Khái niệm về thuế doanh nghiệp – Singapore so với Hồng Kông

Yếu tố quyết định chính để thành lập doanh nghiệp tại một khu vực pháp lý nhất định là chế độ thuế có hiệu lực. Về mặt này, cả Hồng Kông và Singapore đều tự hào là một trong những quốc gia có thuế thấp nhất trên thế giới. Chi tiết dưới đây là tổng quan so sánh về hệ thống thuế ở Singapore Vs HK.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp hay thuế thu nhập doanh nghiệp (tiếng Anh là Corporate Income Tax) là loại thuế trực thu, được thu dựa vào kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tạo ra thu nhập.

Tổ chức, công ty, doanh nghiệp khi đăng ký thuế sẽ được cấp mã số thuế doanh nghiệp dùng để nộp thuế TNDN.

thuế doanh nghiệp
thuế doanh nghiệp

Thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?

Dựa vào thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thu nhập khác.

Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế.

Tỷ lệ thuế suất dựa trên khối lượng thu nhập hay tài sản chịu thuế (đơn vị: %)

Hiện nay mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng tại Việt Nam là 20% với các ngành bình thường.

Và ở một số ngành đặc thù, mức thuế suất TNDN có các mức khác nhau, cụ thể:

– Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí: 32 tới 50%.

– Hoạt động thăm dò và khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (đất hiếm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim, kim cương, đá quý…) là 50% và nếu 70% diện tích khai thác đó nằm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì giảm xuống còn 40%.

– Một số doanh nghiệp được quy định tại Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10-20%.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Về nguyên tắc thì thu nhập chịu thuế bao gồm tất cả các khoản thu nhập của tổ chức, không phân biệt từ sản xuất kinh doanh hay đầu tư. Và đương nhiên khoản thu nhập chịu thuế này đã được loại bỏ những khoản thu nhập không phải chịu phí theo quy định của pháp luật.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN dựa theo công thức:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Riêng trường hợp các doanh nghiệp có lập quỹ phát triển khoa học công nghệ sẽ được miễn tính thuế đối với phần thu nhập được trích ra quỹ. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp này sẽ có công thức tính thuế TNDN riêng, cụ thể:

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ phát triển KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Các thành phần trong công thức tính thuế TNDN

Các thành phần trong công thức trên có công thức tính như sau:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các chi phí được trừ

Trong đó:

Tổng doanh thu là toàn bộ các thu nhập từ việc kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ, trong đó đã được trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp đã được nhận hoặc chưa được nhận cũng như các nguồn doanh thu khác.

Nếu doanh nghiêp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu không bao gồm thuế GTGT.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu đã bao gồm thuế GTGT.

Các chi phí được trừ bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh (có thể bao gồm cả khoản được trừ và không được trừ.

Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 9 Luật Thuế TNDN sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Các khoản lỗ kết chuyển là các khoản do doanh nghiệp lựa chọn để bù lỗ. Phần thu nhập còn lại sau khi đã bù lỗ vẫn phải áp dụng thuế suất thuế TNDN.

thue doanh nghiep 2
thuế doanh nghiệp

Quyền tài phán về thuế

Singapore

 • Thuế được đánh theo nguyên tắc lãnh thổ tức là các công ty và cá nhân bị đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Singapore.
 • Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài (lợi nhuận chi nhánh, cổ tức, thu nhập từ dịch vụ, v.v.) sẽ bị đánh thuế khi chuyển hoặc được coi là đã chuyển vào Singapore trừ khi thu nhập đó đã bị đánh thuế tại một khu vực pháp lý với mức thuế tiêu đề ít nhất là 15%.

Hồng Kông

 • Thuế được đánh theo nguyên tắc lãnh thổ, tức là chỉ đánh trên thu nhập “có được từ hoặc phát sinh tại” HK và không đánh trên thu nhập có nguồn gốc bên ngoài SAR.
 • Không đánh thuế đối với lợi nhuận phát sinh ở nước ngoài, ngay cả khi chúng được chuyển về Hồng Kông.

Mức thuế doanh nghiệp

 • Singapore: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành – 18%. Tuy nhiên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ năm 2010 – 17%. Lưu ý: Thuế suất thực tế thấp hơn nhiều – dưới 9% đối với lợi nhuận lên đến 300.000 SGD và giới hạn ở mức 18% đối với lợi nhuận trên 300.000 SGD
 • Hồng Kông: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành – 16,5%

thue doanh nghiep 3

Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (được gọi là VAT / Thuế bán hàng ở các quốc gia khác)

 • Singapore: 7%
 • Hồng Kông: Không

Thuế thu nhập vốn

 • Singapore và Hồng Kông: Không (chi phí tổn thất vốn tương ứng không được phép khấu trừ)

Nhóm cứu trợ cho những tổn thất

 • Singapore: Được phép
 • HK: Không được phép

Thuế nhà thầu

 • Singapore: Tiền lãi, tiền bản quyền, tiền cho thuê bất động sản, phí quản lý và kỹ thuật, và phí giám đốc trả cho người không cư trú (cá nhân hoặc công ty) phải chịu thuế khấu lưu. Không có thuế khấu trừ đánh vào cổ tức.
 • Hồng Kông: Tiền bản quyền, tiền cho thuê bất động sản và phí trả cho các nghệ sĩ giải trí hoặc vận động viên thể thao không cư trú để biểu diễn tại Hồng Kông phải chịu thuế khấu trừ. Không có thuế khấu trừ đánh vào cổ tức và tiền lãi.

Hiệp định đánh thuế hai lần

 • Singapore: Hơn 50 hiệp ước thuế toàn diện song phương
 • HK: Mạng lưới DTA gồm 37 hiệp ước

Năm tính thuế

 • Singapore: 1 tháng 1 – 31 tháng 12
 • HK: 1 tháng 4 – 31 tháng 3

Nộp tờ khai thuế

Singapore:

 • Tờ khai thuế cùng với các tài khoản đã được kiểm toán phải được nộp cho Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.
 • Lưu ý: Các công ty không hoạt động (tức là không có giao dịch kế toán trong năm tài chính) và các công ty tư nhân được miễn (không quá 20 cổ đông và cổ phiếu không được nắm giữ bởi một công ty khác) có doanh thu hàng năm dưới 5 triệu SGD được miễn yêu cầu kiểm toán và có thể nộp các tài khoản chưa được kiểm toán.

Hồng Kông

 • Tờ khai thuế cùng với các tài khoản đã được kiểm toán phải được nộp cho Cục Doanh thu Nội địa trước ngày 31 tháng 4 hàng năm. Kiểm toán viên phải là thành viên của Học viện Kế toán Công chứng HK và phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Lưu ý: Các công ty không hoạt động (tức là không có giao dịch kế toán nào trong năm tài chính) và các tập đoàn nhỏ (tức là tổng thu nhập gộp không vượt quá 500.000 HKD) được miễn yêu cầu kiểm toán và có thể nộp các tài khoản chưa được kiểm toán.
thuế doanh nghiệp
thuế doanh nghiệp

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Từ khóa:

 • Thuế doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm
 • Thuế doanh nghiệp là gì
 • Thuế doanh nghiệp phải nộp
 • Cách tính thuế doanh nghiệp
 • Thuế doanh nghiệp 2022
 • Các loại thuế doanh nghiệp xây dựng phải nộp
 • Thuế doanh nghiệp 20
 • Luật thuế doanh nghiệp

Các chuyên mục nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *