Marketing News

Twitter muốn cho phép người dùng tự gỡ thẻ khỏi Tweet

Twitter đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng tách mình khỏi các tweet của người khác.

Dominic Camozzi, một nhà thiết kế quyền riêng tư tại Twitter, đã chia sẻ ảnh chụp màn hình về cách tính năng này có thể hoạt động để nhận phản hồi trước khi đưa nó vào hoạt động.

Ý tưởng là cho phép người dùng Twitter kiểm soát sự chú ý không mong muốn với tùy chọn bỏ gắn thẻ bản thân khỏi các cuộc trò chuyện mà họ không muốn tham gia.

Dưới đây là một cái nhìn về các khái niệm ban đầu.

Tự khen ngợi bản thân trên Twitter

Người dùng Twitter sẽ sớm có một cách nhanh chóng và dễ dàng để gỡ thẻ tài khoản của họ khỏi một tweet mà họ không muốn được liên kết với.

Trong thiết kế ban đầu của Twitter, người dùng có thể nhấn vào biểu tượng menu ba chấm ở đầu tweet của họ. ‘được đề cập trong và chọn “Tự loại mình khỏi cuộc trò chuyện này.”

” sizes=”(max-width: 275px) 100vw, 275px” alt=”Twitter Wants to Let Users Untag Themselves From Tweets” width=”275″ height=”550″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/de103408-c284-4ba8-af17-3d4f832f78a2-60cd09fe84e63.jpg 860w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/de103408-c284-4ba8-af17-3d4f832f78a2-60cd09fe84e63-480×961.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/de103408-c284-4ba8-af17-3d4f832f78a2-60cd09fe84e63-680×1361.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_de103408-c284-4ba8-af17-3d4f832f78a2-60cd09fe84e63-768×1537.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/de103408-c284-4ba8-af17-3d4f832f78a2-60cd09fe84e63.jpg” />

Liên kết đến hồ sơ Twitter của người dùng sẽ bị xóa khỏi tweet và họ sẽ không bị làm phiền bởi nó nữa.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Quản lý đề cập từ những người bạn không theo dõi

Khi người dùng được đề cập trong các tweet bởi các tài khoản mà họ không theo dõi, họ sẽ nhận được một thông báo đặc biệt.

Sau đó, người dùng sẽ có tùy chọn tự bỏ chú thích bằng cách nhấn vào “ Bỏ gắn thẻ cho chính mình ”từ tab thông báo.

Khi tùy chọn này được chọn, người đã đăng tweet sẽ không được thông báo về việc bỏ gắn thẻ.

” sizes=”(max-width: 268px) 100vw, 268px” alt=”Twitter Wants to Let Users Untag Themselves From Tweets” width=”268″ height=”550″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/8490cb7b-c473-4869-abf8-a709040b1f7a-60cd09fbed009.jpg 814w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/8490cb7b-c473-4869-abf8-a709040b1f7a-60cd09fbed009-480×985.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/8490cb7b-c473-4869-abf8-a709040b1f7a-60cd09fbed009-680×1395.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_8490cb7b-c473-4869-abf8-a709040b1f7a-60cd09fbed009-768×1576.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/8490cb7b-c473-4869-abf8-a709040b1f7a-60cd09fbed009.jpg” />

Nếu người dùng chọn tự bỏ chú thích khỏi tweet của những người họ không theo dõi, tác giả sẽ không thể đề cập đến người dùng đó một lần nữa trong tương lai.

Quảng cáo
Tiếp tục Đọc Dưới đây

Chủ động Cấm đề cập

Người dùng sẽ có thể chủ động kiểm soát đề cập của mình bằng cách hạn chế một số tài khoản nhất định khỏi màn hình cài đặt mới.

Cũng sẽ là một tùy chọn để chỉ cho phép đề cập từ những người mà người dùng theo dõi.

Để có được sự yên bình và tĩnh lặng tối đa, người dùng thậm chí có thể tạm dừng tất cả đề cập từ mọi người trong một khoảng thời gian nhất định.

” sizes=”(max-width: 267px) 100vw, 267px” alt=”Twitter Wants to Let Users Untag Themselves From Tweets” width=”267″ height=”550″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/280904c0-798d-4100-83d4-251cc2944a64-60cd09f9544cb.jpg 807w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/280904c0-798d-4100-83d4-251cc2944a64-60cd09f9544cb-480×988.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/280904c0-798d-4100-83d4-251cc2944a64-60cd09f9544cb-680×1400.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_280904c0-798d-4100-83d4-251cc2944a64-60cd09f9544cb-768×1581.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/280904c0-798d-4100-83d4-251cc2944a64-60cd09f9544cb.jpg” />

Nếu chọn t tùy chọn tạm dừng tất cả các đề cập, người dùng có thể chọn các khoảng thời gian một ngày, ba ngày hoặc bảy ngày.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Kiểm soát các đề cập hàng loạt

Cuối cùng, Twitter muốn áp dụng các biện pháp bảo vệ cho những trường hợp khi người dùng nhận được rất nhiều lượt đề cập cùng một lúc.

Twitter sẽ cảnh báo người dùng trước tiên khi họ nhận được nhiều lượt đề cập. Điều này chỉ có thể hữu ích cho những người đã tắt thông báo đẩy để được đề cập.

Cảnh báo sẽ cho biết người dùng đã được đề cập đến bao nhiêu tweet và có bao nhiêu người dùng. Từ đó, họ có thể xem lại các tweet và chọn thực hiện hành động nếu cần.

” sizes=”(max-width: 267px) 100vw, 267px” alt=”Twitter Wants to Let Users Untag Themselves From Tweets” width=”267″ height=”550″ data-srcset=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/34237070-b706-4658-b75d-9888fda4b9dd-60cd09f69777a.jpg 809w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/34237070-b706-4658-b75d-9888fda4b9dd-60cd09f69777a-480×989.jpg 480w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/34237070-b706-4658-b75d-9888fda4b9dd-60cd09f69777a-680×1401.jpg 680w, https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/1_34237070-b706-4658-b75d-9888fda4b9dd-60cd09f69777a-768×1583.jpg 768w” data-src=”https://semtek.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/34237070-b706-4658-b75d-9888fda4b9dd-60cd09f69777a.jpg” />

Đây có thể là thời điểm mà khả năng tạm dừng tất cả các đề cập sẽ hữu ích nhất.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Tính khả dụng

Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào việc hủy đăng ký sẽ khả dụng nó chắc chắn sẽ được tung ra vào một thời điểm nào đó khi Twitter cảm thấy nó đã sẵn sàng để ra mắt.

Vì mục đích của việc xem trước tính năng này là để thu thập phản hồi, sản phẩm cuối cùng có thể khác với những gì được hiển thị trong các ảnh chụp màn hình này.

Hiện tại, cách duy nhất để đối phó với sự chú ý không mong muốn trên Twitter là chặn tài khoản, đặt tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư hoặc chọn tùy chọn “tắt tiếng cuộc trò chuyện này”.

Cả hai giải pháp đó đều không lý tưởng khi tất cả những gì bạn muốn làm là gỡ thẻ mình khỏi một tweet. Và việc tắt tiếng cuộc trò chuyện không xóa đề cập, nó chỉ ngăn các thông báo khác.

Quảng cáo
Tiếp tục đọc bên dưới

Người dùng có thể tự gỡ thẻ khỏi ảnh trên Twitter, vì vậy sẽ rất phù hợp nếu họ cũng có thể tự gỡ thẻ khỏi các tweet thông thường.

Nguồn: Dominic Camozzi

Back to top button