cụ tạo khách hàng tiềm năng

Để tạo thêm khách hàng tiềm năng trực tuyến, hầu hết mọi người chỉ nghĩ về trang web của họ … bỏ lỡ cơ hội mà trang web của họ có thể mang lại nếu nó được xây dựng như một phần của công cụ tạo khách hàng tiềm năng thông qua một chiến lược tiếp thị trực tuyến tích hợp được lập kế hoạch tốt.

Cho dù bạn có một trang web hiện có hay đang tạo một trang web mới, khi bạn xây dựng các quy trình cần thiết để tạo thêm khách hàng tiềm năng trực tuyến, bạn sẽ có một trang web thành công.

Để tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn, công cụ tạo khách hàng tiềm năng của bạn phải có:

 • Cấu trúc nội dung và chiến lược xếp hạng công cụ tìm kiếm, dựa trên nghiên cứu thị trường, dựa trên những từ mà mọi người đang thực sự sử dụng để tìm sản phẩm và dịch vụ của bạn trên internet. Khám phá những từ này và sau đó tiến hành Phân tích Từ khóa Google cạnh tranh chi tiết sẽ giúp bạn tấn công các từ khóa sẽ xếp hạng nhanh chóng cho các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Ưu tiên các từ khóa của bạn thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tập trung các hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của bạn. Những từ này cũng giúp bạn tận dụng các nỗ lực tiếp thị của mình bằng cách sử dụng một chủ đề chung cho thị trường trong các hoạt động tiếp thị của bạn.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh (có hơn 110 điểm riêng lẻ được phân tích) giúp bạn trở thành lựa chọn rõ ràng duy nhất cho khách hàng tiềm năng và xác định các hành động nhanh chóng để vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh của bạn hiện tại.
 • Tích hợp với các chiến lược tăng trưởng kinh doanh của bạn. Bạn phải xác định mức độ ảnh hưởng mà sự hiện diện trên web của bạn có thể có đối với mục tiêu kinh doanh của bạn. Đảm bảo bạn có các Chỉ số Hiệu suất Chính của trang web để bạn có thể đo lường hiệu quả của đường dẫn khách hàng tiềm năng của mình.
 • Một trang web độc đáo dựa trên lựa chọn và ưu tiên từ khóa của bạn, nội dung của bạn và hiểu được sự cạnh tranh của bạn. Đảm bảo rằng Đề xuất Bán hàng Độc nhất của bạn được truyền đạt thông qua thiết kế, nội dung và quy trình bán hàng để thu hút khách truy cập.
 • Một cơ chế xây dựng cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy, trong môi trường B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng), 80% khách hàng tiềm năng sẽ chuyển thành người mua sau 3 tháng kể từ lần đầu tiên truy cập trang web của bạn. Trong môi trường B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), thời gian này có thể là 8 tháng hoặc hơn. Nếu bạn có thể yêu cầu họ đồng ý giữ liên lạc thông qua đăng ký, bạn có 90% khả năng họ quay lại với bạn khi họ đạt được quyết định mua hoặc niêm yết ngắn hạn.
 • Một chương trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bắt đầu với cơ sở dữ liệu người đăng ký của bạn. Chương trình này có thể được tự động hóa cao và có thể giúp bạn đủ điều kiện hơn nữa đối với khách hàng tiềm năng trong khi bạn xây dựng mối quan hệ bằng cách gửi cho họ tài liệu hữu ích. Email từ tài khoản thư cá nhân của bạn không được tính là chương trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
 • Các chiến lược thúc đẩy lưu lượng truy cập cả trực tuyến và ngoại tuyến. Vượt xa các công cụ tìm kiếm và chiến lược tiếp thị trực tuyến của bạn. Bạn có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập từ tiếp thị ngoại tuyến đến trang web của mình. Sau đó, bạn cấu trúc trang web của mình để có một thông điệp được nhắm mục tiêu và đo lường hiệu quả chiến dịch ngoại tuyến ngoài số lượng yêu cầu bạn nhận được. Điều này có thể giúp bạn xác định xem phương tiện ngoại tuyến của bạn có đang tạo ra sự quan tâm mà nó cần hay không.
 • Phân tích trang web và CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) để bạn có thể nhận được thông tin thực tế về hoạt động tiếp thị của bạn và tập trung vào nhóm bán hàng của bạn. Xác định, với độ chính xác về điểm chính xác, những giai đoạn nào trong quy trình bán hàng và tiếp thị của bạn cần được cải thiện và những cá nhân nào mà nhóm phát triển kinh doanh của bạn cần theo dõi. Không còn những cuộc gọi lạnh lùng vô ích nữa.
 • Bảng điều khiển Thông minh kinh doanh, Đo lường, Khách hàng tiềm năng và Bán hàng cho phép bạn tự động theo dõi tiến trình của mình trong thời gian thực, vì vậy bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên thực tế về sự hiện diện trên web của mình. Sau đó, thông tin này sẽ được đưa vào kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh của bạn, giúp bạn tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận – giải quyết các khoảng cách về hiệu suất.

Ngày nay, công nghệ tồn tại để triển khai công cụ tạo khách hàng tiềm năng có thể tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng trực tuyến hơn. Lập kế hoạch cho chiến lược tiếp thị trực tuyến của bạn; đánh giá lợi tức đầu tư dựa trên thực tế trước khi thực hiện một thay đổi khác đối với trang web hoặc các hoạt động tiếp thị của bạn.

Hướng dẫn các bước để tạo thêm khách hàng

1. Tạo thêm khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm

 • Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Khách hàng  > Chọn thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng
 • Bước 2: Tại giao diện Thêm mới thông tin khách hàng, điền những dữ liệu cần thiết như: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ
 Lưu ý:
Sapo không bắt buộc và bắt trùng số điện thoại, mã khách hàng là tiêu chí định danh duy nhất trên hệ thống. Bạn có thể điền mã khách hàng do cửa hàng quy định hoặc lấy theo mã tự sinh của hệ thống.

Bạn chọn nhóm cho khách hàng, nếu chưa tạo nhóm khách hàng trước, bạn có thể thêm mới nhóm khách hàng. Việc quản lý khách hàng theo từng nhóm giúp bạn có thể thực hiện các ưu đãi hoặc chương trình chăm sóc riêng phù hợp với từng tập khách hàng.

tạo thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng

Ở phần cài đặt nâng cao, bạn chọn khách hàng này sẽ được hưởng ưu đãi theo nhóm khách hàng trực thuộc hoặc chọn ưu đãi theo khách hàng. Bạn có thể chọn mức giá riêng áp dụng cho khách hàng này hoặc mức chiết khấu sản phẩm dành riêng cho khách hàng. Các thông tin ưu đãi sẽ tự động áp dụng vào đơn hàng.

 • Bước 3: Bạn chọn Lưu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.

2. Tạo thêm khách hàng bằng file excel

Để thêm nhiều khách hàng mới vào hệ thống. Sapo hỗ trợ bạn cách thêm mới khách hàng bằng file excel. Bạn cần tạo file dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn của Sapo. Bạn tải về file mẫu và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Vào mục Khách hàng > Nhập File > Tải file mẫu tại đây

themmoikh 2 bab31c2b b9c8 4a9f ae1c c5eea205a17f

tạo thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng
 • Bước 2: Trong file mẫu bạn cần điền những thông tin bắt buộc sau:

– Tên khách hàng

– Giới tính

them moi khach hang 6

tạo thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng
 Lưu ý:

– Không bắt buộc & bắt trùng số điện thoại khi nhập file, người dùng lưu ý chuẩn hóa dữ liệu số điện thoại trước khi nhập file.

– Mã nhóm khách hàng: Cần tạo nhóm khách hàng trên hệ thống trước, sau đó lấy thông tin mã nhóm khách hàng điền vào file.

– Nợ hiện tại: Chỉ hỗ trợ khởi tạo duy nhất khi thêm mới khách hàng. Không cập nhật nợ hiện tại bằng nhập file.

– Nếu điền tên người liên hệ thì phải điền cả cột Email của người liên hệ, nếu không có vui lòng để trống cả hai cột.

 • Bước 3: Tải file excel đã nhập thông tin khách hàng lên hệ thống

themmoikh 5

 • Bước 4: Kết quả nhập file dữ liệu được gửi thông báo về email tài khoản thao tác. Khách hàng khởi tạo thành công được hiển thị trong danh sách khách hàng.

Như vậy bạn đã khởi tạo xong khách hàng trên Sapo và có thể bắt đầu thao tác tạo đơn bán hàng.

 Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã có khách hàng giao dịch từ trước khi sử dụng phần mềm. Bạn muốn ghi nhận khoản nợ cũ của khách hàng thì cần khởi tạo khách hàng bằng file excel. Các cách khởi tạo khách hàng trực tiếp trên phần mềm sẽ không thêm được nợ hiện tại và khách hàng đã tạo xong cũng không ghi nhận được khoản nợ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện tại. Do đó, nếu muốn ghi nhận khoản nợ của khách hàng khi khởi tạo, bạn nhớ tạo khách hàng bằng file excel nhé

Ngoài ra, khi tạo đơn bán hàng, bạn có thể thêm mới khách hàng luôn ở ô tìm kiếm khách hàng.

tạo thêm khách hàng
tạo thêm khách hàng
 Lưu ý:
Khi thêm mới khách hàng tại giao diện Bán tại cửa hàng, hệ thống vẫn bắt buộc & bắt trùng số điện thoại khách hàng.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Từ khóa;

 • Làm sao để thu hút khách hàng online
 • Mẹo thu hút khách hàng
 • Những câu thu hút khách hàng
 • Cách thu hút khách hàng mới
 • 15 cách thu hút khách hàng
 • Làm sao de khách hàng biết đến mình
 • Làm thế nào để thu hút khách hàng trên Facebook
 • Marketing thu hút khách hàng

Các chuyên mục nội dung liên quan

 • Bản tin số mới nhất | Góc chia sẻ kiến thức số hóa & Chiến lược kinh doanh
 • Trang chủ
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • VPS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *