Hiểu rõ hơn về phần mềm và phân biệt các loại phần mềm máy tính

Phần mềm (Software) có thể hiểu là một tập hợp các tập tin có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng nào đó trên thiết bị điện tử. Các tập tin này có thể bao gồm: các file mã nguồn viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình, các file dữ liệu (thư viện), các file hướng dẫn.

Tìm hiểu cơ bản khái niệm phần mềm máy tính là gì?

Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt là phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.
2 41
Phần mềm thực hiện các chức năng của nó bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng (hay phần cứng máy tính, Computer Hardware) hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác. Nó khác với phần cứng ở chỗ là “phần mềm không thể sờ hay đụng vào”, và nó cần phải có phần cứng máy tính mới có thể thực thi được.

Lịch sử về ngôn ngữ lập trình bậc cao

Trước đây, để tạo ra chương trình máy tính người ta phải làm việc trực tiếp với các con số 0 hoặc 1 (sử dụng hệ số nhị phân), hay còn gọi là ngôn ngữ máy. Công việc này vô cùng khó khăn, chiếm nhiều thời gian, công sức và đặc biệt dễ gây ra lỗi. Để khắc phục nhược điểm này, người ta đề xuất ra hợp ngữ, một ngôn ngữ cho phép thay thế dãy 0 hoặc 1 này bởi các từ gợi nhớ tiếng Anh.
Tuy nhiên, cải tiến này vẫn còn chưa thật thích hợp với đa số người dùng máy tính, những người luôn mong muốn các lệnh chính là ý nghĩa của các thao tác mà nó mô tả. Vì vậy, ngay từ những năm 1950, người ta đã xây dựng những ngôn ngữ lập trình mà câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên. Các ngôn ngữ này được gọi là ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Chương trình máy tính thường được tạo ra bởi con người, những người này được gọi là lập trình viên, tuy nhiên cũng tồn tại những chương trình được sinh ra bởi các chương trình khác.

Hướng dẫn cách phân loại phần mềm máy tính

1. Phân loại phần mềm máy tính theo phương thức hoạt động

Phần mềm hệ thống là gì? Nó dùng để vận hành máy tính và các phần cứng máy tính, ví dụ như các hệ điều hành máy tính Windows, Linux, Unix, các thư viện động (còn gọi là thư viện liên kết động; tiếng Anh: dynamic linked library – DLL) của hệ điều hành, các trình điều khiển (driver), phần sụn (firmware) và BIOS. Đây là các loại phần mềm mà hệ điều hành liên lạc với chúng để điều khiển và quản lý các thiết bị phần cứng.

phần mềm
phần mềm

Phần mềm ứng dụng để người sử dụng có thể hoàn thành một hay nhiều công việc nào đó, ví dụ như các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, OpenOffice), phần mềm doanh nghiệp, [[[Vpar DB]]], phần mềm quản lý nguồn nhân lực, phần mềm giáo dục, cơ sở dữ liệu, phần mềm trò chơi, chương trình tiện ích, hay các loại phần mềm độc hại.

Các Software chuyển dịch mã bao gồm trình biên dịch và trình thông dịch: các loại chương trình này sẽ đọc các câu lệnh từ mã nguồn được viết bởi các lập trình viên theo một ngôn ngữ lập trình và dịch nó sang dạng ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu đưọc, hay dịch nó sang một dạng khác như là tập tin đối tượng (object file) và các tập tin thư viện (library file) mà các phần mềm khác (như hệ điều hành chẳng hạn) có thể hiểu để vận hành máy tính thực thi các lệnh.

2. Phân loại theo khả năng ứng dụng

Những phần mềm không phụ thuộc, nó có thể được bán cho bất kỳ khách hàng nào trên thị trường tự do.Ví dụ: phần mềm về cơ sở dữ liệu như Oracle, đồ họa như Photoshop, Corel Draw, soạn thảo và xử lý văn bản, bảng tính,…
 • Ưu điểm: Thông thường đây là những phần mềm có khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều nhóm người sử dụng.
 • Khuyết điểm: Thiếu tính uyển chuyển, tùy biến.

