Ý nghĩa của kinh tế lượng

Ý nghĩa của kinh tế lượng
– Cập nhật kiến thức mới nhất năm 2023

Phân tích hồi quy là nghiên cứu về sự phụ thuộc lẫn nhau của một biến với một hoặc nhiều biến khác. Mục tiêu là tìm giá trị trung bình của cái trước. Các mô hình kinh tế lượng không là gì ngoài các mô hình thống kê. Chúng là một tập hợp các giả thuyết cho phép suy luận thống kê từ một dữ liệu cụ thể đang được xem xét.

Hàm tiêu dùng, hàm chi phí, hàm cầu, hàm sản xuất, v.v. là một số ví dụ về các mối quan hệ. Lý thuyết kinh tế chủ yếu là một nghiên cứu về các mối quan hệ như vậy giữa các biến số kinh tế. Các mô hình kinh tế lượng là một tập hợp các phương trình giải thích mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Họ phải chịu lỗi.

Ví dụ, mô hình thu nhập quốc dân bao gồm tập hợp các phương trình toán học sau: Y=C+I; C= a+bY+u. Trong đó, Y là thu nhập quốc dân, C là tiêu dùng, I là đầu tư, u là số hạng xáo trộn và a, b là các tham số.

Toán học và thống kê là những công cụ cơ bản của kinh tế lượng. Kinh tế lượng chuyển đổi lý thuyết kinh tế thành các thuật ngữ toán học và sử dụng các phương pháp thống kê để rút ra các mối quan hệ kinh tế với một số giả định.

Các bước sau đây liên quan đến mô hình kinh tế lượng theo cùng một thứ tự. Lý thuyết kinh tế, mô hình lý thuyết toán học, mô hình lý thuyết kinh tế lượng, dữ liệu, ước tính mô hình kinh tế lượng, kiểm tra giả thuyết hoặc suy luận thống kê, dự báo hoặc dự đoán, sử dụng mô hình cho mục đích kiểm soát hoặc chính sách.

Có hai nhánh chính của kinh tế lượng. Sự phát triển của các phương pháp phù hợp để đo lường các mối quan hệ kinh tế theo các mô hình kinh tế lượng được gọi là kinh tế lượng lý thuyết. Việc sử dụng các công cụ của kinh tế lượng lý thuyết để nghiên cứu một số chức năng như cung, cầu, sản xuất, v.v. được gọi là kinh tế lượng ứng dụng.

Kinh tế lượng là tất cả về cách lý thuyết và dữ liệu từ kinh tế học, kinh doanh và các ngành khoa học xã hội khác có thể được sử dụng với sự trợ giúp của các công cụ thống kê để trả lời các truy vấn loại “bao nhiêu”. Chẳng hạn, trong phân tích tác động của thuế suất, lãi suất, tỷ lệ dự trữ tiền mặt, v.v đến nhu cầu trong một nền kinh tế, các công cụ kinh tế lượng được áp dụng rộng rãi.

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa học phí và tuyển sinh, quảng cáo và bán hàng, đầu tư và nhu cầu, v.v., các công cụ kinh tế lượng đóng vai trò chủ đạo. Tác động của chi tiêu cho lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xã hội, v.v. cũng có thể được nghiên cứu với sự trợ giúp của các công cụ kinh tế lượng.

Các độ co giãn chính và hệ số nhân được gọi là các tham số. Giá trị của các tham số kinh tế phải được đánh giá bằng cách sử dụng các mẫu dữ liệu kinh tế trong khi hoạch định các chính sách kinh tế.

Kết thúc

Ngoài các bài viết tin tức, bài báo hàng ngày của SEMTEK, nguồn nội dung cũng bao gồm các bài viết từ các cộng tác viên chuyên gia đầu ngành về chuỗi kiến thức Kinh doanh, chiến lược tiếp thị, kiến thức quản trị doanh nghiệp và kiến thức quản lý, phát triển tổ chức doanh nghiệp,.. được chia sẽ chủ yếu từ nhiều khía cạnh liên quan chuỗi kiến thức này.

Bạn có thể dành thời gian để xem thêm các chuyên mục nội dung chính với các bài viết tư vấn, chia sẻ mới nhất, các tin tức gần đây từ chuyên gia và đối tác của Chúng tôi. Cuối cùng, với các kiến thức chia sẻ của bài viết, hy vọng góp phần nào kiến thức hỗ trợ cho độc giả tốt hơn trong hoạt động nghề nghiệp cá nhân!

* Ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả khách mời và không nhất thiết phải là SEMTEK. Nhân viên tác giả, cộng tác viên biên tập sẽ được liệt kê bên cuối bài viết.

Trân trọng,

Các chuyên mục nội dung liên quan