Marketing News

Trang trình bày RWDG: Quản trị dữ liệu và Khoa học dữ liệu để cải thiện chất lượng dữ liệu

Quản trị dữ liệu và Khoa học dữ liệu để cải thiện chất lượng dữ liệu từ DATAVERSITY Để xem bản ghi Theo Yêu cầu từ bản trình bày này, hãy nhấp vào ĐÂY >> Hội thảo trên web này được tài trợ bởi: About the Webinar Data Science sử dụng các phương pháp, thuật toán và hệ thống để trích xuất kiến ​​thức và thông tin chi tiết từ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Khoa học dữ liệu yêu cầu dữ liệu chất lượng cao được tổ chức và các nhà khoa học dữ liệu tin cậy. Nhiều tổ chức tập trung các chương trình Quản trị Dữ liệu của họ vào việc cải thiện kết quả Chất lượng Dữ liệu. Ba khái niệm này (quản trị, khoa học và chất lượng) dường như được tạo ra cho nhau. Trong hội thảo trên web của RWDG này, Bob Seiner và khách mời đặc biệt của ông sẽ thảo luận về cách những người tập trung vào Quản trị dữ liệu và Khoa học dữ liệu phải làm việc cùng nhau để cải thiện mức độ tin cậy của tổ chức đối với các tài sản dữ liệu quan trọng nhất của mình. Các khoản đầu tư lớn đang được thực hiện vào Khoa học Dữ liệu nhưng không quá nhiều cho Quản trị Dữ liệu. Bob sẽ nói về cách Quản trị Dữ liệu và Khoa học Dữ liệu phải phối hợp với nhau để cải thiện Chất lượng Dữ liệu. Trong hội thảo trên web này, Bob sẽ thảo luận về: Mối quan hệ giữa Quản trị dữ liệu và Khoa học Dữ liệu Diễn giả Robert S. Seiner Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng, Công ty Tư vấn và Dịch vụ Giáo dục KIK Robert S. Seiner là Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng của Công ty Tư vấn & Dịch vụ Giáo dục KIK và Nhà xuất bản Bản tin Quản trị Dữ liệu (TDAN.com). Bob gần đây đã được trao Giải thưởng Chuyên gia DAMA cho những đóng góp đáng kể và có thể chứng minh được cho ngành Quản lý Dữ liệu. Bob chuyên về các giải pháp “Quản trị dữ liệu không xâm lấn”, Quản lý dữ liệu và Quản lý siêu dữ liệu. Christopher Paskins, Giám đốc Toàn cầu về Quản trị Dữ liệu Doanh nghiệp và Chất lượng Dữ liệu, Giám đốc điều hành Quản lý Dữ liệu Western Digital Corp với hơn 25 năm kinh nghiệm với chuyên môn sâu về quản lý hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu / khoa học, trí tuệ kinh doanh và kỹ thuật sản xuất công nghệ cao. Một người giải quyết vấn đề sáng tạo với sự kết hợp độc đáo giữa sự thành thạo về kỹ thuật, kinh doanh và nghiên cứu, giúp phát triển các chiến lược quan trọng và các giải pháp đẳng cấp thế giới mang lại tác động đáng kể. Tôi tin tưởng vào việc nuôi dưỡng và khuyến khích một môi trường học tập và tư duy sáng tạo dẫn đến các giải pháp sáng tạo trong thế giới thực cho những thách thức kinh doanh và kỹ thuật phức tạp. Phần trình bày này được mang đến cho bạn với sự hợp tác của: và Trang chủ Tiếp thị nội dung Chiến lược Tiếp thị Kỹ thuật số Chiến lược Tiếp thị Kỹ thuật số Chiến lược Tiếp thị Kỹ thuật số PPC SEO Xã hội maketing Phát triển web WordPress Khoa học dữ liệu

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Data science
 • Back to top button