Thuyết âm mưu như giả thuyết

Thuyết âm mưu như giả thuyết
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Lý thuyết thường được coi là một khuôn khổ có hệ thống được hình thành từ các khái niệm giải thích một cách phân tích các hiện tượng được quan sát. Các nhà triết học trong nhiều thế kỷ đã tranh luận liệu những điều đang diễn ra có nằm ngoài suy nghĩ và nhận thức của con người hay không và do đó có thực và vật chất hay không; hoặc liệu chúng có phải là cấu trúc của tâm trí, được lắp ráp và duy trì một cách hợp lý bằng cách vận dụng lý trí không có thực tại độc lập hay không.

Lý thuyết được áp dụng trong cả khoa học xã hội và tự nhiên. Trong các ngành khoa học xã hội, một lần nữa, các cuộc tranh luận lại nổi lên giữa những người ủng hộ rằng có một thế giới vật chất thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của người quan sát và những người đề xuất rằng chỉ những cư dân của nó mới có thể hiểu được khoa học xã hội; dẫn đến các lý thuyết chuẩn mực bao gồm Lý thuyết chính trị cũng như các mô hình lịch sử, xã hội và nhân học dưới lĩnh vực rộng lớn hơn của thông diễn học. Trong khoa học tự nhiên, vấn đề hơi khác. Mặc dù các nhà triết học về khoa học như Van Frassen ủng hộ một hình ảnh khoa học cùng với chủ nghĩa phản hiện thực, nhưng hầu hết sẽ chấp nhận rằng phương pháp thực hành của khoa học tự nhiên là tạo ra giả thuyết hình thành hoặc xuất phát từ một lý thuyết bao quát. Điều này diễn ra song song với quá trình xác thực các hiện tượng được đề cập với mục tiêu cuối cùng là tạo ra mối tương quan giữa giải thích và giải thích.

Phân loại cả khoa học xã hội và tự nhiên là khoa học, với việc sử dụng lý thuyết, có nghĩa là các quy trình xác minh, chứng cứ và giải thích đều thực hiện các bước trừu tượng giống nhau mặc dù nhà vật lý hoàn toàn tách biệt với thế giới mà ông nghiên cứu giống như nhà xã hội học, bởi bản chất của sự tồn tại của con người và định nghĩa của ngành học, là một phần không thể tránh khỏi của các hiện tượng mà anh ta nghiên cứu, xã hội. Tuy nhiên, các vấn đề nảy sinh đối với cả hai ngành khoa học đều xoay quanh quyền ưu tiên; khi có nhiều hơn một lý thuyết cạnh tranh để giải thích các hiện tượng được đề cập, hoặc dư thừa lý thuyết; khi có một lý thuyết giải thích các khía cạnh nhất định của một hiện tượng nhưng không phải mọi lúc, mọi bối cảnh. Điều này kết hợp với việc sử dụng dữ liệu thực nghiệm dựa trên bằng chứng để đảm bảo việc áp dụng và xác nhận lý thuyết có nghĩa là cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên liên tục tinh chỉnh các giả thuyết của họ và đưa ra dự đoán về kết quả trong tương lai.

Đây là những cách hiểu chính thức và cách sử dụng lý thuyết trên toàn bộ các ngành khoa học và đây là điều khiến cả lý thuyết khác biệt với lý thuyết giả và khoa học khác với khoa học giả. Chính vì lý do này mà Thuyết âm mưu là một thuyết giả. Trước tiên hãy lấy một trong những Chén Thánh của phương pháp khoa học: dự đoán. Những điều này có rất nhiều trong khoa học tự nhiên, từ cách thức, tại sao và khi nào PC của bạn sẽ bật cho đến máy bay đang bay và phương trình thời gian và không gian. Khoa học xã hội, như đã đề cập, bước trên một nền tảng bấp bênh, không đáng tin cậy và không ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, thông qua việc thu thập dữ liệu dựa trên các biến được khái niệm hóa và các mô hình thống kê về quan hệ nhân quả, có thể đưa ra các dự đoán. Bất kỳ ai có danh mục đầu tư đều có thể thấy được lợi ích của việc sử dụng chuỗi thời gian và phân tích hồi quy trong kinh tế học mặc dù các cuộc khủng hoảng tài chính mới nhất cho thấy rằng các dự đoán còn lâu mới hoàn toàn chính xác.

Thuyết âm mưu với tư cách là một giải pháp thay thế bản thể học và nhận thức luận nghiêm túc đối với các hiện tượng xã hội phải đưa ra các dự đoán, chứng minh khả năng ứng dụng của chúng và đảm bảo bằng chứng ít nhất cũng đưa ra những lời giải thích của chúng là hợp lý hoặc có khả năng cao. Mặc dù trong các ngành khoa học xã hội, những điều này không lập bản đồ chính xác do bản chất của việc đo lường các biến số xã hội được xây dựng một cách giả tạo, nhưng Thuyết âm mưu lại thiếu sót một cách ngoạn mục về mối quan hệ giữa các hiện tượng quan sát được, cách giải thích và việc sử dụng dữ liệu đáng tin cậy và có liên quan cũng như dự đoán.

Ở đây chúng ta phải tách các thuyết âm mưu, phân loại chúng thành thuyết âm mưu đơn điểm và thuyết âm mưu Meta. Cái sau đi kèm với một loạt các dự đoán cho tương lai. Những điều này bao gồm từ các chính phủ toàn trị trên thế giới, đến sự kiểm soát của người ngoài hành tinh cho đến việc gia nhập giác ngộ tâm linh ở các chiều không gian và mặt phẳng tồn tại khác. Tuy nhiên, không có giới hạn thời gian nào được đặt cho những lần xuất hiện này mà chỉ có những suy luận quy nạp yếu ớt. Do đó, như một tuyên bố dễ bảo vệ, những người theo thuyết âm mưu có được ân sủng của một chiếc đồng hồ luôn quay cót bên mình với thời gian vô hạn như một thứ xa xỉ vì nếu điều đó không xảy ra hôm nay thì nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Đây thường là những lập luận được sử dụng bởi những người theo chủ nghĩa Mác cổ điển, rằng không có khung thời gian cụ thể nào cho cuộc cách mạng của giai cấp vô sản nhưng nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, chính vì những lý do tương tự mà trong bối cảnh này, cả chủ nghĩa Mác và thuyết âm mưu đều là những lý thuyết giả khoa học vì cả hai đều không thể sai được – nghĩa là chúng không thể bị chứng minh là sai. Do đó, họ ở trong lĩnh vực đầu cơ.

Với kết quả này, chúng ta có vị trí của lý thuyết khoa học so với lý thuyết không thể sai được. Tôi đã lập luận ở nơi khác rằng Thuyết âm mưu là một dạng của Lý thuyết chính trị và Triết học. Tuy nhiên, Thuyết âm mưu thậm chí không có khả năng cạnh tranh như một lý thuyết chính trị và xã hội. Để tiếp tục vật lộn với những vấn đề này, người ta phải xem xét các khuôn khổ triết học và ý nghĩa của việc sử dụng lý thuyết trong khoa học xã hội, lĩnh vực mà Thuyết âm mưu đang cố gắng hoạt động. hoặc một người theo chủ nghĩa hậu hiện đại, người ta có thể nhìn vào các hiện tượng xã hội và ít nhất là dễ dàng áp dụng các khuôn khổ có thể xác định được cho những diễn biến này dựa trên, bằng cách này hay cách khác, việc sử dụng dữ liệu và bằng chứng. Do đó, một nhà phân tích diễn ngôn sẽ xem xét cách các vấn đề về chứng mất trí được xây dựng trong công việc và báo cáo của chính các nhà tâm lý học lâm sàng đã đưa các khung khái niệm này ra đời. Một nhà lý thuyết phê bình cổ điển có thể chứng minh chủ nghĩa tiêu dùng đại chúng và doanh nghiệp tiêu dùng tư bản chủ nghĩa đã bỏ qua năng lực tư duy phê phán của các công dân của nhà nước hiện đại như thế nào. Từ vị trí của khoa học xã hội, họ có chung quan điểm là có một hiện tượng cần được giải thích và người ta áp dụng một lý thuyết có thể được hỗ trợ bởi một số loại bằng chứng, mặc dù cấu tạo của bằng chứng trong khoa học xã hội là một hoạt động khó nắm bắt.

Thuyết âm mưu hoạt động ngược lại với xu hướng nghịch lý về cả hiện tượng được quan sát và nhận thức luận. Điều này là do, về bản chất, Thuyết âm mưu đi ngược lại với những diễn biến được quan sát dưới dạng những lời giải thích được chấp nhận rộng rãi. Đó là, nó là một luận chiến trái ngược với những lời giải thích khác đã được trình bày. Do đó, nó ủng hộ một lời giải thích “hậu trường” cho những gì đang thực sự diễn ra. Khủng hoảng tài chính, tình trạng bất ổn dân sự và các vấn đề của Chính phủ không phải do các thành ngữ được khoa học xã hội ủng hộ mà là một âm mưu có chủ ý được thực hiện trong bối cảnh mà hầu hết mọi người không nhận thức được. Lý thuyết âm mưu và Lý thuyết chính trị đều sử dụng dữ liệu có thể quan sát được nhưng những người theo thuyết âm mưu thêm quy định về một thực tế xã hội bị làm sai lệch một cách có chủ ý: rằng những gì đang thực sự diễn ra không khớp với những lời giải thích được chấp nhận và do đó, lời giải thích được chấp nhận không phải là những gì đang thực sự diễn ra.

Điều này sau đó dẫn đến nghịch lý trong Thuyết âm mưu liên quan đến các hiện tượng xã hội được quan sát và nhận thức luận. Đây là hiện tượng được quan sát được phân bổ cho lĩnh vực giải thích âm mưu. Lời giải thích gói gọn hoạt động của các đặc vụ cabalist thực hiện các mánh khóe đánh lạc hướng lớn nhưng đồng thời những mánh khóe lớn này không chỉ bị phát hiện bởi những người theo thuyết âm mưu mà còn được giải mã đầy đủ. Trên thực tế, những kẻ chủ mưu đều có đầy đủ năng lực và gần như toàn năng ở chỗ họ có thể kiểm soát tất cả các khía cạnh của hoạt động xã hội nhưng lại hoàn toàn không có khả năng giữ bí mật khi họ để lại dấu vết manh mối cho những kẻ chủ mưu tìm ra.

Phần cuối cùng của Thuyết âm mưu với tư cách là thuyết giả là tính linh hoạt của nó khi đối mặt với dữ liệu thực nghiệm. Khi bằng chứng và dữ liệu không phù hợp với một lý thuyết trong khoa học, thì lý thuyết đó hoặc được xây dựng lại hoặc bị loại bỏ. Điều này cũng tương tự trong Thuyết âm mưu, trong đó bản thân các thuyết này phát triển và điều chỉnh để tính đến các bằng chứng mới xuất hiện. Chúng ta đã thấy điều này với phong trào sự thật 911 không ngừng phát triển lý thuyết của họ trước những bằng chứng ngày càng tăng từ các kỹ sư kết cấu về cách tòa tháp đôi sụp đổ do hỏa hoạn. Tuy nhiên, khi lý thuyết được điều chỉnh trong khoa học, sự phù hợp giữa lý thuyết và bằng chứng được tinh chỉnh và thắt chặt để lý thuyết giờ đây khớp với dữ liệu theo cách ngắn gọn và hợp lý hơn. Một phần, đây là lý do tại sao tính có thể sai của một lý thuyết là bắt buộc. Những người theo thuyết âm mưu cố gắng thực hiện tương tự, trong đó Thuyết âm mưu sau đó sẽ khớp với dữ liệu có thể quan sát được theo cách tương quan. Tuy nhiên, một lần nữa, lý thuyết này đi theo hướng ngược lại, ngày càng xa rời các bằng chứng được đưa ra để xây dựng và tô điểm thêm cho Thuyết âm mưu. Chẳng hạn, hãy lấy lý thuyết về hộp sọ và xương rằng chính phủ Hoa Kỳ và hệ thống tài chính được điều hành bí mật bởi một câu lạc bộ toàn nam sinh da trắng bên ngoài Đại học Yale; hoặc phần nào liên quan đến một tổ chức bí mật của Hội Tam Điểm. Sau đó, điều gì sẽ xảy ra khi một Tổng thống da đen ra khỏi Harvard nhậm chức? Dữ liệu không hoàn toàn phù hợp với lý thuyết. Từ bỏ lý thuyết? Không cải tổ nó theo hướng ngược lại rằng Obama phải là một Hội Tam điểm da đen.

Những gì Thuyết âm mưu làm không chỉ là duy trì một phương trình giữa dữ liệu và lý thuyết theo cách đảo ngược và thoái lui mà lược đồ của Thuyết âm mưu có nghĩa là về mặt suy luận tâm lý, tất cả dữ liệu được hiểu là hiện tượng âm mưu. Điều này hiếm khi xảy ra trong các ngành khoa học vì khi dữ liệu không còn phù hợp với một lý thuyết thì nó sẽ sớm bị bỏ qua. Chúng ta đã chứng kiến ​​điều này xuyên suốt lịch sử từ Copernicus đến Edwin Hubble và giờ đây một sự thay đổi đang bắt đầu xuất hiện về mặt kinh tế thị trường tự do.

Thuyết âm mưu về bản chất là giáo điều hơn lý thuyết trong khoa học xã hội và tự nhiên tạo ra những giải thích lý thuyết rời rạc giữa lý thuyết và dữ liệu. Tính linh hoạt liên tục của Thuyết âm mưu, hoạt động với các nhóm dữ liệu khác nhau không còn tương quan với Thuyết âm mưu được sử dụng để giải thích và do đó bỏ qua dữ liệu cũng như các hiện tượng quan sát được, chỉ là một khía cạnh khiến Thuyết âm mưu trở thành giả thuyết.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan