Thông tin về kỳ thi cấp chứng chỉ và đào tạo PMP | SEMTEK Co,.LTD

Thông tin về kỳ thi cấp chứng chỉ và đào tạo PMP
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Khi mối quan tâm và nhu cầu về tiêu chuẩn hóa quản lý dự án tăng lên, thì nhu cầu về những người hành nghề quản lý dự án có trình độ cao cũng tăng lên. Mục đích của khóa học này là nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của bạn trong quản lý dự án và chuẩn bị cho bước tiếp theo trong quá trình phát triển chuyên môn của bạn. Khóa học bao gồm các chủ đề như vòng đời của một dự án, các quy trình quản lý dự án, trách nhiệm nghề nghiệp của người quản lý dự án và nếu bạn đang có kế hoạch tham gia Kỳ thi Chứng chỉ PMP, khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra. Bạn sẽ kiếm được số giờ giáo dục về tổ chức dự án mà bạn cần để đủ điều kiện cho Kỳ thi Chứng chỉ PMP của PMI.

Mỗi người tham gia sẽ nhận được một tập tài liệu với các tài liệu phát toàn diện được trình bày trong lớp học, một bản Hướng dẫn về Cơ quan Kiến thức Quản lý Dự án (Hướng dẫn PMBOK®) – Ấn bản thứ Năm, và các tài liệu nghiên cứu thích hợp khác do người hướng dẫn xác định. Chương trình này được thiết kế cho các chuyên gia đang làm việc muốn nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết của họ về các kỹ năng cần thiết để hoàn thành các dự án thành công. Các chuyên gia đang tìm cách chuyển đổi nghề nghiệp sang quản lý dự án như quản lý, giám sát và các cá nhân muốn học các kỹ năng và quy trình quản lý dự án thông qua chương trình PMP chuyên sâu được khuyến khích tham dự. Các nhà quản lý có kinh nghiệm không có hướng dẫn chính thức về quản trị dự án và giám đốc dự án đang tìm kiếm khóa đào tạo quản trị dự án và giờ liên hệ để thi lấy chứng chỉ cũng nên tham dự.

Kết quả mong đợi từ những sinh viên đã tham gia Chương trình Chứng chỉ Quản lý Dự án và Luyện thi PMP:

– Sinh viên sẽ có thể tiếp cận các kỹ thuật giám sát dự án một cách thực tế

– Họ sẽ có thể liệt kê và mô tả mười lĩnh vực kiến ​​thức của quản trị dự án.

– Học sinh có thể mô tả các bước cần thiết để lập một dự án

– Họ sẽ có thể mô tả các bước cần thiết để quản lý một dự án

– Họ có thể liệt kê và mô tả các tài liệu kế hoạch chính cho một dự án

– Họ sẽ có thể xác định các đặc điểm của một dự án và các sản phẩm của nó

– Học sinh có thể mô tả các giai đoạn phổ biến nhất của vòng đời dự án và các nhiệm vụ tổ chức dự án điển hình liên quan đến từng

– Họ có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục 35 giờ cho kỳ thi lấy chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP).

Yêu cầu đối với ứng viên để có thể tham gia kỳ thi PMP:

– Một cá nhân phải có ít nhất bằng cấp bốn năm (cử nhân hoặc tương đương toàn cầu) và ít nhất ba năm (hoặc 4.500 giờ) kinh nghiệm Quản lý công việc lãnh đạo và chỉ đạo các dự án và 35 giờ đào tạo về quản trị dự án

– Một người phải có bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương toàn cầu) với ít nhất năm năm (hoặc 7.500 giờ) kinh nghiệm quản lý dự án lãnh đạo và chỉ đạo các dự án và 35 giờ đào tạo về Quản lý công việc.

– Những sinh viên không đáp ứng các hướng dẫn về tính đủ điều kiện của PMP vẫn có thể tham gia chương trình này và tham gia Kỳ thi lấy Chứng chỉ Quản lý Dự án Liên kết được Chứng nhận (CAPM).

– Chương trình này giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi PMP của PMI, nhưng chi phí của kỳ thi KHÔNG bao gồm trong học phí cho khóa học này.

Các khóa học và ghi danh học kỳ trong tương lai:

– Hầu hết các chương trình chứng chỉ được cung cấp ba kỳ mỗi năm. Đó là vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Các hội thảo cá nhân được tổ chức ít nhất một lần mỗi học kỳ. Thông tin về các khóa học sắp tới có sẵn khi tuyển sinh mở mỗi kỳ. Một số chương trình chứng chỉ bao gồm các hội thảo riêng lẻ trong khi những chương trình khác là các chương trình theo kiểu thuần tập.

– Đối với học kỳ mùa xuân, tuyển sinh sẽ khai giảng vào đầu tháng 10. Các hội thảo hoặc chương trình chứng chỉ được tổ chức vào tháng Giêng – tháng Năm.

– Đối với học kỳ hè, tuyển sinh sẽ khai giảng vào đầu tháng 3. Các hội thảo hoặc chương trình chứng chỉ được tổ chức vào tháng 6 – tháng 8.

– Đối với học kỳ mùa thu, tuyển sinh sẽ mở vào tháng Sáu. Các hội thảo hoặc chương trình cấp chứng chỉ được tổ chức vào tháng 9 – tháng 12.

Một số ý kiến ​​đánh giá đã chứng minh rằng việc tham gia Chương trình Chứng chỉ Quản lý Dự án và Luyện thi PMP đã vượt quá mong đợi của họ. Họ nói rằng khóa học rất xuất sắc và được tổ chức rất tốt. Nó cũng có vật liệu tuyệt vời. Khóa học cũng hướng đến việc làm việc với những người cần đạt được ROI cao ngay từ thời gian họ còn đi học. Những người đã tham gia khóa học cũng nhận thấy rằng có một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận quản lý dự án tại tổ chức của họ. Bằng cách áp dụng nhiều kỹ năng PM đã học trong các lớp học, họ ngạc nhiên rằng không chỉ việc thực hiện dự án của họ được cải thiện mà mức độ căng thẳng của họ cũng giảm đi rất nhiều.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.