Marketing News

Twitter của Numbers #TwitterIPO [Đồ họa thông tin]

Với tin tức gần đây rằng Twitter đang nộp hồ sơ cho các nhà phân tích IPO từ tất cả các ngành công nghiệp đang cắt và tìm kiếm dữ liệu và nói về cách Twitter có được vị trí ngày nay và vị trí của nó. Một đồ họa thông tin mới từ Brickfish xem xét dữ liệu mới nhất về tài chính của Twitter, tốc độ tăng trưởng người dùng, tác động đến truyền hình xã hội và hơn thế nữa.

 • Trang chủ
 • CRM
 • Email doanh nghiệp
 • Email marketing
 • Marketing News
 • Marketing tổng thể
 • SEO
 • Thiết kế Website
 • Web Hosting
 • Chatbot
 • Back to top button