The Only One Business Show – Doanh nhân tự tin

John Jantsch ghé qua podcast The Only One Business Show để nói chuyện với người dẫn chương trình James Nathan về cuốn sách mới nhất của anh ấy, Doanh nhân tự tin .

Trong khi Jantsch là tác giả của năm cuốn sách khác tập trung vào hướng dẫn cách tiếp thị, cuốn sách mới nhất này mà ông thích mô tả như một “lý do tại sao”. Khái niệm tự lực xuất phát từ các tác phẩm của 1800 siêu việt, và đối với Jantsch, tự lực có nghĩa là nhận ra rằng cuộc sống của bạn là một công việc đang được tiến hành và bằng cách tiếp tục bản thân bạn, bạn đang thực hiện công việc kinh doanh của mình.

Để nghe một đoạn trích từ cuốn sách và nắm bắt toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Jantsch và Nathan, hãy theo dõi bên dưới.

Nghe: John Jantsch trên The Only One Business Show

  • Trang chủ