Những phần mềm được viết theo đơn đặt hàng hay hợp đồng của một khách hàng cụ thể nào đó (một công ty, bệnh viện, trường học,…). Ví dụ: phần mềm điều khiển, phần mềm hỗ trợ bán hàng,

 • Ưu điểm: Có tính uyển chuyển, tùy biến cao để đáp ứng được nhu cầu của một nhóm người sử dụng nào đó.
 • Khuyết điểm: Thông thường đây là những phần mềm ứng dụng chuyên ngành hẹp.

3. Các loại phần mềm máy tính khác

Cũng là một loại Software, nhưng virus máy tính là các Software có hại được viết để chạy với những mục đích riêng của một nhóm người nhằm lừa đảo, quảng cáo, ăn cắp, phá hoại thông tin, phá hoại phần cứng hoặc chỉ là để trêu chọc người dùng vi tính.

Các tiêu chí để đánh giá một phần mềm hoàn thiện

Các khía cạnh chính của tiêu chuẩn đánh giá phần mềm dành cho khách hàng bao gồm:

1. Good design (Thiết kế hợp lý)

Đáp ứng được tiêu chuẩn của phần một phần mềm hoàn thiện, việc có một thiết kế tốt là rất quan trọng. Ứng dụng hoặc sản phẩm phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và đồng thời nó phải là thân thiện với người dùng.
Các khách hàng về cơ bản thu hút bởi vẻ đẹp và phong cách của ứng dụng. Sự kết hợp màu phù hợp, cỡ chữ và style của văn bản và các nút là rất quan trọng.

2. Good functionality (Tính năng hoàn thiện)

Bên cạnh với một giao diện thân thiện với người dùng, điều quan trọng là các chức năng nên được hoàn thiện. Đây là tiêu chuẩn đánh giá Software nên chú trọng vào nhất. Tất cả các tính năng và chức năng của chúng sẽ hoạt động như mong đợi. Không nên có bất kỳ sai lệch nào trong kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

phần mềm
phần mềm

3. Reliable (Đáng tin cậy)

Sau khi chúng ta đã kiểm tra cho tất cả các tính năng và chức năng của nó cũng rất quan trọng, rằng các ứng dụng hoặc sản phẩm phải được đáng tin cậy. Ví dụ: Có một ứng dụng lưu hồ sơ học sinh. Ứng dụng này nên lưu lại tất cả các hồ sơ học sinh và không nên thất bại sau khi nhập 100 hồ sơ. Điều này được gọi là độ tin cậy.

4. Consistency (Nhất Quán/Chắc chắn)

Software nên có tính nhất quán/chắc chắn trên toàn bộ ứng dụng hoặc sản phẩm. Phần mềm đơn có thể được đa chiều. Điều rất quan trọng là tất cả các kích thước khác nhau nên hoạt động một cách nhất quán.

5. Durable (Bền vững – Lâu Dài)

Các Software nên được bền vững – lâu dài. Ví dụ nếu Software đang được sử dụng trong một năm và số lượng dữ liệu đã vượt quá 5000 bản ghi thì không nên thất bại nếu số lượng hồ sơ tăng lên. Các sản phẩm Software hoặc ứng dụng nên tiếp tục hoạt động theo cùng một cách mà không có bất kỳ chức năng nghỉ.

6. Good after sales service (Bảo trì hiệu quả)

Một khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng thì thời gian bảo trì sẽ bắt đầu. Điều rất quan trọng là cung cấp các dịch vụ bán hàng tốt để giữ cho khách hàng hài lòng và hài lòng.
Ví dụ nếu sau khi sử dụng sản phẩm trong sáu tháng, khách hàng thực hiện một số thay đổi đối với đơn xin thì những thay đổi đó nên được thực hiện càng nhanh càng tốt và phải được gửi đến khách hàng đúng hạn với chất lượng.

7. Value for money (Giá trị bỏ ra)

Việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng có giá trị đồng tiền rất quan trọng. Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Nó nên làm việc như mong đợi, nên được thân thiện với người dùng. Chúng ta nên cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng.
Khác với các tính năng được đề cập trong yêu cầu kỹ thuật một số chức năng bổ sung có thể được trao cho khách hàng mà họ có thể không nghĩ đến. Các chức năng bổ sung này cần làm cho sản phẩm của họ thân thiện và dễ sử dụng hơn. Điều này cũng làm tăng giá trị đồng tiền.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp?

Software quản lý doanh nghiệp được hiểu là Software hoạch định nhân lực cho doanh nghiệp. Nó đóng vai trò kiểm soát, phân bổ và theo dõi các hoạt động của công ty như mua bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính – kế toán…Từ đó, giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả toàn bộ nguồn nhân lực. Hãy cùng SEMTEK Co,. LTD phân tích 5 lý do trong bài viết sau đây:

1. Kiểm soát hiệu quả toàn bộ nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý doanh nghiệp được hiểu là phần mềm hoạch định nhân lực cho doanh nghiệp. Nó đóng vai trò kiểm soát, phân bổ và theo dõi các hoạt động của công ty như mua bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính – kế toán…Từ đó, giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả toàn bộ nguồn nhân lực.

phần mềm
phần mềm

2. Tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh

Khi không sử dụng Software, chủ doanh nghiệp phải cần nhiều nhân sự cho việc kiểm soát dòng tiền mua – bán hàng… để đảm bảo số liệu chính xác và không bị thất thoát. Khi cần đánh giá tình hình kinh doanh phải đợi báo cáo từ các phòng ban gây mất thời gian.
Việc sử dụng Software quản lý doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp cần ít nhân sự để kiểm soát hiệu quả cũng như khối lượng công việc. Toàn bộ kết quả đều được lưu trên hệ thống và có thể kiểm tra hoạt động của các phòng ban một cách dễ dàng, nhanh chóng.

3. Dễ dàng hơn trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Khi không sử dụng Software quản lý, chủ doanh nghiệp phải đọc rất nhiều bao cáo từ các phòng ban khác nhau. Bao gồm báo cáo bán hàng, kiểm kho, chăm sóc khách hàng…
Mặc dù việc đọc các báo cáo này để nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng cũng lấy đi rất nhiều thời gian của chủ doanh nghiệp.
Theo đó, Software quản lý doanh nghiệp sẽ tạo ra chuỗi hệ thống quản lý toàn bộ hoạt động và kết quả được lưu. Khi nào cần chủ doanh nghiệp đều có thể theo dõi mọi hoạt động của công ty mà không cần đợi báo cáo từ các phòng ban khác.

4. Gia tăng số lượng khách hàng

Sử dụng Software quản lý doanh nghiệp giúp cho việc chăm sóc khách hàng được toàn diện hơn. Đồng thời, gia tăng số lượng khách hàng mới, giúp hoạt động công ty ngày một tốt hơn.

 5. Gia tăng doanh thu cho công ty

Software quản lý doanh nghiệp còn có tác dụng giữ chân những khách hàng cũ và gia tăng số lượng khách hàng mới. Điều này, giúp chủ doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nhiều khách hàng và làm tăng doanh thu bán hàng.

Sự liên kết giữa các tính năng trên hệ thống, giúp chủ doanh nghiệp rà soát hiệu quả hoạt động mua bán của công ty. Nhờ đó, giảm thiểu tối đa các chi phí cũng như thất thoát cho doanh nghiệp.

Liên hệ với SEMTEK để tháo nút thắt cho website của bạn bằng giải pháp về Marketing!

SEMTEK Co,.LTD

🏡 Địa chỉ: 2N Cư Xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
📧 Email: info@semtek.com.vn
☎️ Hotline: (+84)098.300.9285

Các tìm kiếm liên quan:

 • phần mềm là gì
 • kho phần mềm ứng dụng
 • phần mềm hay cho máy tính
 • phần mềm tiện ích
 • tải phần mềm
 • kho phần mềm máy tính
 • các phần mềm máy tính cơ bản
 • phần mềm máy tính casio

Nội dung liên quan: